PENGAJARAN

OLEH PN ZULELAWATI BT BUJANG JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPTAR – KOTA SAMARAHAN

1

Strategi Pengajaran
Suatu rancangan tindakan atau operasi yang berkesan

Strategi Pemusatan Guru
• Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti • Murid hanya duduk
KAEDAH & TEKNIK

• Penerangan • Demonstrasi • Syarahan • Pengajaran kumpulan • Pengajaran

Strategi Pemusatan Murid
• Murid terlibat secara aktif • Murid dibimbing oleh guru
KAEDAH & TEKNIK
• • • • • Projek Inkuiri – penemuan Perbincangan Penyoalan Penyelesaian masalah • Simulasi • Main peranan

Strategi Pemusatan Bahan
• Guru dapat menjalanka n PnP dengan lebih menarik • Murid memahami pelajaran
KAEDAH & TEKNIK • Audio visual • Komputer • Bahan cetak • Modul • Buku rujukan • Buku teks •P n P

Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti
• Guru dan murid melakukan gerakerja • Aktiviti mengandu ngi tindakan
KAEDAH & TEKNIK • Membaca • Menulis • Bermain • Berbincang • Membuat model • Melukis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful