You are on page 1of 1

Edited with the trial version of

Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Λυµένα Θέµατα και Ασκήσεις κ.λ.π.
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 

Βασικές τριγωνοµετρικές ταυτότητες:
Στον τριγωνοµετρικό κύκλο
θεωρούµε γωνία ω µε τελική
πλευρά την ακτίνα ΟΜ, όπου
Μ ( x, y ) . Αν είναι Μ1 ( x, 0 ) ,

Μ 2 ( 0, y ) οι προβολές του Μ
στους άξονες
Οx και Οy
αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι
ισχύουν:
(ΟΜ ) = 1 , (ΟΜ1 ) = x ,

(Μ1Μ ) = (ΟΜ 2 ) = y
Γνωρίζουµε ότι:
ηµω = y (1),

συνω = x (2), εφω =

y
(3),
x

σφω =

Για το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΜ1Μ ισχύει:
2

( ΟΜ1 ) + ( Μ1Μ )

2

2

y2 + x 2 = 1

= ( ΟΜ )

Απ’ αυτή λόγω των (1) και (2) προκύπτει:

ηµ 2 ω + συν 2 ω = 1

(5)

Από την (3) λόγω των (1) και (2), έχουµε:
εφω =

ηµω
συνω

(6)

συνω
ηµω

(7)

Οµοίως από την (4), προκύπτει:
σφω =

Πολλαπλασιάζοντας τις (6), (7) κατά µέλη, προκύπτει:
εφω⋅ σφω = 1

Από την οποί, προκύπτουν:
εφω =

1
σφω

και

σφω =

1
εφω

x
(4)
y