Capitolul IV

MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII

4.1. 4.2. 4.3.

4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.

Consideraţii generale Raţiunile existenţei stocurilor Planificarea aprovizionării 4.3.1. Normele de consum 4.3.2. Balanţa de materiale 4.3.3. Normele de stocuri de materiale Gestiunea stocurilor 4.4.1. Tipuri de gestiune a stocurilor Calculul stocurilor de producţie Gestiunea stocurilor prin excepţie Indicatori ai eficienţei gestiunii stocurilor Metoda Kanban

4.1. Consideraţii generale
Desfăşurarea continuă a proceselor de producţie impune asigurarea întreprinderii cu resurse materiale în cantităţile şi ritmurile cerute de consumul productiv: materii prime, materiale, utilaje, piese de schimb. Prin aprovizionarea tehnico–materială se derulează activităţi care asigură planificarea, realizarea şi evidenţa resurselor materiale, a utilajelor, a energiei precum şi deplasarea acestora de la furnizor la consumator. Aprovizionarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: − să stabilească nivelul real, judicios fundamentat al diferitelor materiale achiziţionate; − să repartizeze şi să asigure o mişcare raţională a mijloacelor de producţie de la producător la consumator; − să asigure o lărgire continuă a bazei de materii prime; − să realizeze o valorificare superioară a resurselor materiale; − să asigure creşterea eficienţei economice prin accelerarea vitezei de rotaţie a cheltuielilor variabile. Activităţile derulate la nivel tactic în aprovizionare trebuie să conducă la simplificarea şi mărirea operativităţii în achiziţia de material la reducerea cheltuielilor aferente operaţiilor de transport, depozitare, manipulare, stocare precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a organizării din cadrul departamentului specializat. Aprovizionarea unei întreprinderi industriale are un caracter dinamic: − în planificare; aprovizionarea trebuie permanent corelată cu planul de producţie care la rândul său este fundamentat şi influenţat de fluctuaţia cererilor;

51

Noţiunea de stoc regrupează: . Stocul reprezintă ansamblul de bunuri care se formează în ciclul de exploatare al întreprinderii pentru a fi vândut în starea în care se găseşte în urma unui proces de producţie viitor sau în curs. urmăreşte evoluţia produselor şi a materiilor prime. comunică continuu cu furnizorii pentru a respecta termenii contractului şi a obţine condiţii de achiziţii cât mai avantajoase. ceea ce reprezintă mai mult de două luni din activitatea totală. minimizarea costurilor şi a capitalurilor imobilizate constituind domeniul cheie pentru organizarea logisticii în amont (prin opoziţie cu logistica în aval legată de distribuţie).intermediarii: cumpărătorii care revând marfa.1. fie pentru a fi consumat la prima necesitate. financiare. Raţiunile existenţei stocurilor Propunerile din planul de aprovizionare sunt bazate pe analize şi calcule tehnico – economice cuprinse în instrumente operaţionale cu rol important în realizarea eficienţei economice: norme de consum. componente sau produse finite: Raţiuni financiare: − stocarea produselor scumpe pentru un scop speculativ specific perioadelor de criză sau inflaţie.aprovizionarea: materiile prime. comerciale. balanţe de materiale. norme şi normative ale stocurilor de materiale. tehnice. justifică existenţa stocurilor de materii prime.produsele: intermediare şi finite. pe drept cuvânt afirmându-se că stocurile pot reprezenta „cimitirul” întreprinderii.− în realizarea efectivă. 4. Stocul reprezintă un ansamblu de bunuri sau de articole acumulate în aşteptarea unei utilizări ulterioare.4. fără a fi perturbat de întârzieri în livrări sau de incapacitatea furnizorului de a fabrica temporar respectivele bunuri. Caracteristicile stocului Rolul stocului este multiplu şi numeroase raţiuni economice. În aceste condiţii obiectivul aprovizionării şi gestiunii stocurilor este esenţial: reducerea volumului de stocuri de materii prime sau a componentelor elementare.1. pentru că menţine un contact permanent cu toţi furnizorii tradiţionali sau potenţiali. mai repede sau mai târziu. se elimină astfel riscul creşterii exagerate a cheltuielilor de fabricaţie datorită penuriei. şi care permite alimentarea utilizatorului pe măsura nevoilor sale. − menţinerea valorii anumitor materii prime sau produse. 4. un flux de ieşire (pe care rareori întreprinderea îl poate stăpâni el fiind impus de clienţi) şi un nivel de bunuri în aşteptare. Flux de intrare bunuri în aşteptare Flux de ieşire Fig.2. Foarte general (fig. . . 52 . furnizorii. Valoarea medie a stocurilor pe care întreprinderile industriale le deţin corespunde unei valori de 17 – 20% din cifra de afaceri. orice stoc se caracterizează prin printr-un flux de intrare pe care întreprinderea îl poate previziona într-un anumit grad.).

Planificarea aprovizionării Propunerile de plan de aprovizionare sunt bazate pe analize şi calcule tehnico economice. perioadă în care cererile cresc şi se justifică crearea stocului. ambele cu consecinţe economice dezavantajoase. Un nivel de stoc prea scăzut: − multiplică riscul de a întrerupe şi chiar de a opri fluxul productiv. Raţiuni tehnice: − ameliorarea calităţii produselor: uscarea lemnului. asigurări. pază etc. personal salarizat. − stocarea producţiei excedentare în raport cu cererea în cazul în care oprirea şi repornirea activităţilor productive costă fiind preferată realizarea unei producţii constante cu stocuri care să răspundă cererilor suplimentare ocazionale. diminuarea vânzărilor şi în final pierderea clientelei. întreprinderea printr-un efort financiar care merită a fi luat în considerare va construi şi va exploata un sistem de gestiune economică a stocurilor care va avea ca obiective: − reducerea la maxim a nivelului mediu al stocurilor.). Deci. − achiziţii în perioada reducerilor oferite de furnizori.Raţiuni economice: − reducerea cheltuielilor de transport prin achiziţionarea unor cantităţi mai mari decât stocul curent necesar. − creşte riscul de degradare şi deteriorare a produselor stocate. − acceptarea ofertei propuse de furnizor cu cantităţi fixe de livrare la preţuri foarte avantajoase pentru produsele care nu implică costuri mari de stocare. 53 . iar instrumentele operaţionale specifice cu un rol important în creşterea eficienţei economice sunt normele de consum. − pentru a realiza un răspuns prompt la cererile aleatoare. − minimizarea riscurilor de întrerupere a producţiei. şampanizarea vinului etc. întreţinere. Dacă nivelul de stoc este prea mare: − se înregistrează numeroase cheltuieli suplimentare (construcţia de depozite. balanţa de materiale şi normele de stocuri de materiale. − dezorganizează întreprinderea. 4.3. Raţiuni comerciale: − reducerea termenelor de livrare mai ales când clienţii doresc produsele într-un timp redus. − conduce la situaţii în care firma vinde cu rabat (scăderea profitului) producţia stocată. − imobilizările de capitaluri scad competitivitatea firmei. − generează întârzieri în livrări. Prin politica promovată responsabilii cu gestiunea stocurilor trebuie să evite două situaţii periculoase: un nivel de stoc prea mare sau un nivel de stoc prea scăzut. − poate crea dificultăţi de lichidităţi. pentru a promova un produs politica de marketing prevede şi acţiuni punctuale când se realizează reduceri de preţuri.

1. Norma de consum reprezintă cantitatea maximă de materie primă.4. în care: Pnt – reprezintă pierderile netehnologice Metodele utilizate în determinarea normelor de consum: a) Metoda tehnico–analitică: se bazează pe calcule tehnice încă din faza de proiectare având la bază greutatea netă a piesei rezultate Gn. b) după modul de agregare: .2. Balanţa de materiale Trebuie să existe un echilibru între resursele existente şi necesităţile întreprinderii cu privire la materia primă.norma de consum de aprovizionat Nca = Gn + Pt + Pnt . consumatori. măsurate. . Normele de consum se clasifică după mai multe criterii: a) după rolul materialului achiziţionat. c) după perioada la care se referă: . energia şi combustibilul utilizat.3. Balanţa de materiale are o formă specifică evidenţiind resursele (R) şi necesarul (N). . Normele de consum Servesc la fundamentarea şi dimensionarea corectă a volumului şi structurii stocurilor de materiale necesare încheierii contractelor economice sau elaborării planului de aprovizionare. 4. componente.3. se perfecţionează tehnologia sau se optimizează organizarea.pentru activităţi auxiliare. în funcţie de destinaţia sa: . etc. metodă care necesită ca piesele ce vor fi normate să fie deja executate şi pot fi cântărite. de exemplu: Resurse (R) a) b) c) d) Stocul la începutul perioadei Resurse din ţară Resurse din import Alte resurse Total Resurse (R) Necesar (N) a) Pentru producţie. norma de consum se modifică în condiţiile în care se achiziţionează utilaje noi. tehnologice şi organizatorice specifice fabricaţiei întreprinderii respective. Balanţa de materiale este un instrument al elaborării secţiunii de plan al aprovizionării oglindind sintetic echilibrul dinamic dintre resursele existente şi necesarul producţiei planificate şi analitic corelând o serie de relaţii necesare a fi respectate între sistemul productiv. c) Metoda statistică: se utilizează analogia şi asemănarea cu piesele similare existente deja în fabricaţie.norme de consum individuale.pentru producţia de bază. în care: Ncb – reprezintă norma de consum brută Gn – reprezintă greutatea netă a piesei rezultate Pt – reprezintă pierderile tehnologice . parteneri. materiale combinate sau energie ce se stabileşte a fi consumată în condiţiile tehnice. b) Metoda experimentală: este o metodă de laborator sau de producţie. probate. exploatare b) Pentru fondul pieţei c) Pentru export d) Pentru rezervă e) Stocul la finele perioadei Total Necesar (N) 54 . Deci. etc.norme de consum grupate. experimentate.norma de consum brută (norma specifică) Ncb = Gn + Pt .

stocul de pregătire sau condiţionare Sp. Categoriile de stocuri de producţie evidenţiate contabil şi faptic sunt: . .) în momentul recepţiei fiecărei livrări de material de la furnizor. Mărimea stocului curent S c variază între o limită maximă şi una minimă după o lege de variaţie specifică producţiei şi condiţiilor tehnico – organizatorice asigurate în perioada de timp considerată. Stocul curent Sc Nivel minim Timp 55 . care asigură stabilitatea şi continuitatea ciclului economic.2. 4.stoc de transport intern St. N > R – balanţa de materiale este deficitară. 4. Cantităţi Nivel maxim Nivel mediu Sc t T Fig.3. .stoc de iarnă Si. − datorită aprovizionării periodice în cantităţile şi la termenele stabilite prin contract.stocul de siguranţă Ss. Stocurile se planifică în raport de volumul producţiei. necesar pentru asigurarea desfăşurării normale şi continue a procesului de producţie între două livrări de material de către furnizor. 4. − stocuri sub formă de marfă.stocul curent Sc. Normele de stocuri de materiale Stocurile se formează: − datorită necesităţii asigurării continuităţii activităţilor productive.Dacă: N = R – balanţa de materiale este echilibrată.2. produse. stocurile de materiale. . care asigură desfăşurarea procesului de producţie.3. Se atinge nivelul maxim (fig. . N < R – balanţa de materiale este excedentară. • Stocul curent S c – reprezintă cantitatea dintr-un sortiment de material sau component. au două forme: − stocuri de producţie. ciclul de producţie şi condiţiile reale ale aprovizionării. Norma de stocuri stabileşte nivelul maxim admis al stocurilor de materiale necesare dintr-un anumit sortiment pentru asigurarea desfăşurării normale a proceselor de producţie. În cadrul unei întreprinderi.

argiloase.3) destinată să asigure continuitatea producţiei în cazul imobilizării pe durate stabilite a unor sortimente de materiale care necesită o pregătire anterioară începerii procesului la stadiul tehnologic respectiv (îmbătrânire fontă. uscare lemn). Stocul de iarnă Si – reprezintă cantitatea necesară pentru asigurarea desfăşurării normale a procesului productiv în perioada de iarnă datorită factorilor climatici sau a altor condiţii (terenuri nisipoase. Acest nivel este impus de ritmul fabricaţiei în perioada considerată care induce şi un anumit nivel de consum de material. dotările existente.3. planul de producţie. îngheţuri prelungite). la care utilizarea nu poate fi efectuată în aceeaşi perioadă cu livrarea din depozit. Este un stoc format din timp pe baza unor estimări care ţine cont de antecedentele situaţii. multiple cauze putând genera neuniformitatea: defectarea agregatelor. Nivel maxim • Sp 1 2 n-1 n Nivel minim t T Fig. Stocul de pregătire şi condiţionare Ss • Stocul pentru transport intern St – reprezintă cantitatea necesară pentru producţia curentă în cazul aprovizionării de la un depozit central a unor sectoare independente. 4. lipsa operatorilor. transport necorespunzător etc. este considerat intangibil şi doar în cazuri extreme când stocul curent s-a epuizat şi aprovizionarea este întreruptă se apelează la cantitatea de material din stocul de siguranţă. metodele de organizare etc. • 56 . • Stocul de siguranţă Ss – reprezintă cantitatea de materiale destinată să asigure desfăşurarea continuă a procesului de producţie în cazul eventualelor întreruperi în aprovizionare: defectarea instalaţiei la furnizor. Consumul productiv poate avea o variaţie uniformă în timp. Stocul de siguranţă nu trebuie utilizat în producţia curentă. măsuri organizatorice neadecvate etc. Nivelul mediu este reprezentat de o mărime relativ stabilă ce caracterizează intervalul dintre două livrări succesive de material. După reluarea aprovizionării se reface rapid stocul de siguranţă. Normele de stocuri de condiţionare ţin cont de tehnologia utilizată. Stocul de pregătire sau condiţionare Sp – reprezintă cantitatea de materie primă (fig. îndepărtate. aşa cum este reflectat în figura anterioară sau o variaţie neuniformă. 4. dispersate.Nivelul minim se realizează la sfârşitul intervalului dintre două livrări succesive de material când stocul curent se epuizează.

Cs – cheltuieli cu stocarea. − durata de aprovizionare (d) – timpul consumat de la emiterea comenzii până la recepţia materialului în depozitul întreprinderii. − cheltuielile ocazionate de desfăşurarea procesului de aprovizionare. − se optimizează sistemul logistic de aprovizionare. Tipuri de gestiune a stocurilor În practică sunt utilizate mai multe tipuri de gestiune rezultate din specificul procesului de producţie şi din particularităţile procesului de aprovizionare. − diminuarea continuă a cheltuielilor de stocare. − stocul curent optim (Sc). − imobilizarea unor cantităţi cât mai reduse în materiale stocate. la intervale egale. − intervalul dintre două reaprovizionări (t). 4. în timp ce ritmul de aprovizionare ridicat multiplică costurile de lansare a comenzilor. manipulare.Cp – cheltuieli de penalizare. manipularea.Cl – cheltuieli pentru lansarea comenzii.4. a. Gestiunea cu cerere şi aprovizionare constante (fig. Factorii cei mai relevanţi care influenţează gestiunea materialelor sunt: − cererea. . conservare. gestiunea materialelor cuprinde o serie de activităţi prin care: − se efectuează normarea stocurilor. depozitare. Se caracterizează prin: . . − se reduc cheltuielile de stocare. care apar atunci când cererea este mai mare decât stocul existent şi ea se datorează lipsei de materii prime pentru prelucrare. 57 .cantitatea comandată reface stocul curent. loturi de livrare. Această gestiune prevede ca reaprovizionările pentru reîntregirea stocului curent să se facă în loturi egale din punct de vedere cantitativ.4.4.). dintre care cele mai importante sunt: . − date despre furnizor: capacităţi. . . − se realizează evidenţa strictă a materialelor. termene de livrare. Faţă de aceste consideraţii. − perioada de timp pentru care este planificată gestiunea (T).4. − formarea de stocuri pentru situaţii neprevăzute. Principalele funcţii ale gestiunii materialelor se pot nominaliza prin: − crearea siguranţei şi certitudinii cu privire la asigurarea alimentării continue a procesului de producţie. − cantitatea de aprovizionat (Q) rezultată din analiza cererii. transportul şi conservarea materialelor. Gestiunea stocurilor Din cele expuse anterior rezultă clar că întreprinderile sunt supuse unei duble constrângeri: ritmul de aprovizionare foarte scăzut generează stocuri mari şi costuri importante de stocare. − capacităţile de depozitare ale întreprinderii. 4. care poate fi constantă sau aleatoare cu o probabilitate cunoscută sau necunoscută.1.cererea de consum este constantă şi impune regularitate în aprovizionare.intervalele de reaprovizionare (t) sunt egale. Aceste cheltuieli sunt dependente de mărimea stocului depozitat. Aceste cheltuieli sunt independente de mărimea stocului curent sau de cantitatea comandată.

t – durata dintre două reaprovizionări.se cunosc cu certitudine momentele calendaristice de lansare a comenzilor. Gestiunea cu cererea şi aprovizionarea constante 1. 2. Se caracterizează prin: . aşa cum este cazul unităţilor constructoare de maşini sau producătoare de organe de asamblare. dimensiunea acestuia va reprezenta şi nivelul de alarmă sau declanşator al acţiunilor de urgentare a reîntregirii stocului curent. 4. Specific metodei este de a lansa comenzile la data fixată dar variind cantităţile comandate în funcţie de cereri. Gestiunea calendaristică (Gestiunea cu cerere variabilă la intervale egale). de nivelul de alarmă Z şi de stocul de siguranţă. acestea ţin cont de durata de reaprovizionare d. corespunzătoare datei finale a intervalului dintre două reaprovizionări t şi el constant (fig. Dacă fluxul de produse finite este variabil nu se pot lansa comenzile în cantităţi şi la termene fixe fără a risca ruperea continuităţii procesului productiv datorită lipsei de materii prime în stocul curent sau în caz extrem în stocul de siguranţă. . b. . Gestiunea cu cerere variabilă.intervale de reaprovizionare (t) constante. Se observă că se utilizează şi un nivel de alarmă Z de obicei mai mare decât stocul de siguranţă Ss care anticipează demersurile de aprovizionare.Acest tip de gestiune are în vedere şi posibilitatea epuizării stocului curent în cadrul unor cicluri de aprovizionare. el este utilizabil cu eficienţă mare în cazul întreprinderilor cu un nomenclator constant de fabricaţie şi cu un necesar de aprovizionat eşalonat uniform în timp. pe baza de calcul probabilistic) la o durată de timp de reaprovizionare constantă d. Estimarea ţine cont de nivelul stocului din depozit. fapt pentru care se prevede formarea şi utilizarea stocului de siguranţă. Cantităţile necesare se vor estima anticipat (prin extrapolare. 4. d Z Ss 1 d d Nivel de alarmă 2 T 3 Fig. Fiind considerat tipul clasic de gestiune. în care: Cmz – reprezintă consumul mediu zilnic.5). 3 – reprezintă datele precise la care se lansează viitoarea comandă. Cantităţi d d Z Ss t t d d d Punctul de 58 intersecţie t t t T Timp . unităţi cu tipul de producţie în masă sau de serie mare. Există următoarele soluţii: 1.cererea de consum este variabilă. de scule şi unelte.4. Cantitatea care urmează a fi comandată poate fi determinată cu formula: Q = Stocul maxim – Stocul existent + Cmz x t .

Gestiunea calendaristică a stocurilor Acest tip de gestiune este specific producţiei eterogene de serie mică. care va induce un anumit consum de materiale. în care: TR – este timpul de răspuns de la furnizor. Şi acest tip de gestiune (fig.6.6. . 4. Cantităţi d Sc Z Ss t1 t2 t3 T d d 59 d d t4 t5 Timp . (TR + TS) . TS – timpul de securitate.intervale de reaprovizionare (ti) nu sunt constante.4.Fig.intervale de reaprovizionare (ti) nu sunt constante.) este determinată în funcţie de cererea înregistrată. . Acest tip de gestiune se caracterizează prin: . Sistemul se utilizează în producţia de serie mică şi unicate.nu se cunosc momentele de lansare a comenzilor. Se remarcă faptul că în acest tip de gestiune d – durata de aprovizionare şi Smax – stocul maxim reprezintă valori constante: de fiecare dată prin comanda lansată la timpul d se va căuta să se refacă stocul curent maxim. În general nivelul de alarmă Z va fi determinat de formula: Qz = Cmz .momentele de lansare a comenzilor sunt determinate funcţie de cerere. . Estimarea momentelor de reaprovizionare se realizează în funcţie de evoluţia probabilă a cererilor pe piaţă. .5. precum şi în unităţile de reparaţii şi service.) este utilizat în producţia de serie mică sau unicate.cererea de consum este constantă. Sisteme de gestiune cu valoare de comandă. 4. Sistem de gestiune cu valoare de comandă t3 t4 t1 t2 Timp T 3. Gestiune cu cerere variabilă şi reaprovizionare variabilă. stocul la care se va declanşa o nouă aprovizionare. este dificilă de coordonat şi conduce deseori la stagnări ale procesului productiv din lipsă de materiale în stoc. Un rol important îl constituie nivelul de alarmă Z. Cantităţi Z Ss Fig. 2. Se fixează o cantitate constantă pentru fiecare comandă. 4. Este situaţia în care nu se cunosc anticipat momentele calendaristice de emitere a comenzilor şi nici cantităţile care vor fi comandate. dar data fiecărei comenzi (fig.cererea de consum este variabilă. Se caracterizează prin: .7.

s reprezintă nivelul de reaprovizionare.Fig. la formalizări matematice complexe. Caracteristicile acestui tip de gestiune (fig.lotul de aprovizionare constant (S).s) cu două depozite Aceste sisteme de gestiune se pretează. în general mai mare decât stocul de siguranţă. 4. .nivelul minim. 4.lansarea comenzilor de reaprovizionare se declanşează în momentul când se atinge. Cantităţi Nivel maxim d1 Ss d2 d3 d5 Nivel de reaprovizionare Nivel de alarmă Z Nivel minim t4 t5 t1 t2 t3 Timp Fig. 4.cereri şi intervale de reaprovizionare variabile. Se poate întâmpla (în exemplul prezentat la t3) ca şi nivelul minim să fie depăşit de consum ceea ce va determina la nivel decizional analiza reconsiderării valorii nivelelor şi a politicilor de reaprovizionare. Gestiune de tip (S.nivelul de reaprovizionare s. Nivelul de alarmă reprezintă stocul care mai permite firmei să-şi desfăşoare activitatea până când noua aprovizionare este declanşată de atingerea nivelului de reaprovizionare. diferenţa dintre nivelul minim şi nivelul de reaprovizionare se menţine într-un depozit separat. cu posibilitatea luării în calcul a numeroşi factori specifici proceselor de stocare.8. . Se remarcă faptul că în acest tip de gestiune există trei nivele de control: . în procesul mişcării stocului curent (prin consumul său). un nivel de aprovizionare considerat de fapt momentul de reaprovizionare.nivelul de alarmă Z. Prin gestionarea ştiinţifică a stocurilor se urmăreşte fundamentarea deciziilor privind conducerea procesului de consum-aprovizionare. În aceste condiţii mărimea optimă a stocurilor este cea care armonizează relaţia contradictorie dintre cheltuielile de aprovizionare care variază în funcţie de numărul de aprovizionări şi cele de depozitare variabile în raport cu mărimea stocurilor. Gestiune cu cerere şi intervale de reaprovizionare variabile 4. În denumirea acestui tip de gestiune. în dimensionarea stocurilor. Gestiune de T tip (S.8. . iar S cantitatea de aprovizionat. .) sunt: . s) sau cu două depozite. care corespunde unui stoc echivalent cu stocul de siguranţă. Nivelul minim care corespunde stocurilor de siguranţă este constituit nu pentru a preveni consecinţele depăşirii termenelor de livrare ci mai ales pentru a compensa creşterile de cereri în anumite perioade de funcţionare. 60 .7.

9. 4. A.5.1. 4. Metoda directă. stocul de transport şi stocul de iarnă: Sn = Sc + Ss + Sp + St + Si (1) iar pentru determinarea mărimii fiecărui component se utilizează metode specifice. A. Reprezintă cel mai important şi mai voluminos stoc. stocul de siguranţă. Zl – numărul zilelor lucrătoare din perioada de plan. a volumului producţiei sau a metodelor de organizare şi conducere a producţiei şi a aprovizionării este necesară şi o reconsiderare a sistemului de gestiune a stocurilor. ncij – norma de consum de materie primă i pentru realizarea produsului j. mai ales matematice. Să presupunem (fig.) că într-o perioadă de timp T.Trebuie remarcat faptul că odată cu schimbarea profilului de fabricaţie. Nivel maxim S Nivel mediu Nivel minim t t T t t Fig. Nj – numărul de produse j prevăzute a fi executate. Metoda indirectă cu ajutorul modelului lui Wilson. (2) în care: Cmzi = Q pl Zl = p ∑ N j : ncij j =1 Zl (3) Qpl – cantitatea de materie primă planificată a fi utilizată în perioada considerată. Reprezentarea schematică a stocului curent 61 .2. Calculul stocului curent. t – durata dintre două reaprovizionări care se stabileşte în funcţie de condiţiile concrete prin date statistice ca medii aritmetice sau medii ponderate sau pe baza graficelor şi termenelor de livrare stabilite prin organizarea procesului. 4. cererea de produse este Q care se fragmentează în ns stocuri de mărime S cu care întreprinderea se reaprovizionează la intervale constante de timp t.9. stocul de pregătire. Calculul stocurilor de producţie Stocul normat de producţie conţine stocul curent. Stocul curent este determinat în funcţie de consumul zilnic şi durata dintre două reaprovizionări: Sci = Cmzi ∙ t . A. prin care se caută să se optimizeze mărimea acestora.

t .mărimea lotului – mărime variabilă Cele două componente ale cheltuielilor totale de stocare sunt influenţate de S ca mărime variabilă: Y l = Cl . S . S . În aceste condiţii costul stocării materialului într-un interval de reaprovizionare este: 1 Cs . Cs – costul stocării pe unitatea de timp – zi – dependent de mărimea stocului. 4. 4. Nivelul mediu al stocului. S . Y Y(s) Y0 Ys Fig.cheltuielile de lansare invers proporţionale cu S S 1 Cs .O analiză economică a fenomenului de stocare relevă faptul că există două tipuri de costuri generate de existenţa stocurilor: Cl – costul lansării lotului. independent de mărimea lotului. T S 2 (7) în care avem două categorii de mărimi: . Cl.10. T – cheltuieli de stocare. Q 1 + Cs . T S 2 rezultând: 62 .Influenţa mărimii lotului S asupra cheltuielilor Y1 Minimul se realizează când cheltuielile de lansare sunt egale cu cheltuielile de stocare: S0 S 1 . direct proporţionale cu S 2 Grafic (fig. T. matematic poate fi aproximat la S/2.S. S 2 Numărul de loturi ns lansate pentru reaprovizionare se poate calcula cu formula: ns = T Q = t S T ⋅S ⇒ t= Q (4) (5) Costul total pentru stocare poate fi determinat cu formula: Y = ( Cl + 1 Cs . Q Yl = Ys ⇒ Cl = Cs .) se evidenţiază mai clar comportamentul componentelor cheltuielilor totale în funcţie de S mărimea lotului de reaprovizionare. S . Ys = Q . Cs – mărimi constante .Q.10. . t) ns 2 (6) Înlocuind relaţiile (4) şi (5) în relaţia costului total pentru stocare (6) se obţine: Y = Cl .

11.So = 2Q ⋅ C l T ⋅ Cs (8) Valoarea minimă a funcţiei costului total de stocare Y este: (7) ⇒ Y = Y(So) = 2Q ⋅ T ⋅ C l ⋅ C s care se realizează la momentul to: (5) şi (8) ⇒ to (9) = 2T C l ⋅ Q Cs (10) Modelul prezentat poate fi utilizat doar într-un caz ideal când metodele de organizare utilizate reuşesc să prevină orice lipsă de materie primă. 4.11.Reprezentarea schematică a lipsei de stoc t Timp În aceste condiţii costurile totale de stocare se determină cu formula: (7) ⇒ Y(N. 4. t2 . Când se admite o lipsă la stoc (fig.11.ns 2 2 iar din figura 4. ⇒ (13) (12) t1 S = t N N şi t2 N −S S⋅t = ⇒ t1 = N t N şi t2 = ( N − S) ⋅ t N Înlocuind relaţiile (13) în relaţia costului total de stocare (11) se obţine: 63 . .S) = [ (11) În acest caz ns reprezintă numărul de loturi ce trebuie aprovizionat: ns = T Q = t N 1 1 S ∙ t1 ∙ Cs + Cl + (N – S) ∙ t2 ∙ Cp].) mai apar şi cheltuieli datorate lipsei de stoc în valoare de: 1 (N – S) . Cp 2 în care: N – reprezintă necesarul în perioada t S – mărimea stocului care se consumă în perioada t1 Cp – cheltuieli de penalizare pe zi datorită lipsei unei unităţi de materie primă pentru realizarea produselor în cantitate (N – S). Cantitate S t1 t2 Fig.

Metoda bazată pe abaterea medie de la termenele de livrare a materialelor utilizează următoarea formulă: Ss = Cmz + Amed . S) = + + 2N 2N N (14) Efectuând derivatele parţiale ale relaţiei (14) obţinem: So = Cp 2Q C1 ⋅ ⋅ T Cs Cs + C p (15) No = Cs + C p 2Q C ⋅ ⋅ T Cs Cp (16) Se observă că: So = N o ⋅ Cp Cs + C p (17) Costurile minime Yo şi data to aferente acestei politici de stoc: (14) (18) (12) şi (16) ⇒ (19) B.Im Abaterea medie se poate determina când loturile sunt egale ca o medie simplă: ∑ A ef .2 S 2 ⋅ T ⋅ C s ( N − S) ⋅ T ⋅ C p Q ⋅ C1 Y ( N . Calculul stocului de siguranţă B. în care: Amed reprezintă abaterea medie de la termenele de livrare Cmz reprezintă consumul mediu zilnic Abaterea medie se determină pe baza analizei unor date statistice privind intervalul efectiv Ie de livrare faţă de intervalul mediu de livrare I m prevăzut în contractele cu furnizorii. A med = n şi (17) ⇒ Yo = 2Q ⋅ T ⋅ C s ⋅ C1 ⋅ Cp Cs + C p T C Cs + Cp to = 2 ⋅ 1 ⋅ Q Cs Cp 64 . Se iau în considerare doar abaterile pozitive (cele care depăşesc intervalul de livrare) Aef = Ie .1.

materiale.4.6. Metoda bazată pe timpul total de reaprovizionare stabileşte stocul de siguranţă după formula: Ss = Cmz ∙ dt (23) în care: dt – reprezintă timpul între momentul emiterii comenzii şi recepţia acesteia în depozit. când loturile sunt diferite: A med = ∑ A efi i =1 n i =1 n • Q ef ∑ Q efi . iar în cazul gestiunii stocurilor (fig. D. după care “foarte frecvent un număr mic de articole determină rezultatele în timp ce o altă grupă de articole foarte numeroasă are efecte cu mult mai reduse asupra rezultatului”.(21) sau ca o medie ponderată. Gestiunea stocurilor prin excepţie Acest tip de politică de aprovizionare constă în a aplica în gestiunea stocurilor principiul lui Pareto.2. 65 . (22) B. Calculul stocului de transport intern. Metoda de analiză ABC este o metodă statistică de ordonare. produse) după un anumit criteriu (cost. Nivelul maxim al stocului de pregătire condiţionată se determină cu formula: Sp = Cmz ∙Tp (24) în care: Tp – reprezintă timpul necesar pentru procesul tehnologic condiţionat. Calculul stocului de iarnă. C. greutate) în scopul evidenţierii elementelor prioritare în raport cu anumite nivele de selecţie. Calculul stocului de pregătire condiţionată.12) permite să fie evidenţiate articolele care impun o preocupare permanentă. grupare. El poate fi determinat cu formula: Si = Cmz • Dî . În domeniul gestiunii stocurilor se poate observa că un număr efectiv mic de articole aproximativ 20% corespund unei valori de aproape 80% din stoc. St = Cmz ∙Tt . în timp ce pentru o altă categorie de articole preocupările sunt periodice şi globale. ierarhizare şi selectare a elementelor unei mulţimi (obiecte. iar un număr mare de articole 80% corespund doar unei valori de 20% din stoc. (26) 4. cantitate. Nivelul maxim pentru stocul de iarnă trebuie să ţină cont de durata estimată a întreruperilor Dî în aprovizionare ca urmare a condiţiilor improprii nefavorabile în perioada de iarnă. (25) în care: Tt – reprezintă timpul de transport E. Mărimea stocului de transport intern depinde de modul de manipulare şi distanţa pe care se realizează transportul şi bineînţeles de mijlocul de transport utilizat.

1°. Nivelul serviciilor oferite de furnizor. Sunt articole gestionate periodic: săptămânal.15%) care reprezintă aproximativ 10% din valoarea totală. Indicatori ai eficienţei gestiunii stocurilor În lucrările de specialitate se regăsesc numeroşi indicatori prin care se poate determina eficienţa politicii organizaţiei relativă la stocuri şi aprovizionare. În categoria C sunt foarte numeroase articole 70 – 80%. Valoarea stocului de siguranţă VSs VSs = Valoarea stocului – Valoarea stocului curent 5°. Disponibilitatea cantităţilor DQ(%) DQ (%) = 100 . Mărimea stocurilor 3°. cu o valoare foarte redusă 10%. zilnică.12. iar gestiunea se rezumă la comenzi anuale care cuprind nevoile perioadei prevăzând şi o rezervă de securitate confortabilă. greutate.) reprezintă foarte mult (80%) din valoarea totală. În categoria B sunt articole puţine la număr (10% . Disponibilitatea comenzilor DC(%) DC (%) = 100 .valoare de clasificare 100% 80% 60% 40% 20% 20% 40% 60% 80% 100% numărul de articole A B C Fig. Aceste articole vor beneficia de o gestiune atentă. A.  Total cantitati comandate x 100     B. Reprezentarea rezultatelor în metoda ABC În categoria A sunt selectate puţine articole (20%) care din punct de vedere al clasificării (lei. 4.7. 4. Valoarea stocului mediu VSm VSm =  Cantitati neonorate   Numarul comenzi neonorate  ( Numarul de piese comandate) ⋅ ( Valoare) 2 4°. lunar. volum etc.  Numarul de comenzi lansate x 100     2°. Valoarea bunurilor în stocuri (%) 66 .

67 . Acurateţea înregistrărilor Aî Aî = Numarul inregistrarilor nereale din perioada considerata Numarul total al inregistrarilor din perioada considerata Costul bunurilor de vanzare Valoarea stocurilor 9°. Ultimii indicatori (7. − minimizarea stocului în curs.8. Rata de utilizare a stocurilor Rus = Stocuri Vanzari După cum se observă primii indicatori (1 şi 2) măsoară nivelul de satisfacere a comenzilor de către furnizori. 9) evaluează managementul stocurilor. 8.6) indicatori relevă mărimea stocului şi costul anual aferent emiterii comenzilor. Costul anual cu emiterea comenzilor Caec Caec = (Cererea totala in unitati ⋅ Costul fiecarei cereri Unitati per comanda )( ) sau Caec = (Costul fiecărei comenzi) ∙ (Numărul de comenzi) D. cu obiectivul limită de a avea un stoc de mărime zero. Metoda Kanban Metoda de origine japoneză. 4.Vbs = Valoare stocuri Total bunuri x 100 C.5. se încadrează într-un curent de cercetări practice care vizează reducerea perioadelor de timp şi durata ciclului de producţie care permite o reducere netă a volumului de materiale şi componente în stoc. În această transformare un rol esenţial îl joacă logistica – gestiunea fluxurilor din cadrul întreprinderilor. Scopul metodei Kaban este de a stăpâni şi adapta în permanenţă producţia la cererea manifestată de consumatori cu preţul unei transformări radicale la nivelul principiilor de organizare şi funcţionare care guvernează întreprinderile industriale. care implică: − realizarea unui sistem de producţie flexibil care să se adapteze rapid şi să fie capabil ca pe aceeaşi linie de fabricaţie sau cu mici modificări să realizeze diferite produse − fiabilitatea totală a maşinilor (zero defecte) − rată de rebut nulă (zero rebuturi) − un sistem de conducere capabil de a gestiona circulaţia produselor pentru unităţi sau loturi mici (sistemul Kanban) Sistemul Kanban (în japoneză etichetă) este un complement indispensabil al Just in Time-ului şi are ca obiective: − reglarea fluctuaţiilor de cerere sau de volum de producţie la un post de lucru. Performanţele gestiunii stocurilor 7°. Costurile de gestiune a stocurilor 6°. Eficienţa stocurilor Es = 8°. Următorii trei (4.

Programarea prin planul director Cerere P1 P2 Cerere P3 Cerere Fig.) prin metoda Kanban (fig. 4. un tichet ataşat containerului care certifică numărul de piese existente în container ce se deplasează de la postul amonte la postul aval. unde: C N – reprezintă cererea medie de piese pe unitatea de timp T – reprezintă durata de punere la dispoziţie a unui container plin N0 – reprezintă numărul de piese necesare pentru eventualele disfuncţiuni în fabricaţie (maximum 10% din NxT) C – reprezintă capacitatea unui container Condiţiile necesare pentru utilizarea metoadei Kanban (utilizată pentru prima dată în 1960 de către firma Toyota): − regularitate în consumuri − reducerea duratelor de obţinere a pieselor − reducerea mărimii loturilor de reaprovizionare. Satisfacerea cerinţelor în metoda Kanban În aceste condiţii. responsabilitatea gestiunii producţiei şi a stocurilor fiind încredinţată staff-ului de la acest nivel.14.− descentralizarea conducerii atelierului productiv. 4.13.cantitatea necesară . Diferenţa faţă de gestiunile tradiţionale rezidă tocmai din termenele de producţie materializate prin indexul de alertă: termenul de alertă în metoda Kanban nu depăşeşte câteva ore în comparaţie cu câteva săptămâni ale gestiunilor tradiţionale.) ea 68 . numărul de containere deci şi de kanbanuri trebuie limitat astfel încât să asigure continuitatea şi ritmicitatea procesului productiv dar totodată să nu mărească nejustificat stocurile de producţie. Numărul de kanbanuri (etichete) care se pun în circulaţie se determină cu formula: N × T + N0 n= . fiecare post de lucru va indica pentru postul din amonte: . Sistemul Kanban se regăseşte în categoria metodelor de gestionare a stocurilor cu dată de comandă. posturile de lucru au sarcini specializate la perioade fixe. Cerere Cerere Cerere P1 P2 P3 Fig. plasamente marcate pe podeaua secţiei etc. 4. direcţionate din amonte spre aval printr-un plan director (fig. Metoda Kanban introduce astfel o nouă filozofie de gestiune a stocurilor: în timp ce prin metode tradiţionale.14.piesa ce trebuie să o producă . Principiul care guvernează metoda Kanban se exprimă astfel: „Postul din aval conform necesităţilor comandă postului din amonte ceea ce consumă”. Desigur. cadenţate. eticheta fiind înlocuită prin alte semne de identificare (mingi de tenis colorate. Actualmente metoda Kanban cunoaşte şi alte aplicaţii. 4.13.) cererea impune şi comandă postului din amonte.localizarea postului din aval (adresa de serviciu) Aceste date sunt completate pe o etichetă.

constituind în esenţă un sistem de organizare şi informare cu reale aplicaţii în gestiunea atelierelor de producţie. 69 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful