You are on page 1of 5
Kupole mrežastih sistema Kupole su čest elemenat krovnih konstrukcija. Mogu imati različite forme, pa prema tome i preseke. Veoma često se zasnivaju na kružnim osnovama, ali one mogu biti i eliptične, poligonalne... Tako dobijamo preseke različitih oblika: delovi kruga, parabole, elipse,... Zavisno od elemenata i načina njihovog povezivanja, kupole delimo na: Kupole sistema sa lučnim radijalnim nosačima Kupole lamelnih sistema Kupole mrežastih sistema Kupole sistema tankih metalnih limova o o o o Kupole koje su u formi mreža sa jednostrukim prostorno površinskim rešetkastim sistemima nazivamo kupole mrežastih sistema. Ove forme konstruktivnih sistema spadaju takođe u zanimljivije za izvođenje kupola. Dele se na: o Trajeks sistemi (štapovi u pravcu trajektorija napona) o Verteks sistemi (glavni čvorovi imaju zrakast raspored) Mreže mogu stvarati razne geometrijske slike: o Trougao (geodezijske) o Četvorourao o Šestougao... Ima slučajeva da se mrežasti sistemi ojačavaju zakrivljenim ili vitoperenim limovima kao ispune između mreža. Takvo ojačanje svakako povećava stabilnost sistema, a vrlo često služi i kao krovni pokrivač. 8 Izvedeni objekti 1.Sportska dvorana u Nju Orleansu o Trajeks mrežasti sistem o Osnova kružna prešnika 207m o Visina 82.3m o Površina 5ha o Čelični rešetkasti štapovi visine 2.23m o Služila za evakuaciju od uragana Katrina (2005.godine) 2. Višenamenska dvorana u Takomi o Verteks mrežasti sistem o Osnova objekta kružna prečnika 162m, a visina objekta 30m o Drveni lepljeni nosači o Prsten od AB naknadno prednapregnut o Krov podaščan i pokriven limom 9 Dužina štapova je oko 10m, a njihov prečnik 65cm Štapovi kupole povezani na tlu, a onda hidrauličnim presama podignuti na kotu 30.7m 3.Višenamenska hala u Osaki o o o o o o o Trajeks mrežasti sistem Kružna osnova prečnika 166m Visina 83m, površina 3.37ha Kupola montirana na tlu, a zatim podignuta na visinu od 52m Raspon kupole 134m, a strela visine 16m Kupola se oslanja na 36 Y nosača na rastojanju od 14.5m Oslonci Y nosača na visini od 41.3m 10 4. Sportska hala u Nagoji o Trajeks mrežni sistem o Kružna osnova prečnika 187.2m o Visina 66.9, a površina objekta 4.8ha o Svrstava se u jednu od najvećih kupola sveta o Krovna rešetka sačinjena od čeličnih cevi prečnika 65 cm koji formiraju trougaone ramove. o Kupola montirana na tlu, a zatim liftovana na odgovarajuću visinu o Postoje 144 poluprovidne površine koje podešavaju svetlost zavisno od trenutne namene hale. o Šestougaoni prozori koji se nalaze na vrhu kupole omogućavaju hali dovoljnu količinu dnevne prirodne svetlosti. 11 5. Morski muzej u Osaki o Trajeks mrežasti sistem o Osnova kružna prečnika 70m o Planirana kao struktura koja ce biti otporna na talase, vetar i seizmiku o Kao međuspratna konstrukcija se javljaju prednapregnute betonske ploče prstenastog oblika. o Vertikalno opterećenje se prenosi preko čeličnih cevi prečnika 35.6cm i debljine 9.5 do 30mm. o Tri cilindra,prečnika 7.4m od prednapregnutog betona čine bočnu zastitu od zemljotresa. o Ceo objekat je obložen staklom. o Iznad najviše grede prstenastog oblika postavljeno je duplo staklo. o Veličina stakla se smanjuje sa visinom objekta. o Lamelirani delovi kontrolišu količinu prolaska sunčeve svetlosti. o Kupola, teška 1200 tona je prvo napravljena, a zatim prenešena do mesta planiranog za objekat. 12