nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw PJJ SEMESTER 2 SESI 2011/2012 (A112 PJJ) ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert KAE3013 yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa EKSPRESI KREATIVITI

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf KANAK-KANAK ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz [PANDUAN KERJA KURSUS] xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx

4. sebelum anda memulakan Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripadaTutor e-Learning kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa. iii. • Tema .ARAHAN 1. 3. ii. Terdapat 3 (TIGA) tugasan dalam kursus KAE3013. Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus tugasan. Perancangan anda perlu mengandungi perkara-perkara berikut. Berikut adalah beberapa senario yang terdapat di sekolah: • • • • Sambutan Hari Guru Sambutan Hari Kemerdekaan Majlis Perasmian yang dihadiri oleh orang kenamaan Hari Penyampaian Hadiah MARKAH 20 markah TARIKH AKHIR PENERIMAAN 4hb Mei 2012 (Minggu ke-10) TUGASAN INDIVIDU 2 20 markah 4hb Mei 2012 (Minggu ke-10) Berdasarkan mana-mana satu senario di atas. Tugasan 1: Penulisan esei (individu) Tugasan 2: Perancangan aktiviti (individu) Tugasan 3: e-forum Tugasan yang telah lengkap perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor e-Learning bagi kumpulan masing-masing. 2. rancang DUA (2) aktiviti kreatif untuk sambutan/majlis tersebut. TUGASAN PECAHAN TUGASAN TUGASAN INDIVIDU 1 SOALAN/ ARAHAN Pilih satu bidang seni kreatif berikut: • Seni lukis • Kraftangan • Drama • Muzik • Tarian Huraikan secara terperinci bagaimana bidang seni kreatif ini dapat menyumbang kepada perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak serta meningkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia. sebagai guru yang bertanggungjawab menguruskan persembahan atau pameran. iaitu: i.

Adakah anda setuju dengan kenyataan ini. v. 2.• • • • • • • Tajuk aktiviti Rasional aktiviti Bilangan murid/pelajar yang terlibat Durasi aktiviti Peralatan/bahanbahan/skrip/kostum/setprops/muzik/lirik dan lain-lain yang perlu disediakan Langkah-langkah perlaksanaan Bincangkan unsur-unsur kreativiti dan nilai-nilai murni yang dapat dikembangkan dalam aktiviti tersebut. Bincangkan. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA. Panjang esei ialah sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk rujukan dan lampiran). 20 markah E-FORUM 4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3. Forum E-Learning: . Tugasan Individu: i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli. Bagaimana kreativiti kanak-kanak boleh dinilai dan digredkan? JUMLAH 4 5 markah (Minggu ke-10) 60 FORMAT TUGASAN 1. Saiz 12/Arial. ii. iii. 1 2 3 Kreativiti kanak-kanak adalah semula jadi 5 markah atau boleh dipelajari. positif dan negatif. Spacing 1. Font: Times New Roman.5 line iv. Saiz 11. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 4 buah buku ilmiah dan beberapa artikel dari jurnal. Imaginasi: Kesan Bincangkan. 5 markah 5 markah (Minggu ke-4) (Minggu ke-6) (Minggu ke-8) Kanak-kanak yang kreatif adalah kanakkanak yang pandai menyelesaikan masalah.

i. 4. ii. iv. Jawab keempat-empat semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3. Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang disediakan dalam kumpulan masing-masing. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada manamana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian dan pos ialah pada 4hb Mei 2012 (Minggu ke-12). iii. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan 1 (d) Rujukan (e) Lampiran (jika ada) (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (g) Tugasan 2 (h) Rujukan (i) Lampiran (jika ada) (j) Cetakan bagi jawapan dan respon untuk soalan forum Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3. PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN 1. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan anda. . Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam eforum untuk dimasukkan ke dalam tugasan anda bagi tujuan penilaian. 2. 3. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan sebarang masalah. anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan.

isi mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. ada contoh yang konkrit. Idea disusun dengan baik. (0) (18-20) (17-15) (14-12) (11-9) (7-8) (5-6) (3-4) (1-2) . Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). isi mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada contoh. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Menepati format. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara.SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS Markah TUGASAN INDIVIDU Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik. Ada idea asli yang bernas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. ada contoh yang baik dan konkrit. isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. Tiada kesalahan format & bahasa. isi tdak dihuraikan. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). isi mencukupi. isi tidak mencukupi. Ada Idea sendiri. isi dikembangkan dengan baik.isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi. Menepati format. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. isi mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. Idea disusun dengan baik. Idea tersusun dengan kemas. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). isi mencukupi.membincangkan dengan jelas. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi di huraikan dan ada contoh. ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan bahasa. kreatif dan kritis.

TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ . ID NO.LAMPIRAN PEMARKAHAN TUGASAN 1 TUGASAN 2 E FORUM JUMLAH 1 2 3 RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS KAE3013 EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK TAJUK TUGASAN KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

0 Pendahuluan Topik perbincangan 2.2 3.0 4.LAMPIRAN 2 ISI KANDUNGAN Halaman 1.0 Subtopik Subtopik Topik perbincangan Topik perbincangan Penutup RUJUKAN LAMPIRAN LAMPIRAN 3 .0 5.0 2.1 2.