You are on page 1of 1

Laporan Biro Buku Program Kasduri Patrick merupakan pengerusi buku program bagi Bina Insan Guru fasa

ke-2 yang menyertai oleh pelajar dari jabatan pendidikan khas. Buku program telah dihasilkan sebelum Program Bina Insan Guru. Kandungan buku program:       Kata alu-aluan Ahli kumpulan Carta organisasi Senarai nama pensyarah Jadual bertugas Penghargaan

Buku program telah diberi kepada ketua, penolong ketua, penyeleras, dan semua ketua kumpulan Bina Insan Guru fasa ke-2. Sebanyak 10 buku program berwarna dan 8 tidak berwarna telah dicetak untuk bina insan guru fasa ke-2. Sekian, Terima Kasih, Laporan disediakan oleh, KASDURI PATIRICK (Pengerusi Biro Buku Program)