PROGRAM ENTERPRENEUR NIGHT 2009 SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 15 MAC 2009 1 Pengenalan / Pendahuluan

Berikut adalah Laporan Kewangan Program Entrepreneur Night 2009 Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah yang telah berlansung pada 15 Mac 2009.

Perkara Nama Aktiviti Penganjur Pengarah Pegawai Bertanggungjawab Bajet di luluskan Penama Kelulusan Kelulusan Oleh Jumlah Cek Penerima Cek / Wang Tunai Lain – lain

Intipati Program Entrepreneur Night 2009 Kelab Keusahawanan HE04 Nur Khairiah Bt Zamimi RM1500 2 Harold Mark Bin Going Nur Khairiah Bt Zamimi -

PROGRAM ENTERPRENEUR NIGHT 2009 SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 15 MAC 2009

(1) Laporan kewangan
Bil.
A

Folio
PENDAPATAN

Perkara Peruntukan HEP Peruntukan SPE Tiket (86 org x RM50)

Debit (RM) 1000 00 500 00 4700 00

Kredit (RM)

Lain - lain

1 2 3
B

1 2 3

PERBELANJAAN

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Car park fee Haper Gift acc Komunikasi Print hamper Print Alat tulis print Komunikasi Print pelbagai Print Pengangkutan Hiasan Alat tulis Music box Alat tulis Print print hadiah print print Alat tulis Alatan perasmian Print hamper Alat tulis Buka palang cek Alat tulis Buka palang cek photocopy Komunikasi Jamuan Alat tulis Print Komunikasi Komunikasi Jamuan

41 28 5 3 12 3 4 6 5 10 5 12 25 33 20 15 15 2 20 4 5 6 12 6 4 1 3 2 3 10 1400 13 3 10 10 672

55 50 00 00 00 35 00 20 90 00 00 00 10 00 00 00 00 80 00 00 00 60 60 10 50 00 00 60 00 10 00 80 00 00 50 50 00 00 00

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 D E

44 Jamuan 45 Jamuan 46 hadiah 47 Komunikasi 48 Komunikasi 49 Komunikasi 50 pengangkutan 51 pengangkutan 52 Hadiah 53 Lain-lain 54 ribbon 55 Alatan perasmian 56 pengangkutan 57 pengangkutan 58 pengangkutan 59 Komunikasi 60 Komunikasi 61 Komunikasi 62 Komunikasi Jumlah Kurang / lebihan (-/+) JUMLAH BESAR

480 2690 278 5 10 10 10 50 13 20 5 12 50 50 50 5 10 10 10 6204 +4 50 6200 00

00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 50

6204 50

PROGRAM ENTERPRENEUR NIGHT 2009 SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 15 MAC 2009 (2) Penyata Aliran Tunai Perkara PENDAPATAN SPE HEP Tiket

Bil. A

Jumlah kecil

Jumlah Besar

500 1000 4700 6200

B C D

PENDAPATAN BELUM TUNAI TUNAI DALAM TANGAN PERBELANJAAN

E

PERBELANJAAN BUKAN TUNAI TUNAI DALAM PERBELANJAAN TANGAN SELEPAS

6204 50

6204 50

F

-4 50

-4 50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful