U toku juna 2013.

organizacija Obrazovanje plus nudi mogućnost predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, da organizuju naše seminare po ceni koja iznosi 50% redovne cene.

DA TEMPERAMENTE SVAKO BOLJE UPOZNA LAKO
Broj 119,

PU

http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=119&godina=2012/2013

Trajanje obuke: Broj uĉesnika:

1 dan / 8 bodova 30 Cena: 1.800 dinara po učesniku Cena sa popustom: 900 din
OŠ SŠ

DA U ŠKOLI SVAKO UĈI RADOSNO I LAKO
Broj 421, http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=421&godina=2012/2013

Trajanje obuke: 2 dana / 16 bodova Broj uĉesnika: 30 Cena: 3.800 dinara po učesniku Cena sa popustom: 1.900 din
OŠ SŠ

PU DOBRA SARADNJA SA RODITELJIMA = dobro deci+dobro nama +dobro njima

Broj 35,

http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=35&godina=2012/2013

Trajanje obuke: 2 dana / 15 bodova Broj uĉesnika: 30 Cena: 4.000 dinara po učesniku Cena sa popustom: 2.000 din
PU

DA U VRTIĆU SVAKO UĈI RADOSNO I LAKO
Broj 566,

http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=566&godina=2012/2013

Trajanje obuke: 2 dana / 16 bodova Broj uĉesnika: 30 Cena: 4.000 dinara po učesniku Cena sa popustom: 2.000 din
.

INFORMACIJE 065 328 4590 / 063 853 3167 obrazovanjeplus@gmail.com

www.oplus.org.rs

www.deteplus.rs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful