Leadership şi management – delimitări conceptuale

Marea Britanie

leadership - unul dintre cele mai importante concepte, management - relevă un sens operaţional, administrator - vizează instrumentalizarea şi rutina. SUA - termenul de administrator este poziţionat la cel mai înalt nivel şi tinde să devină sinonim cu cel de leadership Termenul de leadership este privit ca un aspect al managementului, care include “lideri reali” caracterizaţi prin carismă şi fler vizionar, cu abilitatea de a motiva şi entuziasma pe alţii, chiar dacă le lipsesc instrumentele administrative pentru planificarea, organizarea efectivă sau controlul resurselor. Managerii trebuie să fie buni pur şi simplu la tot ceea ce liderii nu sunt.
Gronn arata că “leadership-ul este calitativ diferenţiat şi de management şi de administraţie”. El priveşte leadership-ul ca pe o calitate care nu provine neapărat din status, sau din slujbă, ci este ceva special. În mod cert, leadership-ul poate fi identificat la vârful unei organizaţii, dar la fel de bine poate fi exercitat de alţii, la diferite alte niveluri ale organizaţiei.

Leadership-ul presupune o acţiune colectivă, realizată astfel încât să producă schimbări de substanţă, având ca efect creşterea competenţei şi motivaţiei membrilor organizaţiei. El se desfăşoară în mod continuu, atunci când cei din organizaţie ajung să-i urmeze pe lideri. Ceea ce-i dă putere liderului şi credibilitate este puterea lui de convingere, caracterul şi curajul de care dă dovadă, calmul pe care îl afişează şi competenţa pe care o probează în fiverse situaţii. Un individ poate exercita leadership dacă este văzut de către cei din jur ca o persoană credibilă, care ştie ce vrea şi de ce vrea acest lucru, comunică uşor cu cei din jur, asigurându-se de cooperarea şi sprijinul lor.

Cerinţele esenţiale ale leadership-ului. stil. ceea ce permite să existe stima de sine. liderii sunt mai înclinaţi către ultimii.în timp să apară performanţa. . onestitate şi comportare morală. dar şi respectul pentru cei din jur.să reflecte şi să fie influenţat de nivelul de cultură şi de experienţa de viaţă. prin articolul apărut în Harward Business Revue “Manageri şi lideri: sunt ei diferiţi?”. Kotter sublinia că managementul este diferit de leadership. În 1988 John P. El cere a spune întotdeauna adevărul. . fără a-i diferenţia. managementul se bazează pe un set de instrumente şi tehnici explicite. determinate prin . . skills. mai ştiinţific şi deci universal”. . 2.Leadership-ul presupune şi se bazează pe integritate. Adică. O a doua abordare diferenţiază total cele două noţiuni. sisteme şi procese. cât şi cel de leadership sunt traduşi la fel. Astfel.să existe un set complet de relaţii. de aşa manieră realizată încât să producă schimbări semnificative în organizaţie.presupune o acţiune colectivă. prin aceea că este “mai formal. bazat pe cei 7 S (strategie. prin "conducere”.să existe un proces continuu. sunt: . Între management şi leadership există diferenţe. una dintre abordări identifică noţiunile. . Prima separare clară a celor două noţiuni a fost făcută în 1977. . scopuri) afirma că în timp ce managerilor le sunt caracteristici primii 3 S. structură. Unii autori recurg la unul sau altul dintre termeni. ea fiind întărită şi de faptul că atât termenul de management.să existe şi să se dea dovadă de integritate. s-a realizat o diferenţiere majoră între cele două categorii de conducători redată în tabelul 1. staff. Apare chiar situaţia în care în text se foloseşte unul dintre termeni. Watson. iar celălalt este plasat în paranteză. deşi în studiile de specialitate pot fi întâlnite trei tipuri de abordări referitoare la relaţia dintre termenii de leadership şi management. nefăcând dis- tincţie între cei doi termeni. Astfel. 1. În literatura de specialitate românească apare această situaţie. sistem.

zaţi spre schimbare conservatorism pronunţat Alte opinii referitoare la cele două noţiuni sunt: .managerul întreabă “cum ?” şi “când ?”. Covey vorbea despre faptul că “leadership-ul este investirea efortului pe drumul cel bun.managerul este o copie. are deci capacitatea de “a şti cum să facă”. pasive Concepţia Stimulează munca. este vizionarul care stabileşte scopuri şi planuri de acţiune. Această abordare accentuează ideea că liderul visează şi imaginează. . în timp ce liderii inovează. liderul dezvoltă.testări şi raţionamente analitice. cât şi în sectorul public. Categorii de conducători Tab.managerii administrează. . active nale. acor. atât în lumea afacerilor. liderul este originalul. fiind focali. în situaţii diferite. . Cercetătorii vorbesc chiar despre faptul că leadership-ul poate fi asociat unei conduceri psihologice.managerul are viziuni pe termen scurt. oferă Coordonează. în timp ce managerul este cel care transformă planurile în realitate. în timp ce managementul este specific uneia administrative.Manifestă atitudini impersonale.1 Criterii Categorii de conducători Lideri Manageri Scopul Manifestă atitudini perso. ce pot fi folosite ca atare.managerul menţine.managerul se bazează pe control. echilibrează despre şi creează posibilităţi de munca. liderul privilegiază viziunile pe termen lung.menţinere a ordinii actuale. . managementul este cantitatea de efort cheltuită”. liderul inspiră încredere. . . Recurg la compromimuncă ale-gere a ei suri valorice Relaţiile cu Manifestă empatie.Slabă implicare emoţională ceilalţi dă semnificaţie acţiunilor în relaţiile cu cei din jur şi evenimentelor Percepţia Manifestă o identitate de Manifestă o nevoie acută de de sine sine scăzută. liderul întreabă “ce ?” şi “de ce ?”.

adică Dau dispoziţii. afective xactă a posturilor. Lider. Jacques şi Clement au specificat ideea că. inovaţie. reuşind activitatea în special prin exercitao bună colaborare cu cei din jur. dar şi rea funcţiilor managementului.punctul propriu de gândire şi modul ganizaţie de interpretare a realităţii Îndeplinesc sarcinile conducând. în multe situaţii în puncte de plecare pentru ideile şi managerii se comportă ca birocraţi valorile ale celorlalţi membri ai şi nu ca lideri. conform cărora “leadership-ul este o componentă majoră a managementului”. politice. dau ordine. spirit Manifestă predictibilitate.3. parte esenţială. La aceeaşi opinie s-au raliat şi Ovidiu Nicolescu şi Ioan Verboncu. . cu alte grupuri din organizaţie Acţionează întotdeauna pe toate planu. cul. prestându-şi din jur şi stârnesc entuziasmul. fundamentală. în relaţie directă logic. suportul Se bazează pe experimentare. ca parte integrantă.versus manager Tabelul 2 Lideri Manageri Îndeplinesc funcţia de previziune pe Indeplinesc previziunea având la termen lung bază perspective pe termen scurt Manifestă viziuni şi perspective ample Manifestă viziuni pe termen scurt Folosesc raţionamentul logic. fără de care managementul nici nu există. A 3-a abordare consideră leadership-ul ca parte integrantă a managementului. Astfel. apelează orientând şi motivând pe cei din jur la intimidare şi la sancţiune ca o modalitate de constrângere Au puterea de a schimba părerile celor Manifestă rigiditate. fapt care uneori poate produce perturbaţii în activitate Punctele de vedere ale liderilor. bine Chiar dacă pot dovedi că stăpânesc formulate şi argumentate se constituie bine comunicarea. pe un psiho-social din partea subordonaţilor ansamblu de tehnici şi procedee Manifestă creativitate. experimente care reflectă cu schimbările care se realizează în or. pe definirea eturale. un management competent presupune un leadership competent. rutină vizionar Utilizează tehnici şi instrumente moFolosesc în activitate raţionamentul derne de conducere.structurii ierarhice.Acţionează cu predilecţie pe planul rile organizaţiei: tehnice.

Astfel. . în timp ce liderii îşi asumă aceste riscuri. Ceea ce diferă însă este proporţia în care acestea se împletesc. cele tehnice. . Astfel. în afara acestor trei abordări ale noţiunilor mai poate exista una. de acţiune. fiecare dintre ei elemente caracteristice specifice. Principalele calităţi ale unui lider pot fi sintetizate în : 1. care întreţin interacţiunea şi potenţarea lor reciprocă. . cu gândul la ceea ce urmează a se întâmpla în viitor. De asemenea. dar. Viziune: liderii de succes sunt cei care au viziuni personale. banale. lucru evident atât prin activităţile pe care iniţiază. cât şi prin modul de comunicare. liderii şi managerii ar avea. în timp ce calităţile managerului sunt vizibile în situaţiile cotidiene.să provoace şi să promoveze schimbarea. curente. . de coincidenţă parţială a sferelor celor două noţiuni. Trebuie reţinută ideea ca cele două noţiuni nu se exclud reciproc. există părerea că liderilor le sunt specifice abilităţile conceptuale şi umane. prin care întăresc ideea a ce trebuie şi de ce trebuie făcut.Comportament: liderii de succes trebuie: .să se folosească de tot ceea ce i se oferă în prezent. calităţile unui lider sunt pregnant vizibile în acele situaţii care implică schimbări rapide şi ample.organizaţiei Profesorul Mielu Zlate consideră că. au şi o serie de elemente comune. în acelaşi timp. care le asigură individualitatea şi autonomia. operaţionale. în situaţii de criză. De aici şi ideea că managerii preîntîmpină sau îndepărtează riscurile. 2. În practică este foarte posibil ca liderii şi managerii să fie caracterizaţi de aceleaşi calităţi şi abilităţi. manifestându-şi şi disponibilitatea de a asculta. în realizarea cărora se angajează.să se concentreze asupra rezultatelor. Liderul şi calităţile lui Bennis afirma că “baza conducerii o reprezintă capacitatea liderului de a schimba gândirea şi comportamentul altei persoane. iar managerilor.să comunice deschis şi sincer.

după situaţie. stârnesc pasiuni şi trezesc în noi dorinţa de acţiune. demni de încredere şi deschişi. trebuie să dea dovadă de: . ei obţin tot ce-i mai bun de la oameni.o viziune globală pe care să o transpună în fapte. indivizii îşi vor pierde randamentul. . anxietatea. că iritabilitatea este mai puţin contagioasă. Un studiu realizat la Yale University School of Management a pus în evidenţă faptul că buna dispoziţie şi entuziasmul se răspândesc cel mai rapid.dragoste faţă de oameni. .să manifeste şi să dea dovadă de încredere în subordonaţi să împartă responsabilităţile cu ei. . Încrederea în sine: trebuie să existe. Doar în acest fel ei pot fi respectaţi.să se manifeste ca fini observatori ai realităţii şi ai indivizilor. . liderii. creând partenerilor un sentiment de siguranţă şi confort psihic. 3.să fie atenţi şi cu privirea îndreptată spre viitor. . . Caracter: întotdeauna liderii sunt judecaţi şi analizaţi în funcţie de modul în care îşi urmăresc şi îşi ating scopurile. ne înflăcărează. iar acest lucru duce la rezonanţă. având întotdeauna o direcţie clară a acţiunilor lor. Liderii adevăraţi ne impresionează. Lor li se pretinde şi trebuie să fie cinstiţi. Când liderii canalizează emoţiiile într-o direcţie pozitivă. Dacă emoţiile indivizilor sunt canalizate către entuziasm.să încurajeze şi să critice..integritate morală. Acest lucru se întâmplă pentru că ei fac apel la emoţii. iar depresia nu se . Dacă emoţiile sunt canalizate într-o direcţie negativă. Dacă li se trezeşte ranchiuna. 4.să fie accesibili celor din jur.inteligenţă şi în special inteligenţă emoţională. . simţul umorului. deoarece ei îşi asumă riscuri care crează oportunităţi şi dau curaj şi altora să încerce.să aibă simţul acţiunii. fără momente de disonanţă. Decăderea sau prosperitatea organizaţiei depind de eficienţa liderului în acoperirea dimensiunii emoţionale. . onestitate. subminând fundamentele emoţionale care le permit indivizilor să exceleze. aceasta produce disonanţă. apar performanţe. Ca urmare.

adunându-i pe aceştia în jurul unui obiectiv comun. fals.răspundeşte aproape deloc. Eficienţa cu care liderii gestionează şi canalizează sentimentele pozitive ale grupului. oamenii urmăresc atent liderul şi pot simţi rapid lipsa de sinceritate. Astfel. oamenii au un nivel comun de înţelegere ajung să-şi împărtăşescă ideile şi să finalizeze ceea ce şi-au propus. atunci aceste emoţii se transmit rapid. studiul a arătat că stările de spirit influenţează eficienţa muncii oamenilor. a vocii şi gesturilor lor din momentele în care îşi exprimă sentimentele. Dacă abilitatea liderului de a transmite emoţii este mare. deoarece. Pasiunea şi energia lor stimulatoare impulsionează grupul. Uşurinţa cu care se molipsesc stările emoţionale ale liderilor depinde de expresivitatea feţei acestora. le dă uzanţa învăţării unora de la ceilalţi care facilitează o bună comunicare îi face să fie capabili să ia deciziile împreună Între membrii grupului se formează o legătură emoţională care îi ajută să se concentreze chiar şi în miezul schimbărilor sau al unor incerti- . atunci când este cazul. onestitatea şi performanţele organizaţiei. rezonanţă. Aceasta nu înseamnă însă că liderul trebuie să fie teatral. Liderii cu inteligenţă emoţională construiesc într-un mod temeinic motivaţia subordonaţilor. ajuntând în acest fel organizaţia să-şi atingă obiectivele depinde de nivelul inteligenţei emoţionale al liderilor. Ei însă pot realiza şi o stare de spirit mai gravă. Astfel. cei care dispun de o inteligenţă emoţională superioară creează din instinct. folosind empatia pentru a se pune în relaţie cu starea de spirit a membrilor grupului. Dispoziţiile optimiste stimulează cooperarea. Sub îndrumarea unui lider care posedă inteligenţă emoţională.

fiind înclinaţi mai degrabă să râdă de propriile slăbiciuni. un lider nu-şi poate stăpâni cores-punzător emoţiile dacă nu le conştientizează. valorile în care crede şi motivaţiile pe care le are. Apoi. aprecierea justă a valorii şi capacităţilor proprii.tudini. Datorită acestor atribute oamenii sunt capabili să realizeze împreună lucruri pe care nici unul dintre ei nu le-ar putea face singur. dar nici într-un optimism naiv. interacţională. O dovadă bună de autocunoaşterea este predispoziţia de a medita şi reflecta asupra faptelor proprii. . domeniile inteligenţei emoţionale şi competenţele lor adiacente. Între aceste caracteristici există o re-laţie dinamică. propriile calităţi dar şi defectele. b. reflectat în ţinerea sub control a emoţiilor şi impulsurilor rebele. deoarece aceste decizii vin în contradicţie cu valorile le care el nu le conştientizează. Astfel. folosirea intuiţiei pentru luarea deciziilor.încrederea în sine. Ei sunt cinstiţi cu ei înşişi în autoevaluare. După Daniel Goleman. Autocunoaşterea. ceea ce permite o cântărirea a lucrurilor. în loc de o reacţie impulsivă. care presupune: . cunoaşterea propriilor calităţi şi limite. Ceea ce îl caracterizează pe un lider atunci când posedă inteligenţa emoţională se reflectă în autocunoaşterea şi stăpânirea de sine. Stăpânirea de sine: . .autocunoaşterea emoţională: adică înţelegerea propriilor emoţii şi recunoaşterea impactului lor. sunt: a. Autocunoaşterea înseamnă practic că liderul îşi înţelege propriile emoţii.autoevaluarea corectă. dacă emoţiile scapă de sub control. va fi afectată abilitatea de gestionare a relaţiilor. . conştiin-ţa socială şi gestionarea relaţiilor.autocontrolul emoţional. Oamenii care se cunosc bine sunt realişti fără a cădea nici într-o autocritică exagerată. dar şi cu ceilalţi atunci când se prezintă acestora. Un lider care nu posedă o bună autocunoaştere poate lua decizii care să-i creeze conflicte interioare.

. . empatia este cel mai uşor de recunoscut. Ea s-ar putea explicita prin a ţine cont de sentimentele celorlalţi şi a lua deciziile care ţin cont şi de aceste sentimente.formarea altora. În categoria competenţelor sociale intră abilităţile referitoare la maniera în care se gestionează relaţiile. observarea şi întâmpinarea dorinţelor subalternilor. Fără acestă empatie nu se poate vorbi despre o interacţiune socială eficientă în viaţa profesională.solicitudinea.optimismul. .ambiţia. Conştiinţa socială: . a te arăta demn de încredere.iniţiativa.transparenţa. ceea ce creează rezonanţă în echipă. îndrumarea şi motivarea prin intermediul unei viziuni convingătoare. folosirea unor tactici de persuasiune. puterea de a vedea parte bună a lucrurilor. disponibilitatea de a acţiona şi de a profita de oportunităţi. adică flexibilitatea de adaptare la situaţiile în schimbare sau posibilitatea de a depăşi obstacolele.. necesare în conducere. exprimată prin adoptarea unui comportament onest şi integru. a deciziilor executive şi a politicilor de la nivel organizaţional. Un lider care dă dovadă de autocunoaştere. vorbim despre: c. înţelegerea perspectivei acestora şi preocuparea activă manifestată faţă de interesele lor. interpretarea tendinţelor. atunci când liderii o deţin.empatia. adică perceperea emoţiilor celorlalţi.conştiinţa organizaţională. . dorinţa de îmbunătăţire permanentă a performanţelor pentru a satisface standardele proprii de excelenţă. Gestionarea relaţiilor: . înţelegându-şi propriile emoţii şi scopuri va şi fi unul cu stăpânire de sine.influenţa.conducerea inspirată. . . Astfel. stimularea abilităţilor celorlalţi prin feed-back şi îndrumare. . Liderii care deţin un astfel de autocontrol sunt optimişti şi entuziaşti. d.adaptabilitatea. . . Aceasta face posibil un spirit clar şi o concentrare a energiei. a celor cu care se intră în contact. Conştiinţa socială.

observabilă prin acţiuni în concordanţă cu sentimentele reale. . Arta de a întreţine relaţii le permite liderilor să-şi pună în aplicare inteligenţa emoţională. de vârf. TOP MEDIU DE PRIMĂ LINIE conceptuale umane tehnice .catalizarea schimbărilor. s-au stabilit într-o gamă emoţională pozitivă. Gestionarea competentă a relaţiilor se reduce la managementul emoţiilor celorlalţi.. . Managerul şi abilităţile lui În funcţie de nivelul ierarhic pe care se desfăşoară.gestionarea conflictelor.middle managers (de nivel mediu. care au în subordine toate celelalte niveluri ierarhice ale managementului organizaţiei). care au în subordine atât executanţi direcţi. s-au armonizat cu relaţiile grupului.top managers (superiori. Dar acest lucru presupune ca liderul să fie conştient de propriile emoţii şi să se armonizeze empatic cu cei din colectivul lui. Dacă liderii s-au comportat în consonanţă cu propriile valori şi viziuni. . . avem de-a face cu (fig.spiritul de echipă şi colaborarea. cât şi alţi manageri). 1): . soluţionarea dezacordurilor.first managers (care lucrează direct cu executanţii. cooperarea şi consolidarea echipei. iniţierea managementului relaţional şi mobilizarea celorlalţi într-o direcţie nouă. Arta de a gestiona cu succes relaţiile începe cu sinceritatea. neavând în subordine alţi manageri). practic putem spune că gestionarea relaţiilor îi ajută să interacţioneze într-o manieră rezonantă.

3.Fig. . precum: 1. cât şi a oamenilor ei”. de a soluţiona conflicte etc. Acest lucru. în comunitate) precum şi capacitatea de a gândi strategia şi de a lua decizii pe termen lung. caracterizarea spune că “Managementul lucrează cu şi prin oameni. managerului i se cer o serie de abilităţi. Tehnice: vizează înţelegerea sarcinilor specifice şi includ o cunoaştere foarte bună a metodelor. Conceptuale: constau în capacitatea managerului de a privi organizaţia ca pe un întreg. Leadership-ul personal – se referă la persoana care se naşte cu talentul de a conduce. Leadership-ul managerial – talentul managerial poate fi învăţat . 1. În momentul de faţă. . Umane: constau în capacitatea managerului de a lucra cu oameni şi. pentru a îndeplini atât obiectivele organizaţiei. al acesteia în peisajul local (industrial sau al serviciilor. decât pe lucruri şi activităţi. În 1980. tehnicilor. prin intermediul lor. se constată o schimbare de paradigmă în definirea managementului. echipamentului implicat în activităţile de producţie.faptul că se centrează mai mult pe rezultatele care trebuie obţinute. scoate în evidenţă: . financiare sau de marketing 2. de a înţelege locul fiecărui departament în organizaţie. preşedintele Asociaţiei Americane de Management (AMA) caracteriza managementul “… face să meargă lucrurile prin oameni”. Nivelurile managementului şi abilităţile manageriale La ora actuală.consideră că îndeplinirea obiectivelo0r individuale trebuie integrată îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. de a fi eficient ca membru al unui grup.o importanţă mai mare acordată oamenilor în organizaţie. Pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor care îi revin. de a motiva oamenii.

Printre acestea. ca abilitate de a-i influenţa pe alţii pentru realizarea sarcinilor .În şcolile şi colegiile de afaceri se militează pentru formarea unor competenţe pentru managementul de succes. pe primul loc figurează leadership-ul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful