You are on page 1of 1

Fișa de opțiuni Anul II Master TI – an univ. 2011/2012, sem.

I Nume şi prenume:* _____________________________________________________________ PALP ** VFAP ** ** PSM SADA ** ** MBI ** PSI PUPS **

PALP. Proiectarea şi analiza limbajelor de programare (Conf. M.Minea) VFAP. Verificare formală şi analiza programelor (Conf. M.Minea) PSM. Programarea sistemelor mobile (Conf. M.Marcu) SADA. Sisteme autoadaptive: design si aplicatii (Ș.l. L.Prodan) MBI. Modele bioinformatice (Prof. M.Crișan) PSI. Programarea sistemelor încorporate (Conf. M.Micea) PUPS. Procesul unificat de proiectare software rational (Prof. V.Stoicu-Tivadar)

Data:* ___________________________ Semnătura:* ____________________________ Fişa se depune la secretariatul Departamentului A.I.A., sala B615, între orele 10,00 – 13,00, vineri: 10,00 – 12,00. Data limită de depunere a fişei: 27 iunie 2011, ora 13,00. * Se completează de către student cu numele şi prenumele conform documentelor existente în facultate. ** Se înscriu conform preferinţelor numerele de ordine: I, II, III, IV, V, VI, VII.

Fișa de opțiuni Anul II Master TI – an univ. 2011/2012, sem.I Nume şi prenume:* _____________________________________________________________ PALP ** VFAP ** ** PSM SADA ** ** MBI ** PSI PUPS **

PALP. Proiectarea şi analiza limbajelor de programare (Conf. M.Minea) VFAP. Verificare formală şi analiza programelor (Conf. M.Minea) PSM. Programarea sistemelor mobile (Conf. M.Marcu) SADA. Sisteme autoadaptive: design si aplicatii (Ș.l. L.Prodan) MBI. Modele bioinformatice (Prof. M.Crișan) PSI. Programarea sistemelor încorporate (Conf. M.Micea) PUPS. Procesul unificat de proiectare software rational (Prof. V.Stoicu-Tivadar)

Data:* ___________________________ Semnătura:* ____________________________ Fişa se depune la secretariatul Departamentului A.I.A., sala B615, între orele 10,00 – 13,00, vineri: 10,00 – 12,00. Data limită de depunere a fişei: 27 iunie 2011, ora 13,00. * Se completează de către student cu numele şi prenumele conform documentelor existente în facultate. ** Se înscriu conform preferinţelor numerele de ordine: I, II, III, IV, V, VI, VII.