Tisková zpráva Studentského jara

Studenti vyzvali docenty, ať převezmou tituly od ministra
Brno 22. 5. 2013 – Studentské jaro, organizátor včerejší brněnské demonstrace, dnes vyzvalo docentky a docenty, ať žádají převzetí jmenování profesorem od ministra školství. Podle studentů není vhodné dělit docenty na plnohodnotné a podřadné. Organizace Studentské jaro dnes přijala usnesení, kterým vyzývá čekatele na profesorský titul, aby požádali o předání jmenování alternativním způsobem například z rukou ministra Fialy. Studentské jaro tento krok ve svém prohlášení odůvodňuje nesouhlasem se škatulkováním členů akademické obce na plnohodnotné a podřadné. Přijaté usnesení bylo motivováno domluvou prezidenta republiky a ministra školství, že doc. Putna bude jmenován profesorem jen za podmínky, že Putna jmenování převezme z rukou ministra a nikoliv prezidenta. „Velice si vážíme ústupku pana prezidenta. Avšak přijde nám velmi nedůstojné dělit profesorské aspiranty na ty, kteří mohou být jmenováni běžným způsobem, a ty odstrčené, kteří se nebudou moci předání jmenovacích dekretů účastnit s ostatními aspiranty. Slavností ceremoniál by tím byl pošpiněn ,“ uvedl k situaci předseda Studentského jara Petr Soukeník. Pavel Troubil, místopředseda Akademického senátu Masarykovy univerzity a člen Studentského jara k celé věci dodal, že vyústění této debaty v diskusi o změně způsobu jmenování profesorů vítá. „S funkčními místy akademických pracovníků dlouhodobě souhlasím. Přesun jmenovací pravomoci na ministra může být prvním krokem k jejich budoucímu zavedení,“ uzavřel Troubil. Podle Studentského jara mohou být funkční místa jedním z možných nástrojů, jak bojovat proti problému takzvaných létajících profesorů. Tedy těch, kteří mají úvazky na školách, kde reálně nevyučují a takto jim umožňují udržovat mnohdy nekvalitní výuku ve studijních programech.

Kontakt pro média: Mgr. Petr Soukeník | Studentské jaro předseda 777 002 674 soukenik@studentskejaro.cz

Studentské jaro - Rybkova 337/7, 60200 Brno - www.studentskejaro.cz - info@studentskejaro.cz facebook.com/studentskejaro

Tisková zpráva Studentského jara

Studentské jaro – vzniklo z organizátorů studentských protestů v zimě 2012 a nyní bojuje za Česko jako právní stát bez korupce a za celkové ozdravení české společnosti.

Studentské jaro - Rybkova 337/7, 60200 Brno - www.studentskejaro.cz - info@studentskejaro.cz facebook.com/studentskejaro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful