ROBERT SCHUMANN

1810-1856

VIAŢA

n.1810- oraşul Zwickau-Saxonia –  tatăl deţinea o editură şi o librărie  Studiul muzicii cu organist local Johann Gottfried Kuntsch; micul Schumann împleteşte studiul muzicii cu cel al literaturii (muzica şi poezia devin un tot indestructibil pentru compozitor)  Rămas orfan de timpuriu, mama se va îngriji de viitorul copilului: se va înscrie la fac. de drept din Leipzig, pe care o va părăsi în favoarea studiilor muzicale,(pian şi compoziţie) sub îndrumarea pedagogului Erodrich Vieck, cu a cărei fiică, pianista Clara, se va căsători

ANIMATOR AL VIEŢII MUZICALE
Împreună cu F. Mendelssohn-Bartholdy, care vine la Leipzig după 1830, Schumann contribuie la dezvoltarea unei intense vieţi muzicale  Ei pun bazele Conservatorului din Leipzig, unde vor fi profesori  Tot aici, Schumann editează o revistă de specialitate: Neue Zeitschrift für Musik,

NEUE ZEITSCHRIFT FŰR MUSIK
Revistă de specialitate care: - educă publicul meloman - combate tendinţele ce par a fi greşite - prezintă lumii tinere talente noi (Brahms) - analizează şi recomandă opere de valoare

CREAŢIA
 

Din numărul mare de lucrări compuse, le amintim doar pe cele mai reprezentative:

4 simfonii  1 concert pentru pian  1 concert pentru vioară  1 concert pentru violoncel  7 uverturi  Cvartete, triouri, sonate, cvintete, opere, oratorii, miniaturi pianistice, lieduri cuprinse în cicluri sau separate

GENUL MINIATURAL

Ciclul de mici piese pentru pian: Papillone op.2, Studii după Capricii de Paganini op.3, şi op. 10, Intermezzi op.4, Carnavalul op. 9, Phantasiestucke op. 12, Studii simfonice op. 13, Scene de copii op. 15, Kreisleriana op. 16, Novelete op. 21, Carnavalul din Viena op. 26, Album pentru tineret op. 68, Scene din pădure op. 82, File colorate op. 99, File de album op. 124

CARNAVALUL op. 9
Caracter programatic:  Piesele ce compun ciclul sunt mici tablouri psihologice, sau descrieri de situaţii, legate de acţiunile personajelor cuprinse în lucrare  Pierrot, Arlechin, Pantalone şi Columbina, nume împrumutate din Comedia dell’arte, participă la carnaval împreună cu alte măşti, alături de Eusebiu, Florestan şi Chiarina (pseudonimul soţiei sale Clara).  Carnavalul face parte din grupul de lucrări prin care Schumann ia atitudine critică faţă de unele tendinţe apărute în artă, în muzica vremii

STUDII SIMFONICE op. 13
12 variaţiuni în care Schumann creează, cu mijloace proprii pianului, sonorităţi ample şi diverse asemănătoare orchestrei.  Autorul face dovada stăpânirii totale a artei compoziţiei şi a posibilităţilor tehnice şi expresive ale pianului

SCENE DE COPII OP. 15
Cea mai populară lucrare scrisă de Schumann în genul miniatural  În cele 13 piese ale ciclului sunt redate sentimente de aleasă gingăşie, seninătate, curăţenie sufletească şi sensibilitate  Titlurile exprimă lumea interioară a copilului: O

poveste curioasă, V-aţi ascunselea, La gura sobei, Cavalerul de pe calul de lemn,Copilul adoarme, Poetul vorbeşte, Visare

STUDIILE op. 3 şi 10
După Capriciile lui Paganini  Urmăresc, cu mijloacele tehnice ale pianului, elementele de tehnică instrumentală  CONCLUZII: - genul miniatural specific romantic deschide noi orizonturi componistice şi îmbogăţeşte literatura pentru pian în domeniul concertistic şi didactic prin: conţinutul său bogat de idei, tematica variată, melodica, armonia caracteristică sec. XIX şi elementele de tehnică

LIEDURILE
Sunt lucrări reprezentative alături de muzica pentru pian şi lucrările simfonice  A compus aprox. 270 lieduri; încadrate în cicluri pe baza unei idei centrale  Foloseşte versuri de Heine, Eichendorf, Goethe, Lenau etc  Acordă pianului o importanţă egală cu cea a vocii, reuşind fuziunea dintre metrul versului şi ritmul muzicii  Forma este variată: lieduri strofice de diferite tipuri şi lieduri în formă liberă

CICLURI DE LIEDURI
Ciclu de lieduri (Liederkreis) op. 24  Dragoste de poet (Dichterliebe) op. 48, - câteva dintre titluri: În minunata lună mai, Trandafirul, crinul şi porumbelul, În Rin, în fluviul sfânt...  Dragoste şi viaţă de femeie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful