TURISMUL ROMÂNIEI PE REGIUNI DE DEZVOLTARE

Prof. Bozgan Adriana Col. Tehnic “Regele Ferdinand I”, Timişoara
Necesitatea elaborării strategiei de ecoturism Ariile naturale deţin atuuri importante pentru dezvoltarea activităţilor recreative, activităţi ce pot aduce venituri importante, atât celor ce le administrează, cât şi comunităţilor locale. Deşi este destul de greu de măsurat, iar de cele mai multe ori rezultatele sunt destul de greu de observat pe termen scurt, turismul este unul dintre puţinele sectoare economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone, iar ecoturismul este forma cea mai acceptată de turism durabil pentru orice ţară şi regiune de pe glob.

Dezvoltarea activităţilor ecoturistice în cadrul comunităţilor locale şi în cadrul ariilor protejate implică o serie de beneficii socio-economice, respectiv:  generează apariţia locurilor de muncă pe plan local (direct în sectorul turistic sau în sectoarele conexe);  stimulează economia locală prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice(servicii de cazare, alimentaţie, transport, facilităţi recreative, produse meşteşugăreşti şi servicii de ghidaj, suveniruri);  stimulează economia rurală prin crearea sau creşterea cererii de produse agricole necesare asigurării serviciilor turistice;  impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce aduce beneficii în egală măsură şi populaţiei locale;  stimulează dezvoltarea regiunilor periferice prin inserţii de capital;

 sprijină activităţile de conservare. turismul poate duce la autofinanţarea mecanismelor dezvoltării de care pot beneficia administratorii ariilor protejate cainstrument pentru conservarea acestora. . Prin ecoturism se poate asigura lărgirea spectrului de activităţi economice tradiţionale.  în condiţiile unei dezvoltări normale.6 milioane euro în 2008 . În cazul membrilor AER aproximativ 80-90% din cheltuielile efectuate de turişti rămân în zona de desfăşurare a programului turistic. Dar ceea ce este remarcabil este faptul că impactul la nivel local este cu mult peste media turismului clasic. pentru ca economia locală să nu fie subordonată schimbărilor şi influenţelor externe şi interne. populaţia locală şi industria turistică fiind nevoite să utilizeze resursele naturale într-o manieră durabilă şi să aprecieze obiectivele naturale şi culturale valoroase. iar comunitatea gazdă este astfel stimulată să revigoreze tradiţiile populare. impactul economic produs de programelede ecoturism derulate de operatorii turistici membri AER în ţara noastă este în creştere evidentă de la 0. Adesea turiştii caută să cunoască tradiţiile şi obiceiurile specifice unei regiuni etnografice.95 milioane euro în 2004 la aproximativ 1. Conform Asociaţiei de Ecoturism din România. prin convingerea guvernelor şi a publicului asupra importanţei arealelor naturale. fără a le marginaliza sau înlocui. stimulează îmbunătăţirea relaţiilor interculturale dintr-o regiune. preponderent în zona rurală. Activităţile turistice desfăşurate sub emblema ecoturismului oferă oportunităţi specifice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful