Библијски Хороскопски

Дванаест главних сазвежђа зодијака се помињу у Библији као "Маззаротх". Ре
"!одијак" долази од грке зоад" #то знаи "пут" или "пут". $о ми#%ењу многих
хри#&анских науника" приказан је Бог своју приу и своје обе&ање спасења у
звезде.
'ага поиње са Деви(а )*иргин+ доноси да%е сина. *ага )биланс+ следи" знаи
да овек не поседује мо& да се спасе. ,ена мањкав. '(орпион и стрела( се
појав%ују заједно" симболи#у&и битка између 'атана )'корпија 'корпија+ и -суса
Христа )'трела( 'трела(+. .амера је да се 'атана 'тинг )и тиме убије+" Христ"
како би се осујетила Божји план спасења. /р(хер је његов лук на(ртана према
'атани и полу0овек полу0коњ осликава двојаку природу -суса Христа1 Бога и
овека. Да%е" долази 2ара(" животиња која је део0и део коза0рибе. 3оза је есто
кори#&ен у (еремонијама жртвено да оисти грехе на Дан ои#&ења. Христос је" у
ствари" да је савр#ену жртву" усвајање грехе света. *оде носила( )*одолија+ је
следе&и да уђу арену" сипала из бескрајне снабдевање водом. 4 оквиру тог вода су
риба )Рибе+" који персони5икују -суса Христа као онај који је умро да спасе
%удски род. Рибе /устралија )најјужнији риба+ обитава у току. 3ао #то риба не
може да преживи ван воде" тако да ова симболика наводи да поједина( није у стању
да преживи ван лије 'ветога Духа. Риба је двострука сазвежђе" представник и
2еврејин и 6рк" који &е бити везан за 'атана до повратка -суса Христа. 'атана је"
наравно" је ангажован у сталну битку са ,рквом. Рани верни(и користе знак Риба
тајно се иденти5икују.
Р/М )7ван+ појави" са приказом владавине -суса који &е се ускоро вратити"
најав%ује тријум5 ,ркве над 'атаном. 4 маском бика )Бик+" Христ &е се вратити
да води пуњења и "6оре" зло $ре него #то подесите своје владавине на зем%и.
Близан(и Близан(и представ%а слику ново0стеено Двострука улога 'пасите%а1
патња слуга и праведан судија. Рак )Рак+ описује безбедно место за оне вернике
који &е избе&и 'удњи дан. 4 облику лава )8ав+ &е победа Христа да буде потпуна и
победио 'атану сру#ен. 9ако је у велианственој победи" да ли 8ав корак на главу
Хидра змије.