Họ tên: Nguyễn Nhật Thanh Phong

Lớp: CK09CTM2
Đề : 1
Phương án: 20
Hệ thống dẫn động xích tải gồm :
1. Động cơ điện ba pha không đồng bộ.
2. Bộ truyền đai thang.
3. Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp khai triển.
4. Nối trục đàn hồi.
5. Xích tải.
Số liệu thiết kế :
Lực vòng trên xích tải : F = 7210 N
Vận tốc xích tải : v = 1.43 m/s
Số răng đĩa xích dẫn : Z = 9 răng
Bước xích : p = 110 mm
Quay một chiều , làm việc 2 ca ,tải va đập nhẹ.
t1 = 40 giây
t2 = 32 giây
t3 = 22 giây
T1 = T
T2 = 0.35T
T3 = 0.66T

96 ol = 0.Hiệu suất chung của hệ thống ch  dbr2 ol5 kn Trong đó : kn =1 br = 0.0.97  d = 0. 12= 0.67vòng/phút Tỉ số truyền : Chọn sơ: =9 Chọn sơ = 3.78 kw Công suất cần thiết trên trục động cơ : Pct = ch = = 9.3.05 kw Xác định số vòng quay sơ bộ : Số vòng quay của trục công tác : Nlv = = = 86.99 Ta được :  ch = 0.5=31.96.0.5  Tỉ số truyền chung sơ bộ = . ∑ √ = = 7.86 Công suất tính toán : ∑( ) √ Pt = Ptđ = Pmax.995 .5 .Chọn hiệu suất của hệ thống .972. = 9.

Trịnh Chất – Lê Văn Uyển Kiểu động cơ Công suất kw Vận tốc Vòng/phút 62-2 10 2930 Cos Momen vô lăng của rôto GD2. vòng/phút = 86.kgm2 Tk/Tdn Tmax/Tdn Khối lượng kg 0.41 .5  Ugt = = U1 = = 9.6 U2 = =2.3 2.8 Chọn uđ = 3.89 Phân phối tỉ số truyền Tỉ số truyền của hệ thống dẫn động : Uch = = = 33.41 1.31.67.2 trang 235 sách Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí .65 ( √ Với = 1. Số vòng quay sơ bộ của động cơ nsb = nlv.18 ) Lập bảng tính : a.Tính toán công suất các trục : P3 = P2 =  kn 2 ol ol br = = = √ = 4.5 =2730 Chọn động cơ điện : Tra bảng P1.5 170 0.

57 472.59 111.106.95 4.55.106.5 2. N.55.mm T2 = 9.55. = 9. Công suất (kw) Tỉ số truyển Số vòng quay (vòng/phút) Momen xoắn (KN.106.22 987.Tính toán số vòng quay các trục : n1 = n2 = n3 = c.P1 = ol br = b.106.mm T3 = 9.mm Trục 1 11.55.106. = 9.55.55.6 221.55.15 3.5 Trục 2 10.18 101. N. Tđc = 9. = 9. Động cơ 10 N.106.106.mm) N.41 2930 976.106.41 .58 32.Tính toán momen xoắn trên các trục : T1 = 9.mm = 9.55.45 Trục 3 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful