You are on page 1of 6

Contabilitate an I 8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.

000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei, - asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei, - asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.500 lei. Structura aporturilor este: A – face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire; C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei; - un stoc de marfuri 500 lei; - creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei; - lichiditati in caserie de 250 lei; - datorii la furnizori de 400 lei; Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca. − Subscrierea capitalului social in valoare de 3.000 lei (30 parti sociale x 100 lei/parte sociala)
1.000 lei 500 lei 1.500 lei % 456.A Decontari cu asociatul A privind capitalul 456.B Decontari cu asociatul B privind capitalul 456.C Decontari cu asociatul C privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 3.000 lei

− Aportul in numerar a asociatului A in momentul constituirii
700 lei 5121 Conturi curente la banci = 456.A Decontari cu asociatul A privind capitalul 700 lei

− Trecerea capitalului social nevarsat la cel varsat pentru aportul adus
700 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 700 lei

500 lei − Inregistrarea cheltuielilor de constituire . utilaje si instalatii de lucru) 371 Marfuri 411 Clienti 5311 Casa in lei = 456.C Decontari cu asociatul C privind capitalul = % 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti 401 Furnizori 130 lei 400 lei − Trecerea capitalului social nevarsat la cel varsat pentru aportul adus 1.A Decontari cu asociatul A privind capitalul 300 lei − Trecerea capitalului social nevarsat la cel varsat pentru aportul adus 300 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 300 lei − Aportul in numerar a asociatului B in momentul constituirii 500 lei 5121 Conturi curente la banci = 456.500 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 1.C Decontari cu asociatul C privind capitalul 2030 lei 500 lei 280 lei 250 lei − Aportul asociatului C prin preluare pasivelor 530 lei 456.− Aportul in numerar a asociatului A ulterior constituirii conform contractului 300 lei 5121 Conturi curente la banci = 456.B Decontari cu asociatul B privind capitalul 500 lei − Trecerea capitalului social nevarsat la cel varsat pentru aportul adus 500 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 500 lei − Aportul asociatului C prin preluare activelor 1.000 lei % 2131 Echipamente tehnologice (masini.

SC GAMA SA emite 10.000 lei 85.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1 leu si o dobanda anuala de 40%.000 obligatiuni x 1 leu/obligatiune) 10.000 lei 664 Cheltuieli privind investitiile cedate = 265 Alte titluri imobilizate 80.000 obligatiuni x 1 leu x 40%) 4.000 lei − Inregistrarea dobanzii in valoare de 4.000 lei − Achitarea obligatiei fata de furnizorul de imobilizari prin compensare 100.000 lei.000 lei − Scoaterea din evidenta a actiunilor vandute 80. − Cedarea actiunilor in suma de 80.000 lei 80. Dupa un an imprumutul se ramburseaza.000 lei 404 Debitori diversi = % 461 Debitori diversi 5121 Conturi curente la banci 100.000 (800 actiuni x 100 lei/actiune) 80.000 lei (10.000 lei .150 lei 201 Cheltuieli de constituire = 404 Furnizori de imobilizari 150 lei − Plata cheltuielilor de constituire 150 lei 404 Furnizori de imobilizari = 5311 Casa in lei 150 lei 43.000 lei 461 Debitori diversi = 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 10.000 lei 20.000 lei − Incasarea imprumutului 10. La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune pentru compensarea unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de 100. − Emiterea obligatiunilor in valoare de 10.000 lei 461 Debitori diversi = 764 Venituri din investitii finciare cedate 80.000 (10. diferenta achitandu-se prin viramente bancare. iar dobanda se achita beneficiarilor.000 lei 5121 Conturi la banci = 461 Debitori diversi 10.000 lei 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 4.

A Amortizarea concesiunilor. marcilor comerciale. brevete. marci comerciale.A. dupa care se scot din evidenta. marcilor comerciale. “PREMAGRO” S. licentelor. drepturi si active asimilate = 456.A Concesiuni.600 lei .B Concesiuni. marci comerciale.A Amortizarea concesiunilor.400 lei 205. brevetelor. licente. brevetelor. licentelor. drepturi si active asimilate 280 lei − Scoaterea din evidenta a brevetelor dupa cei 5 ani in care se amortizeaza 1.C.000 lei − Rambursarea imprumutului 10. La S. − Inregistrarea brevetelor realizate pe cont propriu 1. brevete.A Concesiuni.000 lei 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni = 5121 Conturi la banci in lei 4.− Plata dobanzii 4.000 lei 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni = 5121 Conturi la banci in lei 10.600 lei/5ani) 320 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea = 2805.600 lei − Inregistrarea marcii de fabrica adusa ca aport 1. se inregistreaza valoarea brevetelor realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa ca aport la infiintarea societatii 1400 lei.C Decontari cu asoctionarii/asociatii privind capitalul 1. brevetelor.000 lei 108. marci comerciale. licente. drepturi si active asimilate = 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 1.400 lei − Trecerea capitalului social nevarsat la cel varsat pentru aportul adus 1. marcilor comerciale. licentelor. drepturilor si activelor asimilare 205.400 lei − Amortizarea anuala a brevetelor in suma de 320 lei (1. brevete.600 lei 2805. licente.400 lei/5ani) 280 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea = 2805. drepturilor si activelor asimilare = 1.B Amortizarea concesiunilor.400 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 1. Se amortizeaza in 5 ani. drepturilor si activelor asimilare 320 lei − Amortizarea anuala a marcii de fabrica in suma de 280 lei (1.600 lei 205.

000 lei 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital = 2111 Terenuri 10. − Achizitia terenului 10. marci comerciale. Pretul la care a fost achizitionat terenul este de 10000 lei. licentelor. brevete. drepturi si active asimilate 1.000 lei − Vanzarea terenului 10. marcilor comerciale.400 lei 143.710 lei − Scoaterea din evidenta a terenului vandut 10.000 lei 1. brevetelor.000 lei 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor = 2911 Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri 2.710 lei 461 Terenuri = % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 10. SC AGROMEC SA vinde un teren pentru care a fost constituit o ajustare de 2000 lei. Pretul la care se vinde terenul este de 9000 lei.000 lei 488.000 lei 2911 Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri = 7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 2.− Scoaterea din evidenta a marcii de fabrica dupa cei 5 ani in care se amortizeaza 1. SC CAMEL SA constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul anului 2005 ca valoarea actiunilor proprii rascumparate se diminueaza capitalul social (VN = 2500).B Amortizarea concesiunilor. iar ajustarea se anuleaza. licente. drepturilor si activelor asimilare = 205. TVA 19%.710 lei 9.000 lei − Anularea ajustarii ramase fara obiect 2.B Concesiuni.400 lei 2805. .000 lei 2111 Terenuri = 404 Furnizori de imobilizari 10.000 lei − Consitutire ajustare aferenta terenului 2.