You are on page 1of 10

4.5.

Metodologija izrade cena gradjenja vodova za programiranje troskova realizacije projkata na primeru projektovodjenja vodovodne i kanalizacione mreze u Firenci 4.51. Uvod U Italiji postoji obavezna praksa da casopisi drustava inzenjera svih regiona ( ovde je to region Toskane) godisnje objavljuju sve vrste cena u gradjevinarstvu i mesecno objavljuju listing cena u svom Biltenu. Takodje je javno dostupan prirucnik po tipiziranim vrstama radova i cenama gradjenja ( i drugih poslova u procesu toka projekata) koje objavljuje Regionalna direkcija za javne radove (objekte). U tom smislu koristili smo publikacije Regiona Toskane za izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacionih mreza u gradskim i prigradskim naseljima cija je struktura veoma slicna izgradnji instalacija komunalne gradske mreze. U publikacijama su prikazane: - elementarne cene radne snage, materijala i zakupa masina i svih sredstava za mehanizovan rad; - cene tipiziranih pozicija radova za novogradnje,; - cene tipiziranih ( iskustvenih) pozicija radova za rekonstrukcije i obnavljanja vodova, i - druge opste i specificno korisni cenovnici i podaci. Inace prirucnike i publikacije rade renomirani strucnjaci-eksperti imenovani od Kolegijuma Udruzenja inzenjera regiona Toskana u saradnji sa kolegijumom javnih preduzeca i ostalih (privatnih) registrovanih preduzeca za ovu delatnost. Korisceni podaci za cene obuhvataju i opste ( indirektne) troskove izvodjackih preduzeca ili preduzeca za proizvodnju materijala , pa je ta stavka od 26,5% ( pre svega za proizvodnju cevi za vodu i kanalizaciju, sto je dosta visoka vrednost, ali je to ustvari prostor-rezerva za snizavanje cena u postupku licitacija i ugovaranja). 4.52. Vrste cevi prema materijalima od kojih su izradjene za vodovod i kanalizaciju Izbor vrste cevi ( vrste materijala) je neizbezan zahtev savremenih tendencija ( i zakona) koji se namece projektantima u tenickom elaboratu, ali sa stanovista investicija i projektantimaprogramerima projekata kao procesa podloznih upravljackoj metodologiji iz ovog istrazivanja. Pored tradicionalnih postupaka u valorizovanju cevi kao reprezentativne mere vodova u pogledu mehanicke otpornosti, antikorozivnosti, hrapavosti itd., danas veliku paznju treba pokloniti pozitivnim higijensko-sanitarnim i ambijentalnim karakteristikama cevi. Dakle, optimalni izbor vrste materijala cevi za gradske vodovodne i kanalizacione mreze bazira se ne samo na ekonomskoj racunici ( koja je prisutna) nego ukljucuje i tehnicku analizu sa svim pobrojanim parametrima. To namece potrebu analize vise vrsta upotrebljivih cevi. U Italiji su ti uslovi i vrste cevi definisani zakonski, normativima i propisima. Upotrebljavaju se za vodovode i kanalizacije cevi proizvedene od: - livenog gvozdja, - celika, - betona i armiranog betona (samo za kanalizacione vodove), - porcelanske keramike (samo za kanalizacije), - cementiranih vlakana ( samo za kanalizacije), ali se cevi od azbesta vise ne dozvoljavaju zbog toksicnosti, - plasticnih sastojaka PVC, PE ( na bazi polietilena, gde su svrstane i PP-noviji tip), i - staklene smole ( samo za vodovode). Znacajan kriterijum je svakako deformabilnost cevi zbog mesta i nacina ugradjivanja. Izbor vrste materijala cevi s obzirom na sve recene kriterijume veoma je bitan sa stanovista dugorocnog programiranja investicija u komunalne vodove ove vrste, cemu apsolutno korespondira znacaj materijala i za sve ostale vodove u gradskoj tehnickoj infrastrukturi. Zato je ovaj primer uzet kao reprezentativna koncepcija.

1

razastiranje . iskop kanalskog rova. kratki rokovi. radi se o objektima od opsteg interesa te se ne mogu podvesti pod uobicajene tipove investiranja. 3. neophodni rucni prenos. Radne operacije razmatrane u cilju definisanja cene polaganja cevovoda su: 1. Zato treba razmotriti lakocu cevi ( elemenata vodova. 2.a profit se superponira u duzem vremenskom periodu i zavisi od investicione politike grada .) za transport. geodetska snimanja i rezijski rad. Procena znaci prepoznati onu najvise verovatnu vrednost. jer se tu pored uobicajenih radova samog ugradjivanja vodova. probni rad cevovoda i sl. obnavljanje kolovoza ( gde je uracunato i razbijanje i rusenja pre iskopa). 4.53. dostupnost lokaciji. podzemne instalacije. itd. obelezavanja trase. rusenja. nasipanje. 5. Zbog ovoga procenjivanje cena i troskova komunalnih projekata ne moze izraziti sve prave ( realne) elemente i njihove vrednosti. razastiranje peska –izrada lezista za cevovod. Tehnicki postupci procenjivanja svode se na sinteticki ili analiticki ( direktno ili indirektno pribavljivi podaci sa trzista ). odnosno efekte. Ne postoji dovoljno razvijeno trziste radova u komunalnoj oblasti kako je to recimo u graditeljstvu. ulaganje u komunalne projekte ne daje uobicajene profite. 6. montazu. povezivanje cevi . 7. i sl. 4. Tu je i kriterijum ugradjivanja cevi (vodova): spoljna otpornost i potrebe zastite zavisno da li se ugradjuju u kanal ( u zemlji raznih kategorija) sa zatrpavanjem i ostalim preventivnim radovima ili se taj vod postavlja u komunalni tunel. ne u okviru jednog tacnog ( optimalnog) perioda u poredjenju sa svim drugim oblicima investiranja u graditeljstvo. Ovde je primarni cilj kvalitet i dugotrajnost. zavrsna ipsitivanja. itd. Najkrace postupak se bazira na izradi predracuna troskova po utvrdjenom predmeru. Na osnovu tih teskoca mogu se izraziti karakteristike svojstvene bas ovim vrstama investicija. sto ce reci da je cak nedovoljno siguran za privatnike. Procenjivanje sadrzi predvidjanje cene – indikacije vise verovatne za vreme i mesto u odnosu na specificirane kriterijume. Varijable koje uslovljavaju cenu Mogu se uopsteno istaci parametri koji u svakoj situaciji uticu na izbor materijala cevovoda: 2 . javljaju razni drugi radovi i troskovi ( raskopavanja. Jer. Javni objekti kakvi su gradski vodovodi i kanalizacioni vodovi primer su u kojem je dobar rezultat prakticno proizvod. Problemi procene radova ( troskova) u urbanim sredinama Zadatak procene izgradnje vodova u urbanim uslovima vrlo je kompleksan. Takodje procene na tradicionalni nacin postaju nepotpune jer ne obuhvataju neke faktore i efekte teze izracunljive: prostorno okruzenje. privremeno skladistenje na gradilisnom prostoru. Javni objekti su ekonomski isplativi ali na drugaciji nacin ( na dosta dugorocan period). arheoloski i garditeljski podzemni objekti. formiranje podloge.Vrednost kostanja definise se kao neophodna vrednost za izrazavanje troskova u fazi projektovanja ili planiranja tih investicija.U konacnom svi se ti uslovi i kriterijumi izrazavaju i kroz finansijske troskove. Procenjivanje ima naucni-studijski karakter bazirajuci se na dve pretpostavke: .). onu koja ima najvecu verovatnocu da se potvrdi u predvidjenim uslovima i u funkciji cilja. pa se ocene konacno svode i na kostanje. takse.nabijanje pokrivnog materijala. jer.da realnost poznata u trenutku procenjivanja bude ista kao sto ce biti u trenutku realizacije i . kao analiza strukture kostanja projekta komunalnog voda. gradske uprave menjaju politiku sa promenama vlasti.da ne postoje nepoznati uticaji koji bi izmenili tako predvidjenu buducnost. Zatim planiranje komunalnih projekata u vec izgradjenim delovima grada donosi mnoge nepoznanice za procenu troskova jer ne postoje savrseno elaborirani podaci o stanju izgradjenosti ulice i mogucih koridora.ambijentalni uslovi. tj. pogotovo za privatne preduzetnike. kablova kod drugih instalacija i sl. predstavljaju zajednicko dobro pa se cesto kapital za njihovu realizaciju udruzuje iz nesrodnih izvora. podgradjivanja i obezbedjenja.

5 m.ostali materijalni troskovi.brzina i tip oticanja fluida).kupovina (nabavka) cevi. zatrpavanje materijalom iz iskopa i 3 . . a za ostale o unutrasnjem).troskovi iskopa ( podrazumeva se masinski rad). beton.5 metra.cene-kostanje materijala cevovoda ( ukljucujuci i manipulacije. . Opste pretpostavke u tom smislu su: . • Dn (m) – nominalni precnik cevi ( za cevi od plasticnih materijala radi se o spoljnem precniku.geotehnicke karakteristike dna i ispod dna kanala. • hc (m) – visina nasipanja materijala iznad cevi. vrsta materijala koji ce se nasipati iznad cevi (posebno u funkciji buduceg saobracajnog opterecenja kolovoza i ostali faktori koji se mogu pojaviti).mehanicke karakteristike cevovoda (otpornost na pritisak i gnjecenje u funkciji spoljneg opterecenja. . . • s (m) . nacin postavljanja cevovoda u zavisnosti od nacina rusenja-iskopa i zatrpavanja-obnavljanja kolovoza. i sl. .debljina posteljice-lezista cevi. u smislu prethodno opisanih varijabli. U ovom gradu u upotrebi su cevi od sledecih materijala: * za kanalizacije: beton.hidraulicke karakteristike cevovoda (zaptivanje.vodovodi se rade pod pritiskom a kanalizacije kao gravitacione. . . PVC i PE.nepopustljivo tlo.raznovrsnot materijala cevovoda (plastika. cement-vlakna i keramika. Kalkulantska procedura kostanja cevovoda za vodu i kanalizaciju u Firenci obuhavta metodoloski utvrdjene vrste troskova za metar duzni i to: . forme poprecnog preseka u odnosu na prirodu terena-tla u kojem se polazu. Geometrijske velicine za iskope kanala su: • H (m) – dubina iskopa merena od kote kolovoza. metalni i drugi elementi i pribori).). . hrapavost. . B= Dn + 0.5 metar a za kanalizacije 2. • B (m) – sirina kanala. * za vodovode: celicne cevi.25m. . Sa ovim podacima za razlicite vrste cevi ( materijala) ima se: Betonske cevi za kanalizacije: H= 2.nabavka i postavljanje pratecih elemenata ( pribora i sl).priroda terena gde ce se graditi cevovod . hc= H-hr. * za kanalizacije i vodovode: liveno gvozdje. . . prenose i dostavu na gradiliste) i rada radnika u zavisnosti od tipa raspolozivih materijala ili tehnicki upotrebljivih. . Tip preseka kanala i nacini postavljanja cevovoda: Radi uporedjivanja cena izrade cevovoda od razlicitih materijala potrebno je uzeti u obzir neke parametre relativne za uslove postavljanja za sve vrste cevi. .troskovi rusenja i obnavljanja kolovozne konstrukcije i zastora.odsustvo zbijanja. hr= B visina betonskog sloja zastite.hemisjki neagresivno tlo. • hr1(m) – eventualna visina ( razlicita od hr ) drugih slojeva nasipanja. • hr (m) – visina nasipanja peska ili neke zastite.dubine iskopa su: za vodovode 1.troskovi radne snage.

5 m.5 m za kanalizaije i H = 1.10) m sloj peska. O tom diskontu u Italiji ne postoje nacionalni parametri u odnosu na koje se treba praviti analiza ali. .za liveno gvozdje: 20-35%.30 m do φ = 110 mm + 5cm za svaki sledeci precnik. hc = H – hr : materijal iz iskopa i s – nije potrebno.5 m za vodovode. Ove varijable ne uticu na samu proizvodnu cenu cevi i materijala uopste. .15 pokrivac od sljunka i hc= H.poslovni odnosi prodavac-kupac i sl.s – nije predvidjeno. na osnovu podataka prikupljenih od proizvodjaca ovih materijala u regionu Toskane. B=Dn+0. hr1=0. pa u vezi s tim i osciliranja vrednosti valuta. hr = B : sloj peska. 4 . hc = H – s ( materijal iz iskopa).5 m za kanalizacije i H =1. domaceg i internacionalnog. hr = B  hc = H – hr .5 m za kanalizacije i H = 1. . hr – nije predvidjen. Cevi od cementiranih vlakana za kanalizacije: H = 2.5m za Dn < 400 mm. B = 0. Cevi od livenog gvozdja i celika za vodovode i kanalizacije: H = 2. B=De+0.kolicine za nabavku i nacin placanja.5m za sve kanalizacione cevi.za celik: 10-50%. B = 0. vec preko diskonta koji se uvek praktikuje kod specijalizovanih porizvodjaca – prodavaca. B = Dn + 0.30 m za maksimum Dn = 80 mm + 5cm za svako povecanje precnika.20 m ( pesak).6m za Dn > 400 mm. s= 0.hr – hr1: nasipanje od iskopanog materijala. B = 0. Cevi od PE za vodovode i kanalizacije: H = 2. PVC cevi za vodovode i kanalizacije: H = 2. moze se dati jedan okvir snizavanja cena zavisno od vrste materijala cevi i to je: . hr=B: sljunak. s = 0. Troskovi nabavke cevi Nabavka cevi ne moze se precizno kvantifikovati jer na ukupnu njihovu cenu uticu i neke specificnosti kao: . Cevi od porcelanske keramike za kanalizacije: H=2.hr i s =0.uslovi trzista. .5 m za vodovode. s = ( Dn / 10 + 0.5 m za vodovode. hr = B => hc = H. sa povecanjem od 5 cm za svaki sukcesivni Precnik.za plastiku: 50% .30m zakljucno sa precnikom Dn = 110 mm.4 m.

kontrola linearnosti i nagiba cevovoda.materijal cevi.[ V ] rovokopac HP 100 sa vozacem: 40 E/h .i lokacija gradilista.precnici cevi.preuzimanje od katastra podataka i trase. . na primer: precnik cevi direktno utice na tezinu cevi pa od neke granicne tezine istih umesto rucnog rada koriste se masine za podizanje i spustanje-namestanje cevi i sl. .[ III ] visokokvalifikovani radnik: 19 E/h .: zavarivanje. . .[ VII ] uredjaj sa acetilenom i radniku 8 E/h i .[VIII] rad na probnom radu cevovoda: 8 E/h.dnevni ucinak ( produktivnost) takve grupe u m’/dan. . jer. zatim prikladnu aparaturu za polietilenske cevi..dubina postavljanja cevi. Za sastavljanje radnih timova i normiranja njihovog rada pored standardnih normi koriste se iskustva specijalizovanih majstora i radnika u oblasti komunalnih radova.spajanje cevi ( zavisno od vrste materijala). Zavisno od vrste materijala cevi sastav radnih grupa se menja.[ IV ] kamion sa vozacem: 44 E/h .a za staklene smole ne postoje cenovnici vec se cene formiraju na osnovu zahteva. dok za spojeve tipa ukljestene case dovoljno su vesti obicni radnici sa sikustvom. . . .za beton: 30%.za keramiku i cemetnirana vlakna: 30-40%.[ II ] kvalifikovani radnik: 17 E/h . .[ VI ] uredjaj za zavarivanje sa radnikom: 31 E/h. .formiranje i razastiranje posteljice za cevi ( u ovoj analizi je predpostavljen masinski iskop za sve rovove i da su cevi dovezene i spustene pored trase). Cena rada radnih grupa(timova) za cevovode od: a) porcelanske keramike i cementiranih vlakana: radnika/mas broj po sati Eura/dan I 3 8 400 IV 1 4 170 5 . .provera ispravnosti cevovoda – probni rad i kolaudacija. .. . Za definisanje kostanja dnevnog rada radne grupe treba prvo definisati sastav tog tima s obzirom na potrebne radne operacije: . pa se tom prilikom direktno sracunavju svi uticaji.mesta radova. Neki spojevi cevi zahtevaju specijalizovane majstore kao npr. Troskovi radne snage Glavne varijable koje uticu na ovu vrstu troskova su: . Ovo ce posebno biti vazno kod utvrdjivanja dnevne produktivnosti grupe koja postavlja cevovode( m’/dan).sastav radne grupe ( i prateci alat i sredstva) sto zavisi od vrste analiziranog materijala. Proizvod ukupnog broja radnih sati i jedinicne cene sata daje cenu dnevnog rada komponovane radne grupe – Cs ( eura/dan). na osnovu visegodisnje prakse.uzimanje cevi i spustanje istih u rov. .formiranje-oblikovanje podgrade bokova i pokrivanje cevi peskom ili sl. U uslovima gradjenja u regionu Toskane (Italija) daju se osnovne cene radne snage-radnih grupa (timova) prema prethodnom opisu: .[ I ] obican radnik : 15 eura/satu .

Svega(E/dan) b) betona: precnika 200 i 300 mm: III 1 I 1 Svega(E/dan) c )livenog gvozdja: III I IV Svega (eura/dan) : 620 d) celika: precnika 80-300 mm I 1 IV 1 Svega ( E/d ): 480 Precnika 80 – 500 mm I 1 IV 1 VI 1 VII 1 Svega ( E/d): 758 Precnika 80 – 250 mm I 1 prirucni materijal Svega ( eura / dan) : 158 Precnika 80 – 250 mm III 1 I 1 IV 1 VI 1 VII 1 VIII 1 Svega ( E/d) : 900 e) polietilena: precnika 20 -160 mm - 570 precnika 400-2000 mm: III 1 I 1 IV 1 Svega(E/dan) 8 8 280 8 8 8 620 precnika od 80 do 250 mm 1 8 1 8 1 8 Precnika od 300 do 600 mm III 1 I 1 IV 1 V 1 Svega ( eura/dan): 930 8 8 8 8 8 8 Precnika 300-500 mm I 2 IV 1 Svega ( E/d) : 613 Precnika 80 – 500 mm III 1 I 1 VIII 1 Svega ( E/d) : 315 Precnika 300 – 500 mm I 1 Prirucni mater ijal Svega ( E/ dan): 183 Precnika 300 – 500 mm III 1 I 2 IV 1 VI 1 VII 1 VIII 1 Svega ( E/d): 1.050 8 8 8 8 8 4 8 8 4 - 8 25eura 8 50 eura 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 4 4 Pecnika 180 – 250 mm 6 .

naselja ( semicentri) . ovaj koeficijent ce imati vrednost vrlo blizu 100% ako se radovi izvode van naselja. Jasno. dimenzija i dubina ukopavanja cevi. efekat “uravnotezenja” dnevne produktivnosti u zavisnosti od lokacije gradilista i moze se odnositi samo na neto jedinicnu cenu rada. Medjutim.0. 7 . Tako se dolazi do zakljucka da iskustvo u izvodjenju radova na definisanim lokacijama proizvodi radnike specijaliste za te vrste radova i da dnevnu produktivnost njihovih timova treba razvrstati svega u tri gradilisne lokacije. za kostanje kompletnih radova jednog gradilista treba se izboriti za anuliranje dejstva pomenutih odnosa. Efekat redukcije koju ostvaruje ovaj koeficijent za podrucja sa zagusenim saobracajem tezi da izrazi bilans kostanja samo radova postavljanja cevi i redukciju dnevne produktivnosti u tim podrucjima prouzrokovanu od radnih operacija koje nisu striktno povezane sa samim radovima (sa tehnologijom izvrsenja). • za delimicno izgradjene zone – K1= 0. • za izgradjena podrucja.315 III 1 I 1 Svega ( E/d) : 280 8 8 - Precnika 400 .630 III 1 I 1 IV 1 Svega ( E/d) : 620 8 8 8 Indeksi lokacije gradilista: Za dobijanje realnih procena efektivnog vremena tipizirane radne grupe za postavljanje cevovoda razmotrene su dve obimne studije obavljene u firmama: AMGA iz Djenove i u Fabrici keramickih cevi SALA iz Bergama.8 i • za centar grada (potpuna izgradjenost) – K1=0. • za delimicno izgradjena podrucja(gradska perifeija) . Kako je vec receno pokazuje se.K = 95%. • za centar grada ( vrlo zbijeni objekti – stari gradovi i istorijsko-kulturni delovi grada) .K=80%. dobijena je sledeca kalsifikacija koeficijenata kao: • za ciste-periferne lokacije . Dnevni ucinci na postavljanju cevovoda: Ova velicina ( Pd) fundamentalno odredjuje ukupnu cenu kostanja posla i kao takva zavisi od nekoliko parametara: . Ove vrednosti redukcije su validne za prvu aproksimaciju utvrdjivanja vrednosti projekta za sve vrste materijala .III I VII Svega ( E/d): f) PVC: 1 1 1 344 8 8 8 - III 1 I 1 VII 1 IV 1 Svega ( E/d) : 500 8 8 8 4 precnika 110 .K=35%. Nakon takvih poboljsavanja odnosa u procesu. koje tretiraju uvodjenje korektivnog koeficijenta “ K”. dok njegova vrednost opada za rad u urbanim i izgradjenim sredinama.4. Taj pokazatelj sadrzi u sebi odnos izmedju efektivnog dnevnog vremena radne grupe i ukupnog vremena njenog dnevnog prisustva na gradilistu.K1 = 1.materijala cevi. pomocu parametara “ K”.K=50%. Tako su proizasle sledece vrednosti pomenutog koeficijenta redukcije dnevnog ucinka i to su: • za potpuno ciste-neizgradjene lokacije (gradilista) . sobzirom na izuzetno velike razlike koeficijenta “ K “ za krajnje uslove lokacija.

Kao ilustracija daje se tabelarni prikaz dnevnih ucinaka radne grupe (tima) za uslove gradilista na periferiji.dubine polaganja. a po vrstama matrijala cevi.5 70 106 200 1.5 34 86 600 2 34 86 700 2 30 60 800 2 30 60 900 2 30 60 1000 2 23 46 1200 2 23 46 1400 2 23 46 3) za betonske cevi: [1] φ mm [2] L (m) 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 800 2 1000 2 1200 2 1400 2 1500 2 1600 2 1800 2 2000 2 [3]n°/dan 90 75 65 62 60 50 45 40 35 30 25 22 20 [4]m’/dan 180 150 130 124 120 100 90 80 70 60 50 45 40 2) za cevi od cemelniranih vlakana: [1] 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 [2] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 [3] 36 33 31 29 27 24 23 22 16 13 7 [4] 180 165 155 145 135 120 115 110 80 65 35 4) za cevi od livenog gvozdja : [1] [2] [3] 80 6 41 100 6 37 125 6 33 150 6 29 200 6 25 250 6 20 300 6 20 350 6 18 400 6 17 450 6 14 500 6 12 600 6 10 [4] 246 222 198 174 150 120 208 108 100 88 75 62 ________________________________________________________________________________ |5) za celicne cevi: | 6) za polietilenske cevi: | 7) za PVC cevi: | [3]n°/d [4]m’/d [1] φ [2] [3] [4] [2 [3 [4] [1] φ [2]L ] ] 80 6 30 180 75 namotaji od200m 175 100 6 28 170 90 namotaji “ 160 8 .5 70 106 250 2 53 106 300 2 53 106 350 2 43 86 400 2. 1) za cevi od porculanske keramike: precnik Duzina Broj m’/dan cevi(mm) cevi (m) cevi/dan ( Pd) [1] [2] [3] [4] 150 1. . . Na osnovu ovih podataka primenom vec definisanog koeficijenta redukcije dnevne produktivnosti dobice se podaci za gradilista u delimicno ili u potpuno izgradjenom delu grada.5 34 86 450 500 2.lokacije gradilista..precnika cevi.

Oznake su vec specificirane i mogu se izracunati zapreminski pokazatelji radova kao: . pa je u tom smislu usvojeno da se: u znatno izgradjenim delovima racuna sa po jednom sahtom na svakih 150m’ a za periferna gradilista na 500m’. 9 . . troskova po elementima (stavkama): . Troskovi gradjenja postavljanja cevovoda: troskovi te stavke direktno proisticu od precnika cevi.za iskope u delimicno ili u potpuno izgradjenim delovima grada uzeta je dubina iskopa za vodovode do 1.zapremina-kubatura nasipanja: Vc=B*hr (m3/m’) i . .B :iskopa.za periferna gradilista nije uracunato rusenje asfaltnih ili slicnih kolovoza. pesak. Za troskove samog iskopa obim za izracunavanje je ocigledan: Vtot = B*H i takodje su poznate cene i kolicine ucesca raznih materijala ( mrsavi beton. . zatvaraci. . .125 150 200 250 300 350 400 450 500 6 6 6 6 6 6 6 6 6 26 25 20 16 14 13 11 10 8 160 150 120 100 85 80 70 60 50 110 125 140 160 180 200 225 250 315 400 500 630 namot. odnosno zastora.G :rusenja i obnavljanja kolovznih i slicnih konstrukcija. Pri tome u ovoj analizi troskova. mada ostaju neobuhvaceni sitni manji troskovi kao za pribore i opremu sahti.C :radne snage.za gradiliste locirano na periferiji grada uzeta je jedinicna cena masinskog iskopa racunajuci obim radova do 5. usvojeni su uproseceni dodatni uslovi za radove: . koja je programskog karaktera. Ukupna cena gradjenja m’ gradskih hidrotehnickih vodova dobija se jenostavnim sumiranjem elementarno razvrstanih troskova tj.5 m i za kanalizacione vodove do 2. . te od potreba razlicitih nacina postavljanja i rada.E :izrade zastitnog sloja. 6 6 6 6 6 6 6 23 20 18 16 16 13 11 150 140 125 110 100 100 80 70 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51 45 41 37 35 33 29 25 20 16 310 275 250 225 210 200 175 150 125 100 Sada je moguce izraziti kostanje rada radne snage na postavljanju 1m1 cevi ( Cp) formulom: Cp = Cs / (Pd K1 ) Kao rezultat analiticki obradjenih primera po ovoj metodologiji prilaze se graficka ilustracija odnosa cena prema uticajnim parametrima koji su prethodno objasneni.kubatura zapunjavanja i pricvrscivanja je: Vr = B*Dn – [ π (Dn)2/4] (m3/m’). 92a).F :zatrpavanja rova i .000 m3.A :nabavke-kupovine cevi. materijal iz iskopa).kubatura podloge je: Vs = B * s ( m3/m’). sljunak. .5m.dimenzija iskopa i tipa materijala cevi. . slivnici itd. ( grafik 3 sa str. .kubatura drugog pokrivnog sloja: Vh= B*hr1 (m3/m’).D :izrade podloge cevi.u racun su uzeti i prosecni troskovi izrade sahti i slicnih pratecih elemenata hidromreza u gradu. sto je racunato kod gradilista u izgradjenoj i u centralnoj zoni grada i to debljina kolovoznog zastora 10+3 cm. .

5 2 7.09 15.5 2.6 10..61 2.58 4. ( vidi od str.47 100* 37.23 8.02 4.09 15.13 C 5.41 39.57 8.5 15 10 9 10 91 100* 120 68 59 10 . / ovde ubaci tabele i one grafike u boji/ Komparativna nalaiza postavljanja razlicitih cevovoda . 3.vl.60 82.59 5...12 6....66 12.38 CEVI ZA KANALIZACIJU:proc.5 4 1.77 6..gvozdja..φ=200mm stavke liv. PVC beton 52 48.98 11.5 8 3.75 3.75 3...5 2 16 14.77 13.59 F 10.02 B 8.13 8..58 4.* celik PVC PE A 53..75 ukupno 100* 91.08 34.09 15.57 7.37 5.57 13..58 4.* celicne PVC PE A B C D+E F G Sahte i Ukupno : 44.23 1.19 6..Analiticka kompozicija cena postavljanja cevovoda od tretiranih vrsta cevi prikazana je tabelarno i graficki na narednim stranicama.08 Sahte...26 9.43 14....14 5.59 4. .5 95 100* 12 78 52 U narednoj-drugoj tabeli – dati su p arametri na osnovu nabavnih diskontovanih cena cevi za gradiliste na gradskoj periferiji: CEVI ZA VODOVOD:procentualno ucesce po m’.. liv.33 9.gv.gv.u odnosu na cevi od liv.8 7.61 20. 109 do 115 ) U prvoj tabeli dati su podaci kostanja vodova po stavkama troskova za gradilista na periferiji te za: CEVI ZA VODOVOD: procentualni ucesce po m’ mreze u odnosu na cev od livenog gvozdja φ=200mm: stavke liv. u odnosu na cevi od porc..66 12. * 39 36 70 30 16 14 17 12 10 12 3.09 CEVI ZA KANALIZACIJU: procentualno ucesce po m’ mreze u odnosu na cev od porcelanske keramike φ=600mm: cem..75 3.88 13.66 12.5 80 48 18 12 14 10 8 10 3 3. Keram.Dn=600mm Cem..gv..47 98.16 G 13.16 10. por.gv. Ucesce po m’.. Keram..21 11.5 11 10 11 10 12 8 7 8.08 13.36 D+E 5.16 9...47 77.. PVC Beton.ker.vl.08 11.5 2 9 5 2 3 20 18 13 12 13.03 7..47 59.5 5 10 5 4..19 23.* liv.52 9.03 61..5 12.74 8.