You are on page 1of 7

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

CONCEPEREA PĂRŢII DE PROIECTARE A

LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

Conf. Dr. Ing. Simion Drăgan Catedra de Inginerie Chimică

5/22/2013

Dimensionarea tehnologică a utilajelor 3.Partea desenată 5/22/2013 .Proiectul de inginerie tehnologică Cuprinde 3 părţi: 1.Informaţii referitoare la tehnologie 2.

5/22/2013 .Proiectul de inginerie tehnologică Dimensionarea tehnologică a utilajelor  Proiectarea tehnologică presupune alegerea tipului de utilaj şi calculul dimensiunilor de bază ale acestuia. •Se calculează suprafeţele de transfer •Se calculează principalele dimensiuni ale utilajului.  Se poate respecta următoarea logică: •Se alege tipul de utilaj. •Se alcătuieşte fişa tehnică a utilajului. •Se efectuează bilanţul termic. •Se efectuează bilanţul de materiale.

 Se efectuează bilanţul de materiale  Pe baza reacţiilor care au loc şi funcţie de randamentul total se calculează bilanţul de materiale pe componenţi şi faze. -producţia pe şarje: 5/22/2013 .Dimensionarea reactorului discontinuu cu amestecare Exemplificare:  Se admite capacitatea de producţie.

Dimensionarea reactorului discontinuu cu amestecare Calculul dimensiunilor tehnologice ale reactorului  Din bilanţul de materiale se cunoaşte volumul masei de reacţie care intră în reactor. putându-se determina volumul util al reactorului Vu:  Pe baza volumului masei de reacţie se determină volumul reactorului: 5/22/2013 .

nestaţionar 5/22/2013 .  Condiţia necesară .suprafaţa disponibilă reală de schimb (acoperită de manta) mai să fie mare decât cea necesară.staţionar -Reg.Dimensionarea reactorului discontinuu cu amestecare Verificarea suprafeţei de transfer termic a reactorului  Transferul de căldură în cazul acestor tipuri de reactoare se face prin manta. -Reg.

Mulţumesc pentru atenţie !!! 5/22/2013 .