PROIECTUL DE INTERVENTIE IN ASISTENTA SOCIALA

Plan idei principale

Primul capitol al cartii denumit “Protectionismul social-o viziune postmoderna a schimbarii sociale” si cuprinde urmatoarele subcapitole: 1. Ce este protectionismul social? Se afirma faptul ca teoriile ce compun metodologia cercatarii nu sunt false sau adevarate ci doar mai mult sau mai putin folositoare si aceste teorii sunt explicate prin exemplul caleidoscopului (O’Brien). Protectionismul social reprzinta o orientare teoretica privind modul de explicare a socialului prin perspectiva schimbarilor dorite. Protectionismul social afirma un pragmatism al interventiei si actiunii sociale prin prisma viitorului dorit, definind toate actiunile publice menite sa atinga acest viitor, astfel practica asistentei sociale, atat la nivel macro cat la nivel miscro, inregistreaza modificari permanente ale modului in care aceasta se realizeaza prin redefiniri permanente ale situatiilor dorite. El propune o perspective orientate in mod direct catre obiective, catre situatii dezirabile si dirijarea efortului pentru atingerea lor. 2. Principiile protectionismului social: -Principiul utilitarist-proiectarea sociala a unei interventii la nivel micro- sau macrosocial depinde de interesele celor care sunt initiatorii acestei interventii. -Principiul teleologic-se refera la scopurile propuse si de mijloacele necesare pentru atingerea acestora. -Principiul multiplicitatii-realizarea unei intervenitii prin proiecte este dependenta de modul cum e vazuta o problema careia i se adeseaza. -Principiul axiologic-se refera la valorile care orienteaza toate interventiile, prin care se desconstruiesc si se reconstruiesc in cadrul proiectului de interventie. -Principiul dialogului si consensului-recunoaste rolul discursului si al negocierii pentru realizarea unei schibari( orice modificare a unei situatii presupune redefinirea situatiilor si construirea unei definitii commune) -Principul anticiparii-destinul unei colectivitati este imaginea viitoare pozotiva construita prin creatiile individuale care influenteaza evenimentele prezente.

B. iar starea de vulnerabilitate este considerate ca fiind “o stare de potentialitate de nemanifestare in prezent a unor factori. mutarea accentului de pe micropractica pe macropractica in oferirea serviciilor sociale. dezvoltarea parteneriatului public-privat. F. orientarea catre beneficiar si programarea activitatilor in functie de obiectivele pe termen scurs fac ca protectionismul social sa recunoasca manifestarea “volatilitatii programelor sociale” si a programelor pilor.in domeniul serviciilor sociale se produc modificari profunde.surprinde aceste transformari ale relatiei dintre subiect si obiect centrate pe modificarea interpretarilor individuale referitoare la anumite situatii particulare. transformarea clientului in beneficiar al serviciilor si in agent activ al propiei schimbari.aceasta creeaza conditiile unei marketizari a serviciilor din sfera publica cu repercursiuni asupra noului managerialism caracterizat prin reducerea personaluilui angajat si redefinirea modului de reconstruire a bugetului alocat serviciilor publice utilizand resursele de bugete de stat nationale si locale. E. generate de erodarea valorilor si a legitimitatii statului bunastarii.proiectionismul propune inlocuirea sintagmei “client al serviciilor sociale” in termenul beneficiar datorita impactului pe care il are interventia asupra celui ce utilizeaza astfel de servicii si din perspective beneficiarlui in procesul de constructie a interventiei. contextualizarea practicii sociale-se pun accent pe interventia la nivel local.Efecte ale protectionismului social: A . defavorizarea sau alte fenomele conexe.3. redefinirea vulnerabilitatii sociale. grupuri care pun in comun anumite resurse pentru atingerea unui scop comun . volatilitatea programelor sociale-adaptarea permanenta –adaptatea permanenta la nevoile locale. care pot conduce insa in viitor la marginalizarea. D. C. prin identificarea problemelor existente la nivelul . marketizarea serviciilor sociale. institurii.paterniatul este o relatie stabile intre 2 sau mai multe persoane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful