You are on page 1of 3

Curbe caracteristice

Curbele caracteristice, re zultate din intersecția suprafețelor caracteristice cu un plan de turație constantă sun reprezentări grafice ce însoțesc pompele si ventilatoarele și reflecta modul de funcționare al acestora. In general, pentru a avea o imagine de ansamblu pe același grafic se reprezintă simultan, având aceeași scară a debitului, caracteristica ene rgetică H = f(Q) , caracteristica de putere P = f (Q) și caracteristica de randament  = f(Q).

In această reprezentare se poate identifica foarte ușor punctul optim (ideal) în care ar tre bui să funcționeze mașina și anume punctul de randament maxim. De altfel, valorile acestui punct H, Q, , P sunt cele pe care fabricantul le înscrie pe pl ăcuța de timbru a echipamentului. Din păcate utilizatorii neavizați consideră aceste valori fixe și independente de sistem, ceea ce constituie cea mai mare și din păcate frecventă greșeală în alegerea agregatelor de pompare sau ventilare. In anii care au trecut, reprezentările curbelor caracteristice erau sintetice, sugestive realizate pe o singura foaie de hârtie pentru un grup (familie) de pompe. De exemplu pentru pompa RDP 200 – 150 – 600 la turația de 980 rpm., AVERSA București punea la dispoziția proiectanților următoarea curba caracteristică:

O curba in care curbele de egal randament sunt suprapuse peste curbele energetice corespunzătoare unor rotoare strunjite cu diametre cuprinse intre 640mm si 520mm. .

. Indiferent de ce se va întâmpla curbele caracteristice rămân intersecții ale suprafețelor caracteristice cu plane. De aceasta dată peste curbele în forma clasică este trasată o curbă posibilă a sistemului și este marcat un punct de funcționare. De asemenea sunt marcate punctele in care randamentul este maxim. Este de așteptat ca tehnologia informației si introducerea pe scară largă a turației variabile să producă mutații majore in domeniul reprezentărilor curente ale curbelor caracteristice.Azi curbele caracteristice ale pompelor sunt puse la dispoziția beneficiarilor prin intermediul unor pachete de programe specializate. ca de exemplu o pompa similara de la Wilo aleasa cu pachetul Wiloselect on line.