www.mateinfo.

ro

Numere complexe
Mulþimea numerelor complexe Ecuaþia x2 + 1 = 0 nu are soluþie în mulþimea numerelor reale. Considerãm cea mai micã mulþime care include Z, în care aceastã ecuaþie are soluþii. În acest caz, notãm cu i o soluþie a ecuaþiei date ºi o numim unitate imaginarã; i2 = –1. Pentru orice pereche de numere reale (a, b), z = a + ib se numeºte numãr complex; a = Rez este partea realã a lui z ºi b = Imz este partea imaginarã a lui z; z = Re z + i Im z .

Mulþimea ³ = {z | z = a + ib , a, b ∈ Z} se numeºte mulþimea numerelor complexe. Dacã Im z = 0, numãrul complex z este real; dacã Re z = 0, numãrul complex z este imaginar. Operaþii cu numere complexe Pentru z = a + ib, z1 = a1 + ib1 ºi z 2 = a2 + ib2 avem: z1 + z2 = (a1 + a2 ) + i (b1 + b2 ) ; z1 z2 = ( a1a2 − b1b2 ) + i ( a1b2 + a2 b1 ) ;
a b 1 = −i 2 ; z a2 + b2 a + b2

z2 a1a2 + b1b2 a b − a2 b1 = 2 −i 1 2 2 z1 a1 + b1 a12 + b12 .

Numere complexe conjugate Conjugatul numãrului complex z = a + ib este numãrul complex z = a + ib = a − ib . Pentru orice numere complexe z ºi z′ avem: z+z z−z a= ; ib = ; αz = α ⋅ z , µ α i Z; 2 2 Modulul unui numãr complex Se numeºte modulul numãrului complex z, z = a + ib, numãrul real z = a 2 + b 2 . Oricare ar fi numerele complexe z, z′, unde z = a + ib ºi z′ = a′ + ib′,avem: 1) z U 0; 2) z = 0 ⇔ z = 0; 6) 3) z ⋅ z = z ; 7)
2

z + z ' = z + z ';

z × z' = z × z ' .

4) z = z .

5) z × z ¢ = z × z ¢ ;

z z , z¢ ¹ 0 ; = z¢ z¢

z z z′ = , z′ ≠ 0 . z ′ | z ′ |2

8) Inegalitatea triunghiului:

z − z′ T z + z′ T z + z′ .

Forma trigonometricã a unui numãr complex Pentru orice numãr complex nenul z = a + ib, existã ºi este unic numãrul ϕ∈ [0, 2π) a b , sin ϕ = cu z = | z | (cos ϕ + i sin ϕ); cos ϕ = ; ϕ se numeºte argumentul redus |z| |z| al numãrului z ºi se noteazã ϕ = arg z.

20

existã mai multe valori Φ pentru care z = ρ(cosΦ + i sinΦ). numit afixul lui M. zn–1. n Existã n numere complexe z0. Asociem punctului M(x. scrierea rãmâne valabilã: z = ρ[cos(ϕ + 2kπ) + i sin(ϕ +2kπ)]. 21 . N. înlocuim ϕ cu ϕ + 2kπ. z2. z2 = ρ2 (cos ϕ2 + i sin ϕ2 ) avem: 1 1 = [cos(−ϕ1 ) + i sin(−ϕ1 )] z1 z2 = ρ1ρ 2 [cos(ϕ1 + ϕ2 ) + i sin(ϕ1 + ϕ2 )] z1 ρ1 z2 ρ 2 z1n = ρ1n (cos nϕ1 + i sin nϕ1 ) = [cos(ϕ2 − ϕ1 ) + i sin(ϕ 2 − ϕ1 )] z1 ρ1 n Formula lui Moivre: cos ϕ + i sin ϕ = cos nϕ + i sin nϕ . b g b g b g Fie z un numãr complex nenul. Numerele complexe z1 = ρ1 cos ϕ1 + i sin ϕ1 ºi z 2 = ρ 2 cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 sunt egale dacã ºi numai dacã au acelaºi modul (ρ1 = ρ2) ºi existã k i m astfel încât ϕ1 – ϕ2 = 2kπ. Aºadar. n n   Interpretarea geometricã a operaþiilor în ³ Fie xOy un reper în plan.. Imaginea geometricã a numãrului complex z · z′ se obþine din imaginea geometricã a lui z prin rotaþia de centru O ºi unghi θ. P din planul complex ºi orice numãr real λ. Pentru oricare trei puncte M. Se numeºte rãdãcinã de ordinul n a lui z orice numãr complex ω care verificã relaþia ω n = z. n U 2. 0T k T n − 1 . avem uuuu r uuur uuu r echivalenþele: 1° z M ± z N = zP ⇔ OM ± ON = OP uuur uuuu r 2° z N = λz M ⇔ ON = λOM . z = r(cosα + isinα) ºi z′ i ³* cu |z′| = 1. n i q*. z = ρ(cosϕ + isinϕ). y) numãrul complex zM = x + iy. z′ = cosθ + isinθ. z1.Dacã în scrierea trigonometricã a unui numãr complex.. k i m. . Utilizarea formei trigonometrice în operaþii Oricare ar fi numerele complexe nenule z1 = ρ1 (cos ϕ1 + i sin ϕ1 ) . Fie z i ³*. z = ρ(cosϕ + i sinϕ) ºi n i q. cu z k = z ºi anume: 2k π + ϕ 2k π + ϕ   + i sin zk = n ρ  cos  ..

Fie A ºi B puncte în plan. transformarea sd : S « S definitã astfel: pentru M i S \ d. • Mãsura unui unghi · Fie punctele M1(z1) ºi M2(z2). zA + εzB + ε2zC = 0. Atunci AB = |zB – zA|. C se numeºte centru de simetrie. • Condiþia ca un triunghi sã fie echilateral Fie A. Mãsura unghiului orientat M 2 OM 1 este z m(rM 2OM1 ) = arg 2 . z1 Fie punctele distincte M1(z1). • Ecuaþia cercului Ecuaþia cercului de centru M 0 ( z 0 ) ºi razã r > 0 este z − z0 = r . O figurã F din spaþiu se spune cã are axã de simetrie (sau cã este invariantã în raport cu o axã de simetrie) dacã existã o dreaptã d astfel încât sd(F) = F. unde ε = cos 3 3 z3 − z1 z2 − z1 Elemente de geometrie în plan ºi în spaþiu Transformãri geometrice Se numeºte transformare geometricã în spaþiu o aplicaþie bijectivã a spaþiului. Atunci m(rM 3 M1 M 2 ) = arg (se translateazã originea în punctul M1 ºi se aplicã metoda precedentã). Fie d o dreaptã în spaþiul S. O aplicaþie bijectivã T : S « S a spaþiului S în el însuºi se numeºte izometrie dacã pãstreazã distanþa. M2(z2). l q Punctul P se numeºte invariant (sau punct fix) pentru transformarea T dacã T(P) = P. Simetria de centru C este transformarea sC: S « S care asociazã oricãrui punct M din S acel punct sC(M) = M′ astfel încât C este mijlocul segmentului [MM′]. sd(M) = M′ dacã MM′ u d ºi mijlocul segmentului MM′ aparþine lui d. M3(z3). Figura F ′ = T( A ) s A ∈ F se numeºte transformata figurii F prin T. T : S « S. Rãdãcinile de ordinul n ale lui a au ca imagini geometrice vârfurile unui poligon regulat cu centrul în O. adicã pentru orice puncte A. r r r Translaþia Fie v un vector în spaþiul S.Fie a i ³*. definitã pentru orice A i S prin Atv Fie C un punct al spaþiului S. pentru M i d. Triunghiul ABC este echilateral dacã 2π 2π + i sin . B. B i S avem AB = T(A)T(B). uuuuuuu r r de vector v este aplicaþia tv : S → S r ( A) = v . C trei puncte în plan. sd(M) = M. 22 . Numim simetrie de axã d. Aplicaþii ale numerelor complexe în geometrie • Distanþa dintre douã puncte.