1.

Capitolul I PRODUSUL TURISTIC: CONCEPT, PARTICULARITĂŢI, COMPONENTE STRUCTURALE
1.1. Produsul turistic: concept, particularităţi, componente structurale 1.2. Tipologia produselor turistice 1.3. Ciclul de viaţă al produsului turistic: conţinutul şi implicaţiile sale 1.4. Politici şi strategii de dezvoltare ale produsului turistic 1.5. Distribuţia produselor turistice

2. CAPITOLUL II PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC
2.1. Publicitatea turistică: particularităţi şi obiective 2.2. Reclama: conţinut şi forme 2.3. Promovarea vânzărilor produselor turistice: conţinut şi particularităţi 2.4. Relaţiile publice ale firmei de turism şi rolul lor în promovarea produselor sale 2.5. Evaluarea eficienţei economice a unei campanii publicitare

3. CAPITOLUL III PRODUSUL TURISTIC AL AGENŢIEI DE TURISM „INTER-TOUR” BACĂU
3.1. Profilul, obiectul de activitate şi organizare al Agenţiei de Turism „INTER-TOUR” Bacău 3.2. Statutul Agenţiei de Turism „INTER-TOUR” Bacău şi evoluţia principalilor indicatori economici ai acesteia 3.3. Produsul turistic al Agenţiei de Turism „INTER-TOUR” Bacău 3.4. Comercializarea produselor turistice la Agenţia de Turism „INTER-TOUR” Bacău 3.5. Căi şi mijloace de diversificare a produsului turistic la Agenţia de Turism „INTERTOUR” Bacău

4. CAPITOLUL IV PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC LA AGENŢIA DE TURISM “INTER-TOUR” BACĂU
4.1. Structura mix-ului promoţional la Agenţia de turism „INTER-TOUR” Bacău 4.1.1. Publicitatea la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 4.1.2. Promovarea vânzărilor la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 4.1.3. Relatiile publice la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 4.1.4. Forţa de vânzare a Agenţiei de Turism Inter-tour Bacău 4.1.5. Sponsorizarea cu privire la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 4.1.6. Interfluenţe produs-promovare ale Agenţiei de Turism Inter-tour Bacău 4.2. Stabilirea obiectivelor promovării la Agenţia de Turism „INTER-TOUR”Bacău 4.3. Elaborarea campaniei de promovare şi a bugetului său la Agenţia de Turism „INTERTOUR” Bacău 4.4. Evaluarea eficienţei promovării produsului turistic la Agenţia de Turism „INTERTOUR” Bacău

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful