I.S.C.

______________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE CONTROL AL
CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE
Încheiat astăzi ______________________________
Nr. de înregistrare la I.S.C.____________________________________________________________________
Nr. de înregistrare la societatea controlată
Ca urmare a controlului statului efectuat la fața locului de inspectorul de specialitate______________________
__________________________________ la obiectivul ____________________________________________
_______________________________________ ce se realizează în baza autorizației de construire nr. _________
____________________ valabilă până la data de__________________ obiectul__________________________
ce se execută pe baza proiectului nr.____________elaborat de_________________________________________
verificat de:
Numele și prenumele

Atestat nr .

În domeniile

1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
responsabil tehnic cu executia:
Numele și prenumele

Atestat nr.

În domeniile

în faza determinantă_________________________________________________________________________
în prezența executantului____________________________________________________________________
reprezentat de_____________________________________________________________________________
cu participarea beneficiarului__________________________________________________________________
reprezentat de_____________________________________________________________________________
inspectorul de șantier_________________________autorizat nr._____________________________________
și a proiectantului__________________________________________________________________________
reprezentat de_____________________________________________________________________________
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful