GEMİDE KİM KİMDİR

1.1. Güverte Personeli Güverte personeli, geminin seyrüseferinden, teknenin bakımından, yüklemeboşaltmadan sorumludur. Zabitlerin altında tayfalar bulunur. Tayfa kelimesi Arapça "taifemden gelir. Gemilerde tayfaların yemek yediği yerlere mürettebat salonu değil, tayfa salonu denmelidir. Genel olarak güverte bölümünün görevleri aşağıdaki gibidir; • • • • • • • • Operasyon, seyir ve gemi emniyetiyle ilgili olan işler Tekne ve güverte teçhizatının tamiri ve bakımı Yük ve balast operasyonları Bayrak, sinyal ve zaman ayarlamaları ile ilgili işler Seyir teçhizatı, harita, pilot ve diğer denizcilik yayınlan ile ilgili işler Onaylanmış plan ve sertifikaların muhafazası Güvenlik ve sağlıkla ilgili işler Yağ ve deniz kirliliği önleyici tedbirler almak

1.1.1. Kaptan (Master) Kaptan kelimesi İtalyanca daki “capitan” kelimesinden gelir. Kaptanlık, toplumda çok itibar gören bir makamdır. Özellikle İngiltere'de kaptanlara çok önem verilir. Türk ticaret gemilerinde kaptana "'Süvari Bey/' çok kıdemli ise "Beybaba" şeklinde hitap edilir. Bir geminin sevk ve idaresiyle görevli olan ve belirli bir ehliyete sahip olan kimsedir. Kaptan, bir seferin en ekonomik ve güvenli yapılması içi n önlemler alır. Kaptan gemideki güverte ve makine gemi adamlarının başıdır. Kaptanın geminin selametle seyredebilmesi için çok geniş yetki ve sorumlulukları vardır. Gemide kaptanın iradesi dışında yapılan herşey suçtur. Kaptanın durumu Türk Ticaret Kanunu 'nda belirtilmiştir. Buna göre kaptanın donatanı, taşıyanı, yük ilgililerini temsil yetkisi vardır. Bunun için attığı her adımda çok dikkatli ve kendinden emin olması gerekir.

Kaptanın,

Kaptan zorunlu hal lerde gemiyi satabilir. Zabit limanlarda aynı anda gemiden ayrılamaz. yanaşmalarda.2.Kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkileri. Geminin bütün bölümlerini açan özel anahtarıyla kamara teftişi yapabilir.  Emir ve disiplin yetkisi  Soruşturma yapma yetkisi  Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi  Yeddi eminlik ve muhafaza görevi  Jurnal tutma görevi Özel hukuka ilişkin görev ve yetkileri. Gemilerde sadece bir tane kaptan bulunur. Burada. Chief Mate) Gemilerde "İkinci Bey. gemin kalkış saatini ilan eder. yola elverişli kılma.  Yolculuk öncesi (gemiyi denize. borda evrakı hazırlama. Reise günlük yapılacak işleri verir. Geminin hijyeninden. Geminin disiplin amiri ve güverte personelinin başıdır.1. 1. Gemideki yemek saatlerini. hak sahibine yükü teslim. gemide olmayan bir personeli zor kullanarak gemiye getirtebilir. yükün tahliyesi. geminin GM ve trimini kontrol altında tutar. Çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır. Kanal geçişler inde. Kaptan" şekilde hitap edilir. Gemide yasaklanan konuları tebliğ eder. personelin kılık kıyafetinden sorumludur.yüklemede gemide bulunma)  Yolculukta varma limanında (güvenli yanaşma. I Zabit ( Chief Officer." "Chief. gerekli gördüğü durumda hapis yetkisini kullanabilir." ve yanlış olarak "II. diğerleri zabittir. yükleme boşaltma hesaplarını yapar. 04-08/16-20 vardiyalarını tutar. Astlarını eğitir. Geminin yük zabitidir. eşya kontrolü. kaçak kişi. demirlemede manevralarda baş üstünde yer alarak baş postanın . Kaptan ve I. halk arasında yaygın olan inanışın aksine Türk kaptanları için geçerli değildir.  Yükleme. Geminin periyodik bakım ve tutumundan sorumludur. gemiye giriş çıkış saatini. hasar varsa deniz raporu tutulması) Kaptan gemide hakim ve savcının yetkilerine sahiptir. Bazı devlet kanunlarının kaptanlarına verdiği nikâh kı yma yetkisi. Alacakaranlık vakitleri bu vardiyaya geldiğinden en tecrübeli zabit olarak b u vakitlerde geminin mevkiini astronomik metotlarla tespit eder.

Zabiti. Seyir haritalarıyla ilgilenir.1.4. İlaçların. Kaptanın verdiği emirlerin takibinden sorumludur. Personelin liman cüzdanı ve pasaportlarını gemi çantasında muhafaza eder. Kaptanın verdiği emirleri baş ve kıç postalara ulaştırır. 1. Manevralarda manevra defterini tutar. Güverte II. Vardiya zabitleri. Yurtdışında bir limanda gemi adamlarından biri hastalanırsa onunla ilgilenir. Gemi hastalık riski taşıyan bir yere gidecekse gerekli tedbirleri alır. Kaptanın verdiği makine kumandalarını tekrarlayarak yerine getirir. Saat 1000 sularında köprü üstü genel temizliğini yaptırır. sefer boyunca kullanılacak haritaları hazırlar. Geminin revir ve sağlık işlerinden sorumludur. Vardiya düzeni içindeki yeri 12-16/2404'tür. Zabiti (Mate) Gemilerde 08-12/20-24 seyir vardiyalarını tutar.amirliğini yapar. En önemli görevi. istasyondan aldığı saatle kronometre arasında zaman farkı varsa kayıt eder.1. sefer sırasına göre dizer. Zabiti (Deck Officer. Güverte II. Saatlerin ileri veya geri alındığım gemiye ilan eder. Güverte III. Kaptanın pasaparolalığını yapar. Mate) Gemilerde güverte zabitlerine "efendi kaptan" diye hitap edilir. Ayrıca can filikaları gibi geminin güvenlikle ilgili konularıyla ilgilenir. Eğer müsvette jurnal tutuluyorsa bunu resmi jurnale geçirir. "geminin mevkiinin kesin olarak neresi" olduğunu söyleyebilmek için gerekli önlemleri almak. Geminin özel durum sancaklarını toka ettirir. Manevralarda yeri kıç üstündedir. . haritalara ve çeşitli notik yayınlara işler. Personelin aşı sertifikalarını takip eder. Dümen motorunu kontrol eder.3. Yani kaptanın emirlerini gerektiğinde diğer zabitlere iletir. kaptan köprü üstünde bulunsa bile “emir-komuta bende” demedikçe vardiyanın sahibidirler. hava durumunu yakından takip etmektir. Gelen düzeltmeleri fener kitabına. Köprü üstünü sefere hazırlar. sağlık alet edevatlarının hijyenik ve son kullanma tarihini geçirmemiş olmalarını sağlamakla mükelleftir. 1. Gemiye gelen pilotu karşılar ve onunla ilgilenir. Düdüğü ve seyir cihazlarını kontrol eder. Notik yayınları kolay erişilebilecek şekilde düzenler. makine torna çark ettirilir. Geminin kronometresini kurar. Folyoları açar. Manevrada kaptanın yanında hazır bulunur. makine dairesiyle haberleşir. haritaları folyolarına göre hazırlar. kaptanın verdiği talimatlar doğrultusunda sefer planlarım yapar. Gerekiyorsa acil tıbbi müdahale yapar.

1. Tehlike durumunda tehlike ve acil mesajları geçer. Manevrada I. Birinci zabit gözetiminde yetişmeleri sağlanır. 1.8. siğillerinin kontrolüyle ilgilenir. Zabit ile beraber baş üstünde bulunur.6. Güverte Lostromosu (Boatswain. ambar kapaklarının. Güverte tayfasının başıdır. Demirde ve siste Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereklerine uygun olarak kampana ile seda işareti verir. Dışarıdan gelen bilgileri ilk önce kaptana sunar. III. Geminin dışarıyla haberleşmesiyle ilgilenir. Zabiti kaldırma eğilimi doğrultusunda 08-12/20-24 vardiyalarını tek başlarına da tutabilirler. Bunun sakıncaları çok açıktır. Kaptanın uygun gördüğü vardiya zabitinin yanında vardiya tutar. Her sabah 073CTda köprü üstüne gelip L Zabitten günlük yapılacak işleri alır. 1. Stajyerler (Cadets) Gemide hiçbir sorumlulukları yoktur. Geminin bakım ve tutumunu.1.7. Zabıt yoktu onun yerine işlerini güverte lostromosu takip ederdi. gemini iskeletinin. Zabitten aldığı talimatlar çerçevesinde tayfalara yaptırır.1. Bölümüyle ilgili cihazların bakımını ve kaptanın verdiği diğer işlerin takibini yasar. Boşun) Reis. Kaptana bağlıdır. vinçlerin. Telsiz Zabiti (Radio Officer) Kaptana direk bağlı olan telsiz zabitine “sparky” veya “marconf” şeklinde hitap edilebilir. Irgatların. Hava durumu raporlarını alır. Manevra gibi durumlarda kaptanın yanında olur. Yapılan haberleşmeyi kesinlikle gizli tutar. Fenerci . Günümüzde GMDSS’ teki GOC ehliyetlerini kullanarak gemilerde Telsiz Operatörlüğü yapabilirler.5. Şirketlerin giderek III.1. Zabitin yaptığı pasaparolalık ve manevra defteri tutma işlerini üstlenir. diğer hareketli parçaların yağlanmasını sağlar Mata foraların. Kaptan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Teknolojinin ilerlemesiyle meslekleri çok kolaylaşmıştır.1. I. Eski dönemlerde I. İsteyen personelin karayla haberleşmesini sağlar ve telsiz jurnalini tutar.1. gemicilik zanaatını en iyi bilen gemicidir. Uluslararası telsiztelgraf ve INMARSAT la ilgili rapor ve belgeleri hazırlar. kaportaların.

Bu \1izden bir gemici sürekli iskandil alır. Kendilerini serdümenlik görevde bulunabilirler.11 Gemiciler (Ordinary seamen) Gemiciler de verilen görevleri yerine getirebilirler.12. Miçolar (Deckboy) Denize yeni çıkmışlardır. Marangoz (Carpenter) Eskiden gemilerin ahşap oluşu. Ahşapla ilgili olduğu için bu gemiciye marangoz denirdi.1.1. su yapmış yerleri tamir ederdi.Reisin yardımcıyıdır. gibi malzemeler bulunur. su yapmalarına neden olurdu. Zabite rapor eder. 1. geminin bağlanması çalışması ve diğer işleri verilen talimatlar çerçevesinde yaparlar. Her sabah iskandilleri alır ve I. tiner vs. 1. • • • • • • Makine operasyonu ile ilgili işler Makineye takılmış ve makine bölümünün sorumluluğu altındaki teçhizatların bakım ve onarımlarıyla ilgili işler Makine ve güverte makinelerinin bakım ve tutumu Yağ. 1. Burada geminin boyaları.9. Makine Personeli Makine personelinin işleri arasında aşağıdakiler yer alır. Limanlarda vardiya tutarlar ve borda iskelesi. kendini koruyamayacakları işler verilmez ve yetişmeleri sağlanır. Tecrübesiz olduklarından tehlikeli.1. Baş altındaki fenerlikten sorumludur.10.1. 1. îş becerilerini geliştirir. yük işlem çalışmaları. halatlar gibi konulara dikkat ederler. fakat günümüzde artık gemiler çelik olduğundan bu meslek geçerliğini kaybetmiştir. yakıt ve besleme suyu ile ilgili işler Gemi mağazasıyla ilgili işler Makine bölümüne ait plan ve sertifikaların gözetimiyle ilgili işler . Usta Gemiciler (Ableseamen) Güverte koruyabilirler lostromosunun ve gemide verdiği görevleri dahil yerine her getirir.2. tekne. 1.

su iskandillerini kaydeder.yakıt transferleri ve alımından sorumludur. I Mühendis (lst Engineer) Başmühendise karşı sorumludur ve 04-08/16-20 vardiyalarını tutar. Başmühendisin başlıca görevi. Yedek parça ve müstehlik malzeme isteklerini düzenler. Sintinelerin devamlı kuru bulundurulmasından sorumludur. Makine bölümüyle ilgili yazı-çizi işlerini yapar. Vardiya Mühendisleri (2nd-3rd Engineer) Mühendisin verdiği iş takibini yapar. görev bölümünü yapar ve bunları takip ederek Bölümünü liman. ana makine. aylık. port state kontrollerine daima hazır bulundurur. Başmühendis / Başmakinist (Chief Engineer) Kaptana karşı geminin teknik olarak her şeyinden sorumlu en büyük amirdir.1.4.2.2. Haftalık. bu konuda 1. Yağ yakıt sarfiyatlarını kitap değerlerinde tutarak geminin en ekonomik seyrüseferini sağlar. kullanılır. Güvertede gerekli tamirat işlerini yaptırır. 1. 1. Balast operasyonu. üç aylık torna çarkları yaptırır. Zabitle koordineli çalışır. Kazan ve yardımcı makinalardan sorumludur. Makine bölümü ile ilgili iş. Türkçe'de dört yıllık lisans eğitimi alan makine bölümü zabitlerine "mühendis" denir. Yağ. Alt kadroya gerekli iş dağıtımını yaparak başmühendisin talimatları çerçevesinde ana makina ve jeneratörlerin daima üst performansta çalışmasını sağlar.2. 1. yağ . Stajyerler (Cadets) . Dümen makinesi ve telemotoru kontrol eder. daima üst performansta tutmaktır. yakıt.3.2. klas sörveylerine.2. jeneratörler ve yardımcı makinelerin planlı bakımlarını yaptırmak.• • • Makine bölümünün rapor ve kayıtlarını tutmak Makine dairesinin ve makine bölümünün temizliğim sağlamak Kaptan tarafından verilen diğer görevlerin ifası sorumluluğu altındaki yerlerin 1.

1. . Elektrikle ilgili yedek ve müstehlik malzeme listesini hazırlar. Yağ. kaynak. ve 3. stim. kaynak.. emniyet sistemleri ve kreynlerin elektrik aksamlarından sorumludur. Mühendis ve gerektiği durumlarda vardiya mühendisinden emir alır. yakıt balast. matkap. 1. Çalışmasını başmühendis koordine eder.8. bakım-tutumunda çalışırlar. Tamirat. 1. Manevra sırasında kontrol odasında bulunur. Makine atölyesindeki torna. testere ve diğer cihazların çalışır ve iyi durumda olmasından sorumludur.2. tamiratı ve bakım tutumları tamamlar. Genelde 2. birlikte gemideki tüm işlerin tamir. Elektrik Zabiti (Electrician) Makine dairesinde ve güvertede elektrikle çalışan bütün motor. Makine Lostromosu (Donkeyman) Makine tayfasının başıdır. 1. Günlük çalışmalarında 1. Motorman) Vardiya zabitinden emir alarak gerekli işleri yaparlar. hava devrelerini bilmek zorundadırlar. tablo ve aydınlatma devrelerinin tamiratını yapar. Fiter (Fitter) Makine lostromosunun en yakın yardımcısıdır. Günlük çalışmasında lostromo ve 1. Gemideki diğer elektrik işleri. Yağcılar makine dairesinin temizliğinden ve katlardaki motorlardan sorumludurlar. Mühendise karşı sorumludur. makine dairesinin iyi durumda olmasından sorumludur. Yağcı (Oiler. aynı zamanda gemideki torna tesviye. Mühendislerle beraber çalışır. Mühendis ve gerekli hallerde vardiya mühendisinden emir alarak yapılacak bütün işleri.2. boru işlerini de yapar. Çalışan makinelerdeki bir anormalliği derhal amirlerine bildirirler. Fiter.2.7. 1. Başmühendis / Başmakinist tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.2.6. Makine atölyesindeki bütün makinelerin ve takımların düzenli çalışmasından. Yedek ve müstehlik malzemelerin ve tankların koruyucusudur. bakım-tutum işlerine yardımcı olurlar. Separatörleri temizlerler. 1. sintine. Mühendise karşı sorumludur.5.Stajyerlerin sorumluluğu yoktur.

Gemi doktoru ve gemi hemşiresini kapsar. Zabit arasında yer alır. temizlemektir.2. Baş Kamarot (Chief Steward) Zabite bağlıdır.Vardiyasında ana ve yardımcı makine yağ seviyelerini ve sıcaklık.3. Kazan su seviyelerini.2. 1. Yardımcı Sınıf Bu sınıf. hastalık gibi çeşitli durumlara profesyonel müdahalede bulunur.10.3. 1. genellikle insan çokluğundan yolcu gemilerinde önemlidir.3. Ana görevleri makine dairesini silmek. özellikle yolcu gemilerinde bulunur.9. Gemi Sağlık Personeli Gemi sağlık personeli. ocak infilaklarıdır. Özellikle yolcu gemilerinde bulunur ve diğer kamarotlarla I. Makine lostromosunun gerekli gördüğü işlere yardım eder. Ateşçilikte en önemli sorun. 1.4.3. Ateşçi Kazanların dikkatli bir şekilde fayrapından sorumludur. günümüzde şirketlerin ISM politikaları gereği Telsiz Zabitine bağlı da olabilir. 1. Denizde olası yaralanma. 1.3. basınç değerlerini devamlı kontrol ederler. Yolcularla ilgili kamara kayıtları gibi bilgileri tutar. kazandaki olası yangınlara karşı dikkatli olmak zorundadırlar. Silici (Wiper) Makine lostromosundan emir alırlar. basınçlarını her an kontrol altında bulundururlar. 1.2. Katip (Purser) Yolcu gemilerinde bulunur. 1.1.3. Kamarot (Steward) . Özellikle kazanlar yanarken börnerlann damlama yapmamasına dikkat etmek. Ocakta çiğ yakıt buharı hissettiklerinde kazanı söndürüp ocağı havalandırırlar.

Ayrıca gemiye gelen gümrük memurları ve gemiyle ilgili diğer kişilere de servis yapar.5. kişisel olarak ta kendi temizliğine azami özeni göstermelidir. Ticaret denizciliğinde ise rütbelerde kros yerine İngiliz ekolünü takip ettiğimiz için bir adet eşkenar dörtgen bulunur. Ekmekçi (Baker) Günümüzde.3. ek olarak bir de mavi renk ve şerit kullanır. Kaptan. Barmen (Barman) Barmen. Türk ticaret zabitlerin rütbeleri Deniz Kuvvetlerindeki subayların rütbelerindeki kros. 1. Verilen diğer görevleri yerine getirir.6. Haftada bir bu temizliği dezenfektan maddelerle yapar. 1.4. Kuzineden sorumludur oradaki araç ve gereçlerin bakım-tutumunu yapar. Makineciler. Kumanyalığı temiz ve bakımlı tutmak zorundadır. başmühendis ve diğer zabitlerin kamaralarını düzenli bir şekilde temizler ve yataklarını düzenler. Her gün saat 1000 da köprü üstüne gelir ve vardiya zabitine servis yapar. 1. yolcu gemilerinde bulunur. Personelin morali açısından aşçının yaptığı yemekler gemide çok önemlidir. Hijyen sağlanması için onun dışında kuzineye kimse giremez. gemilerde personele. Yemek masasını açar ve yemek servisi yapar ve bulaşılan yıkar.Kamarotlar. şahsi temizliğine çok dikkat etmelidir.3.3. zabitana hizmet eder. Ticaret denizciliğindeki zabit rütbeleri aşağıdaki gibidir. Barda yolculara içki servisi yapar. 32 kerteyi temsil eder. . Aşçı (Cook) Gemide beslenme ve lezzeti düşünerek en ideal yemekleri yapar. 1. Aşçı. Kamarot.7. Yerleri paspaslayıp bilhassa limanlarda yaşam mahallinin temiz olmasını sağlar. Her akşam işleri bittikten sonra kuzineyi temizler. gemilerde ekmek temini kolay olduğu ve aşçı da ekmek yapabildiği için ticaret gemilerinde bulunmaz.

Bir geminin Türk Bayrağı çekebilmesi için Türk gemi siciline kayıtlı olması. L : Geminizi derhal durdurun. U: Tehlikeye gidiyorsunuz. O : Denize adam düştü. S : Makinelerim tornistan çalışıyor. C : Evet (olumlu). Milli bayrak çekili değilse. ağlarımı topluyorum. D: Benden neta bulunun zorlukla manevra yapıyorum. neta olun.İşaret sancakları ve anlamları: A : Denizde dalgıcım var ağır yolla geçinin. Toka sırası ise bunların tersinedir. yabancı millet bayrağı. Q : Serbest pratika istiyorum. K : Sizinle haberleşmek istiyorum. J : Yanmaktayım. taşıyor veya boşaltıyorum. gemi tasdiknamesi veya şahadetnamesini gemide bulundurması gerekir. Y: Demir tarıyorum. W : Tıbbi yardım istiyorum. Z : Römorkör istiyorum. P : (karada) Gemi hareket edecektir. E : Rotamı sancağa alıyorum. (denizde) ağlarım engele takıldı. hiçbir bayrak çekilmez. İşaret sancağı. N : Hayır (olumsuz). X : Durun ve işaretimi bekleyin. V : Yardıma ihtiyacım var. gemimde tehlikeli yük var neta olun. F : Hareket demiyorum benimle irtibat kurun. milli bayrak sırasıyla arya edilir. H : Gemimde kılavuz var. M : Gemim durdu yol yapmıyorum. Yalnız Türk Ticaret Kanunu madde 829 uyarınca onsekiz gros tonilatodan küçük gemiler gemi . şirket forsu. G : Kılavuz istiyorum. T : Trol çekiyorum. I: Rotamı iskeleye alıyorum. B : Tehlikeli yük alıyor.

Bu nedenle vardiya kesenler. her birinin h arf veya numarası belirtilerek saklanır. köprü üstünde. makine ve gerekiyorsa kamara personeli tarafından. her bakımdan güvenliği vardiya tutanlar tarafından sağlanır.24:00 24:00 . vardiyaları sırasında En küçük ayrıntıya kadar görevlerini ihmal etmemek zorundadırlar. özel dolabında. 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00 . Kullanılmayan bayraklar düzenli bir şekilde saklanmalıdır. Seyirde Demirde Limanda Vardiyalar kesilir.tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmaksızın Türk Bayrağı'nı çekebilirler. 2. Gemide güverte. Milli servet olan ticaret gemileri özellikle seyri sırasında.08:00 Kaptan gerekli gördüğü durumlarda vardiya düzenini değiştirebilir. Seyirde vardiya saatleri şöyledir.04:00 04:00 . hurdaya çıkıncaya kadar. demir tarayıp taramadığını . Vardiyacıların geminin durumunu. dört kişiye teslim edilmektedir. İşaret sancakları. Vardiya Bir gemi inşa edilerek denize indirildikten. güvenliği başlıca köprü üstünde ve makinede olmak üzere üç. Bayrakların yapraklanırken savlolara çarpıp flasalanmasmın önlenmesi gerekir. Milli sancak mezestre konumuna al ı nacaksa tüm diğer bayraklar da mezestre edilir. Demir vardiyaları her ne kadar seyir vardiyaları kadar teferruatlı değillerse de çok önemlidirler.

Vardiyasını teslim edecek vardiya zabiti 15 dakika önceden bir sonraki vardiyacıya "alesta" çeker. serdümen de. Gemide her şeyin olduğu gibi. Köprü üstünden ayrılırken veya çıkıldığında mutlaka "Allah selamet versin" denmelidir. Limanda lumbarağzı vardiyası tutan bir gemici de. okullu olmamızın. gerektirdiği gibi davranmak zorundadır. . Gece yatağında uyuyan personel köprü üstündeki vardiya zabitine güvenliğini teslim etmiştir. bu konuda kesinlikle bir laubalilik olmasına izin verilmemesi gerekir. Yeni vardiyacı hastalıktan veya sarhoşluk gibi nedenlerden vardiyayı tutamayacak durumdaysa vardiya teslim edilmez ve vardiyaya devam edilir. Vardiya devir teslimlerinde temel olan şey vardiyayla ilgili bilgiyi yeni vardiyacıya vermektir. yani vardiyaya hazır olmasını bildirir. suiistimal edilmediği sürece. Yeni vardiyacı gelince.kontrol etmeleri. görsel ve işitsel gözcülük yapmaları gerekir. Bu teslim işini vardiya zabitinin de duyması. vardiya teslim etmenin de bir adabı vardır. Bu vardiyaların hepsi kutsaldır ve layıkıyla tutulması şarttır. yeni vardiyacı da pusulaya bakar ve rotayı tekrar ederek dümenin başına geçer. Bu davranış biçimi. Gemide tutulan değişik vardiyalar vardır. dayanışmamızın bize getirdiği avantajlardan biridir. Serdümen dümen vardiyasını teslim etmeden önce yeni vardiyacıya gidilen rotayı yüksek bir sesle söyleyerek dümen başından ayrılır. gözcü de vardiyasının hakkını vermek. vardiya hakkında bilgi verilir ve özellikle gece yeni vardiyacının gözleri alışıncaya kadar köprü üstünden ayrılmaz. Dümeni teslim eden "Allah selamet versin" der ve vardiya zabiti de kendisine "Allah rahatlık versin" temennisinde bulununca köprü üstünden ayrılabilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful