Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară nr. 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: “Stagiile de practică ale studenților - pas către integrarea profesională” Contract POSDRU/109/2.1/G/81434 Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti

JURNAL DE PRACTICĂ

STUDENT PRACTICANT: ____________________________________________ INSTITUŢIA PARTENERĂ DE PRACTICĂ: _______________________________ TUTORE: __________________________________________________________ PERIOADA STAGIULUI: _____________________________________________

Data

Intervalul orar

Compartimentul

Descrierea activității

Documente consultate sau elaborate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful