You are on page 1of 4

3.

Analiza de sensitivitate
Analiza sensitivitatii presupune construirea modelului de determinare a cashflow-urilor disponibile si luarea in considerare a unor valori diferite de cele previzionate initial pentru factorii determinanti care influenteaza fluxurile de trezorerie (grupate, in general in varianta optimista, respectiv pesimista, pe langa cea considerata normala si previzionata initial). Am propus urmatoarele date: scenariu optimist CA CV/CA CF Valoare revz. N 35,000,000 7 scenariu pesimist scenariu neutru 93,443,090 33% 31,000,000

126,148,172 CA 30% 30,000,000 CV/CA CF Valoare revz. N

88,770,936 CA 55% CV/CA

40,000,000 CF Valoare 0 3 revz. N

28,032,927 5

Am presupus ca in scenariul optimist cifra de afaceri va creste cu 35% , iar in scenariul pesimist aceasta va scadea cu 5% fata de situatia initiala.Valoarea investitiei ramane in continuare de 140,000,000 lei, iar numarul de ani de exploatare este 5 ani. Amortizarea ramane 28,000,000 lei/an. De asemenea, costul capitalului este 20,34% si = 16%. Efectele modificrii CA asupra VAN n condiii caeteris paribus Scenariu optimist ( )

, iar reprezint cota de impozit pe profit (16%). ( )

Observatie!

sunt 0 intrucat suntem in faza de

implementare a proiectului.

PN=(126,148,172-44,151,860-31,000,000-28,000,000)*0,84= 21,436,191 lei CFD= 21,436,191+28,000,000= 49,436,191 lei. VR = ( Valoare de revnzare Amortizare rmas ) * ( 1 )=28,032,927*0,84=23,547,659
( ) ( )
0=

16,075,534 lei

Scenariu pesimist

PN=( 88,770,936-31,069,828-31,000,000-28,000,000)*0,84=400,282.780 lei CFD =(-1,931,069+28,000,000)= 28,400,282.78 lei VAN0= - 46,366,946 lei .

Analiza de sezitivitate in conditiile in care care se modifica fiecare factor

Modificare CV/CA
Scenariu optimist PN CFD VR VAN 5384537 33384537 23547659 -31571807

Scenariu pesimist
PN CFD VR VAN -14238512 13761488 23547659 -89820388

Modificare CF
Scenariu optimist
PN CFD VR VAN 6224537 34224537 23547659 -29078371

Scenariu pesimist
PN CFD VR VAN -2175463 25824537 23547659 -54012727

Modificare valoare revnzare


Scenariu optimist
PN CFD VR VAN 3029771 31029771 29400000 -36242749

Scenariu pesimist
PN CFD VR VAN 3029771 31029771 0 -47891981

Modificare N
Scenariu optimist
1 la 10 11 la 13 3029771 26549771 31029771 26549771 0 0 -31885935

PN CFD VR VAN

Scenariu pesimist
PN CFD VR VAN 3029771 31029771 -70560000 -56980928