FACTURA Seria ESK LC Nr.

00094292
ORIGINAL / EXEMPLAR

Bucureşti, 5.2.2013

eSKY Travel Search SRL Adresă : Calea Văcăreşti Nr.391, Clădirea de birouri Sun Offices, Intrarea B, Sector 4, 040069, Bucureşti CUI: RO26130195 Reg.Com. : J40/10406/2009 Banca : Millenium Bank (sucursala Buzeşti) IBAN : RO13MILB0000000001706211 (EUR) RO68MILB0000000001706191 (RON) Capital : 200,000.00 ron social Telefon : 0 (31) 100 3759 Plată : Tipul de plată a facturii: Bank transfer Pe: 2013-02-05
Nr. Crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea BUC BUC x 4 4 x

Cumpărător : Andreea-Sandra Hristian Adresă : 030434 Bucuresti,, Tineretului 29 CUI/CNP :

Pret unitar TV A V aloarea TV A (fara TV A ) (%) (fara TV A ) (V aloarea) 332.00 RON 99.21 RON x 0% 1328.00 RON 0% 396.85 RON 1724.85 RON TVA 1724.85 RON x 1724.85 RON 0.00 RON

V aloarea

1.1 Bilet de avion [N4BB8C ] 1.2 Taxa de serviciu 1.3 Rezumat cost

0.00 RON 1328.00 RON 396.85 RON

0.00 RON 1724.85 RON 0.00 RON inclus

0.00 RON 1724.85 RON Sumă: 1724.85 RON

TV A V aloarea în EUR: TV A V aloarea (%) (fara TV A ) (V aloarea) TVA x
Valută: EUR Curs de schimb: 4.3667

V aloarea 395.00 EUR 395.00 EUR

395.00 EUR 395.00 EUR

inclus 0.00 EUR

Sumă: 395.00 EUR
Valoarea în EUR

Factură emisă de Bogdan Osanu În sensul art. 155 alin. (8) lit. c) din C odul fiscal, se pot transmite facturi prin mijloace electronice în următoarele condiţii: a. pentru operaţiuni efectuate în România, inclusiv pentru livrări intracomunitare: 1. părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare; 2. să se garanteze autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturii prin: i. semnătură electronică, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică; sau ii. schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandările C omisiei 1994/820/C E din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date; sau iii. alte modalităţi de garantare a autenticităţii sursei şi integrităţii conţinutului facturii decât cele prevăzute la pct. (i) şi (ii);

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful