Jenis Tranperansi / lutsinar 1. Jenis biasa (write on) 2. Jenis thermal 3. Jenis khas (PPC trasperansi) 4.

Jenis inkjet (komputer)

Panduan menyediakan transperansi - Guna pen khas - Letakkan kertas graf di bawah transperansi - Tandakan garisan tengah di garisan menegak dan melintang - Pastikan tulisan tidak melimpah keluar/tepi. Tinggalkan ruang 4 cm - Boleh terus salin dari bahan asal ke transperansi (tekap). Tetapi perlu sesuai saiznya - Untuk warna, boleh guna pen khas atau filem pelekat

Teknik potongan .Contoh : .Tutup transperansi dengan kertas dan ditarik ke bawah perlahan-lahan mengikut penerangan yang disampaikan 3.Pamerkan eleman-eleman secara beransuransur atau mengikut kehendak kita. Teknik singkapan tetingkap / spot . Teknik Singkapan / Selak . .Berbentuk tingkap .Teknik pendedahan maklumat menggunakan transperansi 1. .Letakkan potongan perkataan/imej satu persatu mengikut urutan 2.Perkataan atau imej dipotong.

Teknik singkapan ‘bulat’ . Teknik singkapan ‘ jalur’ .4.Contoh : 5.

Transperansi kedua dan ketiga atau seterusnya diletakkan dihadapan bingkai mengikut urutan. . . .Guna beberapa keping transperansi untuk menjelaskan sesuatu konsep . diletakkan dibelakang bingkai .Transperansi pertama menjadi dasar.6.Kepingan transperansi ini diletakkan kepada satu bingkai . Teknik tindihan (overlays) .Elakkan guna terlalu banyak tindihan sehingga menjadi kabut.Imej terdahulu dibahagian bawah dan imej terkemudian dibahagian paling atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful