You are on page 1of 1

Bă Bace, Io îs o ţâră posomorât. Nu mai vrei a vorovi cu mine defel.

Acu îs tăt cu cotoroanţa miea în bordeiul nostru de pe uliţa din vatra satului. Pruncul ie dat naibii, o miarţă de om are leatul 2 şi samănă cu mine ca o brezaie. Muierea mă hârşeşte în toată ziua să îmi caut simbrie la altă onanie de boier. Io am în ţeasta mea un gărgăune: să fac ceva de capul mieu. Acu boierul de mă tocmi argat ie un om cu bazdâcuri, se face mangă mai în toate zilele şi e o hahaleră ce mai tura vura. Încercai io să îi zic de simbrie, să o mărească. Nu fu chip să priceapă. Mă tot cioşmolăsc ce să fac.