You are on page 1of 3

Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu Facultatea de Inginerie Catedra MECANICÃ

Titularul disciplinei Prof.univ.dr.ing.Gheorghe Popescu

Programa analiticã a disciplinei AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE 1.- Rolul disciplinei în contextul specializării: Disciplina Automatizarea proceselor de producţie se adreseazã studenţilor anului V, specializarea T.C.M. şi trebuie sã fie precedată de cursurile de “Mecanisme”, “Organe de maşini” , “T.C.M.” Creşterea substanţială a cantităţii şi diversităţii produselor, precum şi a cerinţelor şi preferinţelor privind performanţele acestora conduce tot mai mult la mutaţii şi transformări continue în structura proceselor tehnologice. Pe lîngă exigenţele obişnuite privind fiabilitatea, precizia şi productivitatea procesului tehnologic, apar din ce în ce mai mult exigenţe legate de economisirea energiei, integrarea pe o treaptă suprioară a omului în procesul de producţie, dar mai ales cele legate de asigurarea unei flexibilităţi ridicate.
Aceste cerinţe au impus, şi impun în continuare producătorilor de bunuri materiale, acceptarea unei noi atitudini şi filosofii faţă de automatizarea proceselor tehnologice de fabricaţie tradiţionale.

2-. Obiective: “Automatizarea proceselor tehnologice”, este o disciplinã tehnicã de bazã pentru pregãtirea inginereascã. Prin conţinutul ei se urmãresc urmãtoarele obiective: - Cunoaşterea şi aprofundarea principalelor noţuni referitoare la conceperea liniilor tehnologice ca sisteme de fabricaţie; - Obiectivele şi premizele proiectãrii proceselor tehnologice automate; - Cunoaşterea şi aprofundarea principalelor noţiuni referitoare la automatizarea operaţiilor de manipulare; - Cunoaşterea şi aprofundarea principalelor noţiuni referitoare la automatizarea proceselor tehnologice cu ajutorul roboţilor industriali; - Automatizarea complexă a proceselor tehnologice de prelucrare mecanică; - Automatizarea altor tipuri de procese tehnologice; - Eficienţa economică a introducerii automatizării proceselor tehnologice.
Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice

îl constitue flexibilitatea sau capacitatea de adaptare rapidă şi sigură a sistemelor la o serie de modificări ale tehnologiei de fabricaţie. 3.- Structura disciplinei in cadrul planului de învãţãmânt:
Anul Sem. Activitatea didacticã pe semestru (14 sãptãmâni) C S L P 2 1 Total ore curs 28 Total ore lab. 14 Forma de verific. V9 Obs

5

9

-

3....Liniile tehnologice concepute ca sisteme de fabricaţie...2.1... 4.3..automatizarea rigidă şi flexibilă.2 ore 3.7. Automatizarea transportului........1. 3. Cap..1..Automatizarea operaţiilor de manipulare ... Particularităţi ale proiectării proceselor tehnologice automatizate... Definiţii şi avantaje.....………....……….. 3.2 ore 1.2 ore 2. Analiza structural funcţională a sistemelor automate de prelucrare. Automatizarea proceselor tehnologice cu ajutorul roboţilor industriali ..Sisteme flexibile.. 1... 3. Problematica automatizării complexe a proceselor de tehnologice..... 3. 3..4..3.. 4....... 3. Automatizarea complexă în producţia de serie mică şi mijlocie. Probleme generale privind automatizarea proceselor tehnologice.2..4. Clasificarea pieselor din punct de vedere al condiţiilor de manipulare automatã.2... ………... 3.Sistemul de fabricaţie. Cap.. 4.... 2. Obiectivele automatizării..5.. Condiţii tehnologice în proiectarea ansamblurilor şi pieselor.3. 3.1. Mecanisme de alimentare. Cap. Formele şi caracteristicile automatizării...…………3 ore Definiţii.. Aspecte ale automatizării proceselor tehnologice.. 3.5.1. 4. Construcţia roboţilor industriali..3.7. Automatizarea alimentării cu scule. Etapele proiectării proceselor tehnologice automatizate. 3.4. 4..8 ore 3. Cap..1.Obiectul şi importanţa automatizãrii proceselor tehnologice .1. Comportarea corpurilor în mişcare.1.1. 3. 4. Automatizarea complexă în producţia de serie mare şi masă. Cap. Cap... Etapa de proiectare tehnologică. Optimizarea proceselor tehnologice automatizate. .. Etapa de organizare a procesului tehnologic. 1. Automatizarea îndepărtării aşchiilor.......6. Importanţa automatizãrii proceselor tehnologice. 3. 1. Automatizarea altor tipuri de procese tehnologice………………………………..2..1.3.3.. Etapa de proiectare constructivă..………..Tematica disciplinei: Cap. 4.. 5. Importanţa procesului tehnologic de manipulare..1... 3.5.6.. 3. 3.5.2.Sisteme modulare..1.. 4.6 ore 4... Automatizarea complexă a proceselor tehnologice de prelucrare mecanică…….7.. Definiţii şi caracterizãri. Sisteme pentru comanda roboţilor industriali..... .1.7.. 3..2..Obiectivele şi premisele proiectãrii proceselor tehnologice automate.4.. 2. Roboţi de nivel superior utilizaţi la automatizarea proceselor tehnologice.....2. 3...3. 4..1..2. 4.. 3. 3. Premisele pregătirii producţiei automatizate..4. Acţionarea roboţilor industriali.. 4.. Automatizarea controlului.3 ore 4.1. automatizarea flexibilă. 5.2. 2. Tipuri reprezentative de roboţi industriali.6. Mecanisme de manipulare. Alegerea modului de manipulare. 3...7.

. tambur. 2000...... FABRICA DE BERE....... ............ Industria constructoare de maşini..Tematica lucrãrilor de laborator: Norme de protecţia muncii în laborator şi atelierele uzinale ce executã procese tehnologice pe linii automate......... MIRFO TÂRGU JIU....... 1985........2 ore ………………………………….......... Cap.....SPINEANU U...... Editura Tehnicã.. L1 - ...... ...... SADU.. Aspecte economice ale introducerii automatizării proceselor tehnologice. 4.......………2 ore L5 ....Cinematica şi elemente privind automatizarea magazinului de scule. Vol.......………....... cu elevator şi cu palete.... Total 14 ore de laborator Observaţie: . Bucureşti.Studiul şi structura alimentatoarelor automate cu cârlige.În orele alocate lucrãrilor de mai sus sunt cuprinse şi activitãţi de vizitare a unor intreprinderi ce au în dotare linii tehnologice automate de prelucrare.......POPESCU GH......……… 2 ore L7 .............. DOBRE N..... . 3.......... Editura Tehnicã. 1979.. Bucureşti. Mecanisme pentru roboţi industriali............... 6...... 6........CRIŞAN I. 2.. Utilizarea roboţilor industriali la sudarea metalelor şi procedeelor conexe........ Sisteme de manipulare automată..........M....... 5..Studiul şi structura mecanismelor de prehensiune.Studiul ºi structura dispozitivelor de orientare automatã.... 1. FABRICA DE ŢIGARETE).. .. ………2 ore L2 .. montaj şi control dimensiuni (U. 1I. Craiova. Editura Sitech....I.........Cinematica şi funcţionarea dispozitivelor de filetare cu cuţitul şi de crestare adaptabile strungului automat SARO 25......... Sisteme de manipulare automată.POPESCU GH....... Eficienţa economică a introducerii automatizării proceselor tehnologice…………2 ore 6.2... 6.. 2 ore L3 ............. …….. Automatizarea controlului dimensiunilor în construcţia de maşini..........1.... ....... 1987. 2 ore L6 .............* * * Automatizarea montajului în construcţia de maşini. Analiza eficienţei economice a soluţiilor de automatizare... Bucureşti......2.. …….Simboluri utilizate în reprezentarea schematicã a componentelor sarcinilor de manipulare ale pieselor şi sculelor la sistemele automate de prelucrare.. ---------------------------Total 28 ore curs 5.. Procese tehnologice pentru obţinerea pieselor din pulberi metalice şi ceramice.... .5..........Bibliografie: 1. Craiova... ............. 5........ .... 2001....1... Mecanisme de manipulare automată. O..D......2 ore L4 ...... Vol...... Procese de prelucrare prin deformare plastică. ...... Editura Sitech....... pt....