P. 1
Tips Mklumat 2013

Tips Mklumat 2013

|Views: 2|Likes:
Published by Chua SuSan
tips 2013
tips 2013

More info:

Published by: Chua SuSan on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajaran Pendidikan Seni Visual pada peringkat awal adalah bertujuan untuk membentuk

murid-murid yang dapat menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Nilai ini dapat diperolehi semasa proses pembelajaran sama ada di dalam ataupun luar bilik darjah. Semasa proses pembelajaran, murid-murid akan diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti menjaga alam sekitar dan tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan alam semasa membuat pemerhatian. Penerapan nilai ini akan dapat memb entuk murid yang sedar akan tanggungjawab mereka sebagai manusia yang tinggal di bumi dan peka terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Selain daripada itu, pengenalan Pendidikan Seni Visual pada peringkat awal juga akan dapat menghasilkan pelajar yang sentiasa ingin melibatkan diri dengan kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan meyeronokkan. Penglibatan ini akan dapat memperkembangkan kebolehan dan kemahiran setiap murid. Sementara kemahira n yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara berkesan, membuat pilihan, membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Pendidikan Seni Visual juga akan memperkembangkan deria penglihatan yang melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Pendidikan Seni Visual merupakan satu bentuk pelajaran yang dapat membuatkan murid-murid untuk mengenali asas seni reka. Pengenalan kepada asas seni reka merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajar pad peringkat sekolah rendah. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Oleh itu, Pendidikan Seni Visual memainkan peranan dalam memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual juga dapat membolehkan mereka untuk menyatakan idea dan ekspresi diri. Setelah murid-murid tealah mengenali asas-asas yang terdapat dalam Pendidikan Seni Visual ini, secara tidak langsung mereka akan dapat membuat olahan terhadap sesuatu karya seni serta akan dapat mempraktikkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pendidikan Seni Visual juga merupakan satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual, proses pembuatan hasil seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi, mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Perkembangan kemahiran asas seni ini seterusnya akan dapat membentuk pe ngalaman di kalangan murid. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual. Dengan pengenalan kepada Pendidikan Seni Visual pada peringkat rendah maka murid-murid akan dapat membiasakan diri utuk melakukan sesuatu kerja dengan teratur, cermat dan selamat. Pada peringkat awal, murid -murid akan didedahkan kepada asas-asas seni yang memerlukan mereka untuk membuat sesuatu kerja secara teratur dan berperingkat-peringkat seperti pengolahan sesuatu idea dalam sesebuah produk seni. Penghasilan sesuatu karya secara teratur akan menghasilkan satu karya yang kemas dan mempunyai milai-nilai estetika yang dapat dihayati oleh audien. Namun setiap murid mestilah menitikberatkan hal-hal keselamatan semasa menggunakan alatan dan bahan-bahan seni. Dengan itu, segala proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan atau masalah yang sukar diselesaikan. Melalui Pendidikan Seni Visual juga, secara tidak langsung ia dapat memupuk nilai-nilai murni, yakin terhadap diri sendiri dan juga bertanggungjawab didalam diri setiap murid tersebut. Nilai-nilai murni adalah sangat penting dalam diri seseorang murid

The Starry Night. Beliau menggunakan warna yang pekat bagi mewujudkan kesan tekstur pada permukaan kanvas.kerana ia akan mencorakkan sifat dan sikap murid tersebut agar menjadi seorang murid yang berdisiplin. Pada hakikatnya beliau ingin menunjukkan pergerakan awan namundisebabkan teknik sapuannya yang begitu agresif. Ciri lukisan pada aliran Post-Impressionesme yang wujud pada karya ini adalah penggunaan garisan kontur yang jelas pada rupa dan sapuan berus yang tepat. Dari segi penggunaan warna pula. Berdasarkan karya ini. Warna yang begitu ketara adalah warna biru. Ini adalah kerana. sikap bekerjasama dapat di jalinkan tidak kira sama ada sesama murid den gan murid mahupun di antara murid dengan cikgu. Apa yang dapat dilihat melalui catan ini ialah: o o o o o o o o suasana malam dimana langitnya dipenuhi dengan awan yang membentuk pusaran. Manakala warna kuning dan oren digunakan untuk bintang dan bulan untuk menampakkan cahaya yang memancar pada waktu malam. aliran yang ditampilkan oleh pelukis adala h post impressionisme. Pada masa itu. Sebagai contohnya karya “ Starry Night” ini dihasilkan ketika o  o o . garisan berpusar dan garisan menegak. Bintang-bintang pula berkilauan dan bulan sabit memancar cerah. Melalui tugasan tersebut. Kebanyakkan karya yang dihasilkan pada era ini juga merupakan luahan rasa dari hati terhadapsesuatu perkara. Bentuk ini merupakan pokok cypress. kebanyakkan pokok cypress ini akan ditanam di persekitaran tanahperkuburan sebagai tanda. Catan ini telah dihasilkan berdasarkan pemerhatian beliau pada wak tu malam. Ini sesuai dengan karya ini dimana pelukis menghasilkan karya ini berdasarkan pemerhatianterhadp keadaan sekeliling pada waktu malam. Oil on canvas 29” x 36/4” “The Starry Night” hasil karya VanGogh ini telah dihasilkan oleh beliau ketika menjalani proses pemulihan penyakit sawan. Sifat ini sangat penting adalah disebabkan melalui keyakinan diri yang terdapat dalam diri murid -murid tersebut. melalui Pendidikan Seni Visual juga ia dapat meningkatkan keyakinan diri terhadap setiap murid tersebut. Pendidikan Seni Visual memerlukan banyak tenaga terutama sekali dalam membuat tugasan yang diarahkan. Bandar ini kelihatan begitu aman. Ini adalah kerana murid -murid tersebut sudah terdidik dengan adanya disiplin diri yang tinggi. mereka dapat menghasilkan sesebuah tugasan dengan jayanya. Dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di setiap sekolah. Di tengah-tengah Bandar ini terdapat sebuah gereja yang mempunyai ceracak diatasnya iaitu merupakan tempat pemerintahan. Secara tidak langsung. 1889. warna yang asli serta bertindih digunakan. Beliau melukis suasana persekitaran Bandar dan gereja tempat beliau memjalani proses tersebut. Selain itu juga. mereka dapat menyiapkan tugasan mereka pada masa yang ditetapkan dan juga hasil tugasan yang mereka hasilkan adalah sangat berkualiti. Terdapat penggunaan biru gelap dan biru cerah pada bahagian langit untuk mewujudkan suasana malam. pergerakan awan begitu menonjol sekalidengan garisa n yang berpusar. Pokok ini mewakili kehidupan masyarakat Eropah padaketika itu. Sikap disiplin diri ini merupakan aspek yang sangat penting kerana dengan adanya disiplin diri yang tinggi. PENDEKATAN APRESEASI DAN KRITIKAN SENI ~ PENDEKATAN SECARA LOGIK Vincent Van Gogh. Ini kerana sememangnya pelukis ini iaitu Van Gogh merupakan pelukis terkenal pada era ini. melalu i mata pelajaran Pendidikan Seni Visual juga sikap disiplin diri dan bertanggungjawab juga dapat dipupuk dalam diri murid tersebut. murid-murid dapat bekerjasama antara satu sama lain kerana mereka telah dipupuk bahawa bekerjasama adalah sangat penting bagi menjayakan sesebuah tugas yang di arahkan. Di kawasan kaki gunung juga terdapat rimbunan semak yang kelihatan sangat luas danmempunyai pelbagai isi di dalamnya. mereka akan berani untuk membuat projek-projek besar yang ditugaskan tanpa mengira masalah dan cabaran yang mungkin mereka akan tempuhi. Bandar yang kecil. Pelukis telah menggunakan sapuan yang begitu agresif untuk meluahkan perasaan yang dialaminya ketika itu. Garisan yang kelihatan adalah garisan melengkung. Penggunaan garisan dalam lukisan ini begitu menonjol terutamany pada bahagian langit disamping titik-titik untuk menunjukkan bintang. Selain itu pelukis pada aliran ini menekankan penghasilan imej imej yang logic dan nyata.

Cara pelukis Cina melukis catan mereka adalah dengan mengembara ke seluruh pelosok alam ini adalah kerana mereka mahu menghayati dan merakamkan alam dengan penuh kejujuran. Penerapan disiplin yang tinggi semasa berkarya seperti penumpuan. a) Ciri daripada tiga jenis reka industry. Merupakan tiga unsur yang lazimnya ada pada sesebuah catan Cina.Pemahaman terhadap objek yang dilukis.Gunung – lambang kesuburan.  Sgt ekonomikal dlm lingkungan kekangan yg dikenakan Rekabentuk produk industri / pengeluaran 1. REKA BENTUK- Sesuatu rekabentuk yang baik ialah suatu produk yang dapat:  Berfungsi dengan baik dan cekap.Inikerana pada zaman lukisan ini dihasilkan. -Bentuk mengikut fungsi -mengutamakan produk yang dihasilkan memberi -penekanan kepada fungsi dan kegunaanya contoh: reka bentuk kasut yang mengutamakan fungsi dan keselesaan b) Fungsi mengikut bentuk . kehormatan serta kemahiran dalam berkarya mesti dis emai oleh setiap pelukis Cina.Pembahagian komposisi dan peranan cahaya dan Ching Mu i HsiehBelajar melalui peniruan. kesungguhan serta boleh mempengaruhi perasaan dan penghayatan seseorang melalui perubahan atmosfera.Getaran rohani atau perasaan pelukis. Contohnya: pembuka tin. Ku Fa Yung Pi – Kaedah. Walaupun berdasarkan karya ini terdapat tokok tambah. pelukis ini dianggap gila ekoran daripadakehidupannya yang seringkali di timpa pelbagai masalah konflik. Inilah yang menyebabkan lukisan ini begitu kasarsedangkan hakikatnya pada waktu malam adalah suasana yang sangat aman. contoh: reka bentuk jam. Analisis dan kajiselidik adalah bergantung kepada keperluan. Prinsip-prinsip inilah yang telah mengasaskan pengalaman ndan penikmatan catan Cina Sejas berabad-abad lamanya sehingga kini. kekuatan. Ying Mu Hsien Hsing. . .Shan – gunung. tetapi ini mempunyai hubung kaitdengan perasaan atau deria pelukis namun sesetengah individu suka akan karya ini. Fungsi dan kegunaannya tidak akan terjejas walaupun bentuknya dipelbagaikan.Penggunaan warna yang bersesuaian.pelukis menjalaniproses pemulihan penyakit. Adasestengah pendapat yang mengatakan lukisan ini menarik dan ada yang mengatakan tidak. Antara prinsip-prinsip berikut adalah seperti Chi yun sheng tung.atmosfera dan hsing – bentuk. pemerah jus buah-buahan.Lebih menumpukan kepada bentuk dan rupa sesuatu bentuk. Hsieh Ho telah menyenaraikan enam prinsip dalam menghasilkan sebuah catan.Terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam menghasilkan catan Cina. kerusi roda dan sebagainy KESENIAN CHINA (ASPEK NILAI YG MMPENGARUHI BUDAYA MRK) Di dalam catan landskap Cina kebanyakannya menerangkan kepercayaan mereka bahawa manusia merupakan sebahagian daripada alam. PRINSIP-PRINSIP DALAM MENGHASILKAN CATAN CINA. Memerlukan prestasi secara kasar 2. ch‟i. keturunan. Ini menunjukkan pelukis ini menggambarkan luahan hatinyadengan menggunakan suasana malam.Ching Yin Wei Chin. PERLAMBANGAN DAN FALSAFAH DALAM CATAN CINA-Terdapat banyak perlambangan dan falsafah yang wujud dalam catan Cina seperti: . mutu dan nilai sapuan berus. tatacara. -Bentuk luaran dan fungsi dapat dihasilkan melalui perbincangan dan cara ini dapat menjimatkan masa dan kos. 3. Sui Lei Fu Tsai. c) Reka bentuk bekerjasama -Jurureka dan jurutera akan diletakkan di bawah satu pasukan reka bentuk untuk menghasilkan sesuatu produk. Terdapat berbagai rekabentuk dan juga penampilan walaubagaimanapun fungsinya sama / mungkin operasi dan prestasinya berbeza. kerajinan.

Analisis . kejujuran.melambangkan kegembiraan dan keharmonian. kenakalan.Bentuk:o naratif. Tiap-tiap unsur disusun dalam bentuk segitiga menghala ke bahagian atas bingkai gambar dengan kawalan yang rapi. terdapat beberapa falsafah dalam penghasilannya seperti ‟melukis tanpa sombong‟yang bermaksud. Pokok orkidmelambangkan musim luruh manakala pokok plum blossom melambangkan kecantikan dan lanjut usia. memperelokkan lagi hasil yang telah sempurna bagi mempertingkatkan mutu catan. Jika bewarna keemasan melambangkan status kaya. STRUKTUR : “ MEMBAKAR SEMUT” Media:. Pasel (Apresiasi):. Nilai: merakankan keriangan.gaya naturalisme: -imitasi figura . awan gelap menimbulkan suasana kemuraman. keharmonian dan kegembiraan hidup kanak kanak di kampung. “Ayahku dan Angkasawan” 1969 Ibrahim Hussein 1. Pokok buluh melambangkan kekayaan.Dalam menghasilkan Catan Cina. Deskripsi •Catan •Akrilik •Glazing •Kanvas •Medium and size: Oil on canvas. 186 X 127 cm •2D •Gaya realistik &printage •Sedikit kabur&tekstur •Sapuan lembut yg berlapis •Aliran abstrak ekspresionisme 2. Falsafah seterusnya adalah ‟tidak menghadapi kerja dengan lalai‟ falsafah ini bermaksud sesorang haruslah bersedia dari segi rohani dan peralatan serta persekitaran sebelum melukis bagi mendapatkan kerja yang sempurna. manakala hitam kehidupannya biasa sahaja.stailisasi o figura – tidak mengikut kadar banding yang betul . ekspresi watak diolah bagi menerangkan sesuatu.4 gaya penampilan (Gaya) . Ikan kelisa melambangkan kekayaan dan keuntungan. FALSAFAH DISEBALIK MENGHASILKAN CATAN.Mesej yang hendak disampaikan: o keadaan masyarakat kanak-kanak melayu iaitu membakar semut sebagai satu aktiviti o tiada mainan lain o permainan yang agak simple dan daif yakni satu gambaran tentang keadan sosio ekonomi . -Pokok – Pokok besar seperti ru dan pine membawa maksud pasak bumi dan kedudukan mengikut hirarki. IkanTui‟ melambangkan pertambahan rezeki.Kapur..tak realisme . kebenaran serta mampu menghalau hantu. Pelukis tidak harus cepat berpuas hati dan bangga dengan kerjanya. tiada kadar banding yang betul tapi masih dapat di kenal pasti -gaya idealisme: o penyampaian secara “exaggaration”/melampau o komposisi susunan 3 segi berpusat kepada api .abstraksi o lambang-suratkhabar digunakan untuk membakar iaitu suratkhabar melayu sebagi melambangkan kanak-kanak melayu . Catan memaparkan kesan kesucian dunia kank-kanak. Sungai. Gaya: menggunakan teknik ciptaan yang tradisional. lanjut usia.Awan – awan cerah melambangkan keharmonian.

moden. Interpretasi •Kehidupan yang maju. Interpretasi •Angkasawan melambangkan kemajuan •Memegang tangki oksigen . gelap.yen 3. •Imej lelaki tua suram.yen 4. kamera. gunung &awan biru 3. Interpretasi •Imej orang tua mewakili ayah pelukis •Tua. berpakaian kain pelikat sahaja •Suasanan suram ditenggelamkan dengan warna latar belakang •Ketinggalan zaman •Tradisi yg dilupakan 3.warna saiz.moden.moden. tradisi hanya dikekalkan pada kawasan tertentu. kemajuan sains&teknologi •Kekayaanang maju •Era pelukis di kawasan lain yg mengejar kemajuan •Zaman ayah pelukis tetap sama di sungai limau.yen 3.dull 2.berkedut.Penilaian •Teks „as it happens‟ dlm warna biru menekankan ketika itu. Interpretasi •Kehidupan yang maju.merah. Analisis •Penggunaan warna latar belakang gelap •Warna yg harmoni •Seimbang. biru 3. Interpretasi •Kehidupan yang maju. makanan •kemajuan sains dan pertanian dan tradisi perlu selari •Pada era (pelukis)sains& teknologi. gajet canggih. Analisis •Imej angkasawan cerah.Penilaian •Keperluan utama manusia untuk terus hidup.bercahaya •Pelbagai tona •Kontra sedikit dengan imej orang tua •Warna cerah kuning. mata wang dollar •„Visor helmet‟ mempunyai releksi gambar 2 pokok yg berlatarbelakang rumput hijau.•Komposisi terbahagi kepada 2 bahagian •Bhg kiri: Imej orang tua pelukis •Bhg kanan:imej angkasawan • teks tulisan sebagai perbandingan 2. bongkok -kuning merah.kampung vs masyarakat moden sibuk membangunkan sains&teknologi 4. kampung &tradisi tetap paling bermakna . kemajuan sains&teknologi •Kekayaanang maju •Era pelukis di kawasan lain yg mengejar kemajuan •Zaman ayah pelukis tetap sama di sungai limau. kemajuan sains&teknologi •Kekayaanang maju •Era pelukis di kawasan lain yg mengejar kemajuan •Zaman ayah pelukis tetap sama di sungai limau.teks •Teks berwarna putih& biru.

kontroversi dengan bapa .kisah kebuluran di Baling . 1959-Kapal angkasa Rusia mendarat dibulan 1969-USA menghantar Apollo 11 ke bulan & pada 20 Julai Neil Amstrong& Buzz Aldrin menjejak kaki di bulan . bapanya masih tidak percaya pada kejayaan manusia dibulan .Teknik: Campuran.realistik dengan gabungan teknik catan dan cetakan Sebab-sebab karya berjaya: .tahun 1969. Trivia disebalik lukisan USA dan Russia berlumba-lumba menunjukkan kehebatan dalam bidang aeroangkasa. angkasawan yang lengkap tetapi berlatarbelakangkan pemandangan kampong Mesej: . takberbaju tetapi berkainpelikat ii. catan dan cetakan saring Halbenda: 2 figura i.nilai sosial Gaya: .mampu meyampaikan mesej dengan jelas tentang paradigma masyarakat yang tidak mahu maju.ada duit dipeha .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->