Articolul Folosirea articolului în limba engleză diferă de limba română.

Articolul hotărât este the, iar articolul nehotărât este a (dacă este urmat de un cuvânt care începe cu o vocală) sau an (dacă este urmat de un cuvânt care începe cu o consoană), dar mai există şi articolul z e r o sau neexprimat. Se menţionează de asemenea omisiunea articolului. Articolul hotărât Pronunţia articolului hotărât the este diferită înaintea sunetelor consonantice sau semiconsonantice (student, teacher, yard, year, university, unity, Europe, window, word, one), faţă de cea folosită înaintea sunetelor vocalice (earth, umbrella, uncle, honour). Pronunţia folosită înaintea sunetelor vocalice se foloseşte de asemenea şi pentru sublinierea substantivului pe care îl determină. ”He is Bill Gates.” ”What, the Bill Gates?” Articolul hotărât se aşează înaintea cuvintelor pe care le determină şi are aceeaşi formă, atât la singular cât şi la plural: The student was in the laboratory. The engineers were in the factory. Când însoţeşte adjectivele all şi both, el se aşează după acestea: Both the tools are in the workshop. All the students were in the classroom. Funcţia principală este, ca şi în limba română, de a arăta că substantivul înaintea căruia se află este cunoscut sau a fost menţionat anterior. Spre deosebire de limba română, articolul hotărât the apare foarte des după prepoziţii: on the table – pe masă; for the students – pentru studenţi; in the street – pe stradă etc.

înaintea celor vocalice. at the beginning – la început. bogaţii The young – cei tineri. Articolul nehotărât Articolul nehotărât este a şi an şi corespunde. pentru moment. articolului nehotărât din limba română un. A se foloseşte înaintea sunetelor consonantice şi semiconsonantice. Aşezat în faţa unor adjective. Ca şi în limba română. tinerii Articolul hotărât este folosit la alcătuirea gradului de comparaţie superlativ relativ şi înaintea numeralelor ordinale. Ca şi în limba română. by the way – apropo.He is in the library – E în bibliotecă. in the evening – seara. o. on the whole – în total. funcţia lui este de a introduce în context o noţiune nouă. The longest (cel mai lung). nothing of the kind – absolut nimic. articolul hotărât le dă acestora sensul de substantive la plural: The rich – cei bogaţi. on the one hand – pe de o parte. for the time being – deocamdată. the most interesting (cel mai interesant) The twenty-fifth (al douăzeci şi cincilea) El intră de asemenea în alcătuirea unui număr de expresii: at the same time – în acelaşi timp. around the world – în jurul lumii. on the other hand – pe de altă parte. . on the right (left) – pe dreapta(stânga). They used a high quality steel. at the end – la sfârşit. iar an. in the morning – dimineaţa. se aşează înaintea cuvântului pe care îl determină. all over the world – în întreaga lume. în general. in the singular – la singular. in the long run – până la urmă. in the plural – la plural etc. on the contrary – dimpotrivă.

to take a seat – a lua loc. woman. meserie. în acelaşi timp. . on an average – în medie. anotimpuri. on a large (small) scale – pe scară largă (redusă). She is a student. at a time – deodată. este prezent în numeroase expresii As a reward – drept răsplată. She is a woman.denumirile de zile. January. He is a boy. precum şi înaintea substantivelor man. once in a blue moon – din an în Paşte. Thursday. naţionalitate. Ca şi articolul hotărât. February.Nume proprii: Maria lives in Romania. sărbători: Monday. şi cu unele substantive la singular ca: . I am a Romanian. Wednesday. Sunday. in a loud (low) voice – cu voce tare (scăzută). (spre deosebire de limba română). to have a good time – a se distra. to make an end of – a pune capăt la. child etc. with a view to – pentru/în scopul de a. all of a sudden – brusc. . luni. Saturday. Tuesday. Articolul zero Se foloseşte cu substantive la plural: Books are generally preserved in libraries – În general cărţile sunt păstrate în biblioteci. with a view to – cu scopul de a. as a rule – de regulă.Articolul nehotărât se foloseşte înaintea numelor de profesie. to be in a hurry – a fi grăbit. . Articolul nehotărât nu are plural. Friday. to have an opportunity – a avea ocazia.They are boys. to go for a walk – a merge la plimbare. to keep an eye on – a nu slăbi din ochi.

– Uleiul este mai uşor decât apa. Omisiunea articolului Spre deosebire de articolul zero. April. winter etc. August. fără ca aceste omisiuni să fie considerate greşeli. Engine still not working? (Tot nu funcţionează motorul?) EU Flights in Green Tax Plan (Zborurile UE în programul de taxe pentru protecţia mediului) Articolul se omite de asemenea în formulări ale stilului ştiinţific.denumirile meselor zilei: breakfast. on condition that – cu condiţia ca. for good – pentru totdeauna. October. by train – cu trenul. at dawn – în zori. autumn. side by side – unul lângă altul. . by mistake – din greşeală. out of order – defect. summer. . from time to time – din când în când. Se găseşte în expresii In time – la timp. . by heart – pe dinafară. în limbajul jurnalistic etc. from beginning to end – de la început până la sfârşit. at last – în cele din urmă. September. at hand – la îndemână. from top to bottom – de sus până jos. folosindu-se în limbajul familiar. by ear – după ureche. at night – noaptea. from right to left – de la dreapta la stânga. on foot – pe jos. hand in hand – de mână. November. substantivele nume de materie: Oil is lighter than water. Simulink is a platform for multidomain simulation and Model-Based Design for dynamic systems. dinner etc.March. July. lunch. spring. at random – la întâmplare.numele limbilor popoarelor: French is not my native language. May. chiar dacă ele sunt considerate astfel din punctul de vedere al limbii literare. June. destul de des. December. omiterea articolului nu implică modificări de sens ci are doar valoare stilistică.

courage.Substantive nume de materii: water. hero – heroes) Substantivele împrumutate din alte limbi (mai ales latină şi greacă) păstrează. mudflap. box – boxes .substantivele terminate în –y precedat de consoană transformă y în i înainte de terminaţia –es (lady – ladies. la rândul lor: . salt etc. -x. engineer. în marea lor majoritate. brush – brushes. . . obiecte. noţiuni etc. Numărul substantivelor Pluralul majorităţii substantivelor se formează adăugând terminaţia „-s” la forma de singular (a student – students.substantivele terminate în –f sau –fe transformă f în v înaintea terminaţiei de plural ( shelf – shelves. steel. wife – wives) . a teacher – teachers). iar cele terminate în y precedat de vocală nu suferă nicio modificare şi formează pluralul prin adăugarea terminaţiei –s ( boy – boys. bus – buses. substantivele se clasifică în substantive comune (engine. -ss. forma de plural din limba din care provin: . day – days) .Substantive colective: team. group. Substantivele comune pot fi. Ca şi în limba română. -sh.substantivele terminate în –o precedat de consoană (potato – potatoes. -zz (watch – watches. rubber) şi substantive proprii (Microsoft. dress – dresses. crew. -s. stări. Europe). dictionary – dictionaries). snow.substantivele terminate în -ch. wisdom etc.Substantive abstracte: beauty. Următoarele substantive primesc terminaţia „-es” la forma de singular: . Romania. family etc.Substantivul Alături de verb. substantivul este o parte de vorbire principală şi denumeşte fiinţe. kindness.

ox – oxen.theses . în –s. criterion – criteria. tooth – teeth. analysis – analyses. dar există forme de singular care se acordă cu verbul la plural: The crew is made up of five members. gouse – geese. stratum strata. crisis – crises. Cazul genitiv Genitivul prepoziţional (analitic) Se formează cu ajutorul prepoziţiei „of” iar ordinea cuvintelor este următoarea: .latine: agendum – agenda. cazul genitiv este cel care necesită explicaţii detaliate. păstrate din engleza veche: man – men. stimulus – stimuli. foot – feet. În ceea ce priveşte declinarea substantivelor. sau la singular.substantive comune care denumesc fiinţe the book of the student . axis – axes.greceşti: basis – bases. în celelalte cazuri..substantive comune care denumesc obiecte . Marea majoritate a substantivelor se acordă în număr cu predicatul. Substantive cu plural neregulat. nucleus – nuclei.substantivul care denumeşte obiectul posedat (precedat de articol hotărât). substantivul care denumeşte posesorul (precedat de articol hotărât) The components of the computer – componentele calculatorului Se foloseşte când numele posesorului este exprimat prin: . thesis . forma de plural se acordă cu verbul la singular: Mathematics is an exact science – Matematica este o ştiinţă exactă. die – dice. child – children. Alteori. substantivele prezintă o formă comună. woman – women. phenomenon – phenomena. prepoziţia of. în funcţie de sens: The crew were in the lab. având în vedere că. Multe dintre aceste substantive au însă şi forme de plural engleze. – Echipa se afla în laborator. – Echipa este formată din cinci membri. mouse – mice.

’s sau ’.the walls of the classroom Genitivul saxon (sintetic) Se formează cu ajutorul apostrofului (’) sau desinenţei s precedată de apostrof (’s). a ten minute walk.după substantive cu plural neregulat la plural: the men’s club Se adaugă ’ după substantive la plural: the students’ books.după substantive la singular: John’s car. În limba engleză. .nume proprii de fiinţe (Bob’s pen) . -substantivul care denumeşte posesorul. substantivul poate avea valoare de adjectiv când este aşezat înaintea altui substantiv: development time. the University’ building).denumiri geografice sau ale unor instituţii (Romania’s integration. the worker’s tools) Se adaugă ’s . network components. ordinea cuvintelor fiind diferită de limba română. link system. Ordinea cuvintelor este următoarea. Astfel. the student’s dictionary .substantive comune care denumesc persoane (the student’s pen) . traducerea va începe cu ultimul substantiv din grupul de cuvinte şi se va face mergând înapoi spre începutul acestuia: the multi billion dollar PC industry – industria de calculatoare personale multi miliardară în dolari command-based operating systems – sisteme de operare acţionate prin comandă . group research Părţile de vorbire care determină un substantiv se aşează înaintea acestuia. a mile’s distance) Genitivul implicit omite desinenţa de genitiv şi se foloseşte frecvent în engleza contemporană: student hostel. substantivul care denumeşte obiectul posedat (Bob’s room.unităţi de timp şi măsură (today’s news. Se foloseşte cu .

indiferent de genul. numărul sau cazul substantivului pe care îl determină: a good man – a good woman. Sunt numeroase adjective care se formează din alte adjective sau părţi de vorbire. în funcţie de numărul de silabe din câte sunt alcătuite. a good boy (un băiat bun) – to a good boy (unui băiat bun). a good student – good students. prin adăugarea unui prefix sau sufix. Comparativul de superioritate este urmat de than – decât. Comparaţia sintetică Adjectivele monosilabice şi unele adjective bisilabice formează comparativul de superioritate prin adăugarea terminaţiei -er la forma de . Adjectivul se poziţionează de regulă înaintea substantivului pe care îl determină. Comparaţia adjectivelor Gradele de comparaţie ale adjectivelor sunt aceleaşi ca şi cele din limba română (pozitiv.Adjectivul Adverbul Adjectivul califică sau determină un substantiv sau echivalent al acestuia. comparativ. înaintea substantivului pe care îl determină: an interesting book Are aceeaşi formă. când este urmat de cuvântul cu care se face comparaţia. Adjectivul calificativ se aşează întotdeauna după articol. superlativ). ca. Adjectivele se pot compara în două feluri.

pozitiv a adjectivului.Comparaţia sintetică include şi adjectivele bisilabice terminate în -ble. nice – nicer – the nicest . . Comparativul de superioritate şi superlativul relativ al acestor adjective implică următoarele reguli de scriere: . dar grey – greyer – the greyest . narrow – narrower – the narrowest. clever – cleverer – the cleverest. -y. -er şi -ow: noble – nobler – the noblest.Adjectivele terminate în e primesc numai -r la comparativ si -st la superlativ fine – finer – the finest. early – earlier – the earliest.Adjectivele terminate în y precedat de consoană transformă y în i. iar superlativul relativ prin adăugarea terminaţiei -est.adjectivele terminate în consoană precedată de o vocală scurtă dub lează consoana înaintea terminaţiilor -er şi -est: big – bigger – the biggest. însă cele terminate în y precedat de vocală nu suferă nicio modificare: lazy – lazier – the laziest. adjectivul fiind precedat de the. Comparaţia neregulată a adjectivelor Există un număr de adjective care formează comparativul de superioritate şi superlativul relativ în mod neregulat: good – better – the best bad – worse – the worst much/ many – more – the most little – less – the least .

extremely difficult . quite. iar la superlativ relativ. de the şi adverbul most: interesting – more interesting – the most interesting Comparativul de egalitate se formează în acelaşi fel pentru toate categoriile de adjective: as + adj + as as small as. as good as. la comparativ de superioritate. as competent as Comparativul de inferioritate se alcătuieşte astfel: not as/ so + adj + as Not as/ so interesting as Adjectivele plurisilabice pot forma comparativul de inferioritate şi cu ajutorul adverbului less: less important Superlativul absolut se exprimă cu ajutorul adverbelor very. extremely: very happy. de adverbul more.old – older – the oldest elder – the eldest far – farther – the farthest further – the furthest late – later – the latest the latter – the last near – nearer – the nearest the next Comparaţia analitică Adjectivele plurisilabice sunt precedate.

mult. hardly – abia. freely – (în mod) liber.Adverbul Adverbul determină un verb. beautiful – beautifully. late: He is a fast typist. lately – de curând. un alt adverb sau o propoziţie. aceasta este asemănătoare cu cea a adjectivelor. în apropiere. Adverbele se termină. Unele adverbe au aceeaşi formă cu cea a adjectivelor respective: hard. She is a hard worker. un adjectiv. cu greu Free – gratis. He types fast. identice ca formă cu adjectivele de la care provin: Near – aproape. Unele adverbe terminate în –ly diferă ca sens de adverbele corespunzătoare. în general. cât pe ce Late – târziu. nearly – aproape. She works hard. În ceea ce priveşte comparaţia adverbelor. în ultimul timp Hard – intens. nestingherit . fast. easy – easily. în -ly şi multe dintre ele se formează prin adăugarea acestui sufix la adjectivul corespunzător: soft – softly.

They study computer sciences. însuţi/ însăţi).Pronume şi adjective pronominale Pronumele este partea de vorbire care înlocuieşte substantivul: Dan is a student. I II III I you he. The students are at the University.feminin. het.she. . it (to) us (to) you (to) them Acuzativ me you him. himself (se/ însuşi). cazul nominativ. a II-a şi a III-a. she (ea) . He studies mechanical engineering. ea) – neutru Declinarea pronumelui personal în cazurile nominativ. herself (se – însăşi). dativ şi acuzativ Nominativ Sg. it (el. it we you they Dativ (to) me (to) you (to) him. Pronumele are genul marcat doar la persoana a III-a singular: he (el) masculin. her. I II III Pl.însumi/ însămi). it us you them Pronumele reflexive şi de întărire Pronumele reflexive şi de întărire au forme identice: myself (mă . singular şi plural. yourself (te. Pronumele personal Pronumele personal indică persoanele I. Persoana I singular. este scris întotdeauna cu majusculă.

însăşi). themselves ( se – înşişi. her.) Dacă este precedat de prepoziţia by. (L-am scris singur. ourseves (ne – înşine). spre deosebire de limba română. pronumele de întărire se traduce prin singur/ă/i/e: I wrote it by myself.) Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv Pronumele posesiv Sg I mine II yours III his. yourselves (vă – înşivă). – Calculatorul lor este conectat la Internet. . substantivul nu se articulează: His book is on the table. Pronumele reflexive arată că acţiunea se răsfrânge asupra subiectului: She washes herself. – Cartea lui este pe masă. (El însuşi a scris lucrarea. its Pl I our II your III their Adjectivul posesiv se aşează înaintea substantivului pe care îl determină şi.itself (se – însuşi. însele). Their computer is connected to the Internet. Pronumele de întărire subliniază substantivul sau pronumele pe care îl însoţesc: He wrote the paper himself. hers Pl I ours II yours III theirs Adjectivul pronominal posesiv Sg I my II your III his.

acestea (pentru apropiere). acelea (pentru depărtare) Pronumele şi adjectivele interogative Pronumele interogative ţin locul substantivelor care reprezintă răspunsul la întrebare. those – aceia. Pentru persoane se folosesc următoarele pronume şi adjective interogative: Nominativ: who? (cine?) Genitiv: whose? (a/ al/ ai/ ale cui?) Dativ: (to) whom (cui?) Acuzativ: whom? (pe cine?) Which? (care dintre?) – implică selecţia Which of these students is Dan? – Care dintre studenţii aceia este Dan? Which student won that scholarship? – Care dintre studenţi a câştigat bursa aceea? What? – ce? What is she? – Ce este ea? What author do you prefer? – Ce autor preferi? Pentru animale şi lucruri se folosesc următoarele pronume şi adjective interogative: What? – What do you understand of this experiment? – Ce înţelegeţi din acest experiment? What book is that? – Ce carte este aceea? Which? – Which of those cars is yours? – Care dintre maşinile acelea este a ta? Which text is to be read? – Care dintre texte este de citit? Pronumele şi adjectivul relativ Pentru persoane se folosesc următoarele pronume relative: . Acestea sunt: this – acesta. aceasta. that – acela. these – aceştia. aceea.Pronumele şi adjectivul demonstrativ Pronumele şi adjectivele demonstrative înlocuiesc sau determină substantive în sens spaţial sau temporal.

Pentru animale şi lucruri se folosesc următoarele pronume relative: Whose – The book whose colour is grey is a dictionary. Ac. . – Exerciţiul care se găseşte la pagina trei este uşor. That – The person that is in his office is their representative.N. – Studentul care scrie cuvintele noi este Dan. That – The book (that) I saw is very interesting. – Bărbatul pe care îl salutăm este directorul nostru. – Cartea pe care am văzut-o este foarte interesantă. What – What I can tell you is not much. – Ceea ce îţi pot spune nu este mult. – Persoana care este în biroul lui este reprezentantul lor. whose – The girl whose coat is red is Liz. Which – The dictionary the colour of which is grey is mine. The exercise which is on page three is short. whom – This is the engineer (whom) they spoke to. – Acesta este inginerul cu care au vorbit. – Cartea a cărei culoare este gri este un dicţionar. – Dicţionarul a cărui culoare este gri este al meu. G. Whom – The man (whom) we greet is our manager. who – The student who is writing the new words is Dan. Fata a cărei haină este roşie este Liz. D.

Se foloseşte liniuţă între zeci şi unităţi. Numeralele care redau zecile. punctul din limba română este redat prin virgulă în limba engleză. Pentru separarea cifrelor într-un număr. iar înaintea zecilor se foloseşte conjuncţia and. între numerele 13 şi 19. între 20 şi 90. Numeralul cardinal 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one 30 thirty 32 thirty-two 40 forty 43 forty-three 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 a/ one hundred 101 a/ one hundred and one . cu ajutorul sufixului –teen. Numeralul cardinal denumeşte numere.Numeralul Numeralul cardinal Numeralul cardinal se formează. iar virgula din limba română este înlocuită de punct. se alcătuiesc cu ajutorul sufixul –ty. Numeralele hundred şi thousand nu primesc desinenţa –s atunci când sunt precedate de o cifră.

200 two hundred 777 seven hundred and seventy-seven 1.000 ten thousand 99. Vocala e din nine dispare – the ninth. the second.000 a/ one million Numeralul cardinal se foloseşte pentru a exprima ora: 3: 15 – a quarter past three 6: 20 – twenty (minutes) past six 4: 30 – half past four 5: 45 – a quarter to six 7: 50 – ten (minutes) to eight pentru a exprima anii: 1991. 3 – the first. Eight primeşte numai h: the eighth. transformă y în ie înaintea terminaţiei -th.001 ninety-nine thousand and one 1. 001 a/ one thousand and one 10.nineteen ninety-one ( se preferă în limba vorbită) Numeralul ordinal Numeralul ordinal este precedat de the şi se formează prin adăugarea sufixului -th la numeralul cardinal corespunzător (exceptând numeralele 1. 2. twelve – the twelfth) Numerele terminate în -ty.000 a/ one thousand 1.nineteen hundred and ninety-one . .000. the third) Literele ve devin f înaintea terminaţiei -th (five – the fifth.

19. three times) – de trei ori. 25 – four point twenty-five. double (twofold. de două ori. Numeralul ordinal arată ordinea numerică. îndoit. Dacă în scris apare numeralul cardinal ( August 31) data respectivă se citeşte ca şi cum ar fi numeral ordinal. 1 / 3 – a (one) third.zecimale: 4. Se foloseşte pentru a exprima datele: the 31st of August – 31 august.Numeralele ordinale compuse marchează doar ultima cifră cu sufixul de numeral ordinal – the 222 = the two hundred and twenty-second. Once aloft. De la cifra patru mi departe se adaugă la numeralul cardinal substantivul times. two times) – dublu. 1 / 4 – a (one) fourth . the nine-passenger aircraft flies at nearly twice the speed of a helicopter. thrice (threefold.comune: 1 / 2 – a (one) half. . 75 – nineteen point seventy-five (în limba română punctul din limba engleză este redat prin virgulă) Numeralul multiplicativ Arată proporţia în care creşte o cantitate: once (one time) – odată. Numeralul ordinal 1 the first 2 the second 3 the third 4 the fourth 5 the fifth 6 the sixth 7 the seventh 8 the eighth 9 the ninth 10 the tenth 11 the eleventh 12 the twelfth 13 the thirteenth 14 the fourteenth 15 the fifteenth 16 the sixteenth 17 the seventeenth 18 the eighteenth 19 the nineteenth 20 the twentieth 21 the twenty-first 40 the fortieth 50 the fiftieth 70 the seventieth 80 the eightieth 90 the ninetieth 100 the hundredth 101 the hundred and first 200 the two hundredth 1.000 the thousandth Numeralul fracţional Denumeşte fracţiuni: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful