Výzva budoucímu profesorstvu. Zabraňte segregaci akademiků.

Brno, 22. května 2013

Výzva docentům a docentkám čekajícím na jmenování do profesorského stavu
Honorabiles paní docentky a páni docenti, dovolte nám, abychom Vám pogratulovali k návrhu na uvedení do profesorského stavu. Cítíme však jako nezbytné Vás touto formou požádat o zvážení možnosti žádosti o předání jmenování profesorem alternativní formou. Velice si vážíme ústupku, který pan prezident učinil a umožnil jmenování doc. Putny profesorem. Tohoto ústupku si vážíme i přes motivy, které k původnímu zápornému postoji vedly, ať už byly jakékoliv. Avšak nemůžeme souhlasit s podmíněním jmenování předáním jmenování z rukou ministra školství a nikoliv prezidenta republiky. Toto podmínění nám přijde naprosto nedůstojné a směřující k rozdělení akademické obce na plnohodnotné a podřadné akademiky. Takováto segregace je nejen naprosto nedůstojná, ale i velice riziková a pošpiňuje vážnost celého jmenování. Jsme si vědomi toho, že tento slavnostní akt je velmi důležitým momentem Vašeho profesního života. Je však i momentem, který rozhoduje o dalším vývoji věcí v naší společnosti. Pokud se nejen akademická obec, ale i široká veřejnost nebude stavět proti nevhodným společenským jevům, tyto zakoření a budou náš veřejný prostor stále dále a hlouběji destruovat. Proto Vás co nejpokorněji prosíme o zvážení možnosti požádat o předání jmenování alternativní formou a takto vyslat signál politickým představitelům i široké veřejnosti, že jakákoliv segregace a nálepkování jsou naprosto nepřípustné. Velice Vám děkujeme za Vaši dosavadní práci a za čas, který věnujete zvážení této výzvy. Budeme velice vděčni za případnou odvahu i osobní obětování, pokud se rozhodnete náš apel vyslyšet. S hlubokou úctou za celé Studentské jaro

Mgr. Petr Soukeník předseda

Studentské jaro - Rybkova 337/7, 60200 Brno - www.studentskejaro.cz - info@studentskejaro.cz - facebook.com/studentskejaro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful