You are on page 1of 3

PROGRAMA DE STUDIU A DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL PENAL

2011 – 2012 SEMESTRUL I Durata: 22 săptămâni (19 săptămâni de cursuri) ANUL UNIVERSITAR Semestrul Nr.ore/săptămână Prelegeri Dezbateri SEMESTRUL II Durata: 13 săptămâni (12 săptămâni de cursuri) Nr.total de ore Prelegeri Dezbateri Modul de verificare

crt.

Verificare 2011-2012 I+II 2 la 2 săpt 3 32 93 Examen I. STRUCTURA CURSULUI – conform celor stabilite de dl.prof.univ. Mateuţ Gh. II. PROGRAMA DEZBATERILOR (SEMINARIILOR) COMPLETATĂ CU FIŞA UNICĂ DE SEMINARII Nr. ORE Denumirea şi conţinutul temei SEMESTRUL I = 19 seminarii Înregistrarea cauzelor penale. Numărul unic de dosar. Repartizarea aleatorie a cauzelor. Judecătorul şi procurorul de serviciu. Legi şi regulamente de organizare şi funcţionare. Rezoluţii, registre, condici şi opisuri. Evidenţe în format electronic. Procedura efectuării actelor premergătoare. Procesul-verbal prin care se constată efectuarea actelor premergătoare. Garanţii procedurale din Convenţia
europeană şi jurisprudenţa CEDO.

DEZBATERI

1

3 1 seminar

2 3

3 1 seminar 6 2 seminarii 6 2 seminarii 6 2 seminarii 6 2 seminarii comun cu disciplina drept penal).

4 5

6 7

Sesizarea organelor de urmărire penală (modalităţi). Procedura începerii urmăririi penale şi confirmării acesteia. Rezoluţii şi procese-verbale. Tehnica redactării unei rezoluţii de începere/confirmarea începerii urmăririi penale precum şi a unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale. Procedura punerii în mişcare a acţiunii penale în cursul urmăririi penale. Extinderea cercetării penale. Referate şi propuneri motivate. Ordonanţe. Procedura administrării probelor în cursul urmăririi penale. Dispunerea asupra probelor propuse de părţi. Probe administrate din oficiu şi probe administrate la cererea părţilor. Ordonanţe. Întocmirea obligatorie a unei rezoluţii şi a unei ordonanţe în materii specifice urmăririi penale. Procedurile privind măsurile preventive şi măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Referate şi propuneri motivate. Rezoluţii. Încheieri. Proces simulat în materia masurilor preventive în cursul urmăririi penale Se poate organiza şi în semestrul II

1

Cod: PO-02-Ed2-R0-F3

278/1 C. Întocmirea obligatorie a 2 rechizitorii. Exigenţele motivării hotărârilor judecătoreşti (procedurale. audieri (proceduri speciale). administrarea probelor. respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor. 6 1 seminar 12 3 seminarii 14 15 Obiectul judecăţii. Recapitulare garanţii procedurale din Convenţia europeană şi jurisprudenţa CEDO privind faza de judecată în primă instanţă. Procedura schimbării încadrării juridice a faptei. Comunicări. TOTAL – DEZBATERI – 93 ORE NOTĂ 2 comun cu disciplina drept penal). 3 1 seminar 6 2 seminarii 16 Studierea unitară a dosarului penal (urmărire penală şi judecata în primă instanţă).).8 9 10 Soluţiile de netrimitere în judecată.O. Analiza activităţii desfăşurată în cadrul procesului simulat. în materia arestării sau în materia plângerii întemeiată pe art. respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor. Contestaţia în anulare. Minuta sentinţei. 6 2 seminarii 6 2 seminarii 6 2 seminarii 9 3 seminarii 11 Studierea unitară a dosarului de urmărire penală finalizat prin rechizitoriu. emiterea rechizitoriului. Redactarea obligatorie a 2 sentinţe judecătoreşti.pr. Concluzii finale privind garanţiile procedurale din Convenţia europeană şi jurisprudenţa CEDO cu privire la faza de urmărire penală a acuzatului.. nr. Actele dosarului. Rezoluţii şi ordonanţe.M. alte soluţii dispuse prin rechizitoriu. Concluzii finale privind aspectele controversate ale urmării penale. citirea rechizitoriului. identificarea deficienţelor şi a consecinţelor nerespectării dispoziţiilor legale în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii. Amânarea şi întreruperea executării pedepsei. Punerea în mişcare a acţiunii penale prin rechizitoriu. expertize. Soluţionarea unor cereri prealabile. Contestaţia la executare. Minute. Hotărârea judecătorească. Exigenţele referitoare la judecarea acuzatului „in absentia” şi consecinţele judecării unui acuzat în lipsă.S. Aspecte controversate ale etapelor judecăţii în primă instanţă. Rejudecarea cauzei după desfiinţare/casare (limite şi procedură). Redactarea obligatorie a 2 încheieri de şedinţă. înscrisuri etc. jurisprudenţa C. Dezbaterile şi consemnarea lor. 3 1 seminar 3 1 seminar 3 1 seminar Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Încheierea în care se consemnează administrarea probelor şi încheierea prin care se dispune asupra probelor noi. Hot. Încheieri de amânare a judecării cauzei. Garanţii procedurale. Soluţii. încuviinţarea şi administrarea probelor noi propuse de procuror şi părţi. 12 13 SEMESTRUL II = 12 seminarii Procedura judecăţii în primă instanţă (structură). Aspecte specifice în cazul încuviinţării expertizelor.pen. Cercetarea judecătorească – verificarea procedurii de citare.E. respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor. Încheierile. identificarea deficienţelor şi a consecinţelor nerespectării dispoziţiilor legale în cursul urmăririi penale. Avizul nr. Recuzarea şi abţinerea (încheieri). Garanţii procedurale din Convenţia europeană şi jurisprudenţa CEDO cu privire la administrarea probelor şi la celelalte reguli de judecată. Verificarea actului de sesizare al instanţei şi a măsurii arestării. Prezentarea fişelor de notare a auditorilor şi concluzii finale. Comunicările acestora.Generalităţi căi ordinare de atac. administrarea probelor propuse prin rechizitoriu. Înregistrarea audio a şedinţei. Procedura trimiterii în judecată. Revizuirea. Minute. Soluţii. procedura extinderilor. Renunţarea la probe şi revenirea asupra unor probe încuviinţate (procedura şi consecinţele). Întocmirea obligatorie a unei rezoluţii şi a unei ordonanţe de netrimitere în judecată Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.D. 6 2 seminarii 17 18 19 20 Proces simulat (dosar finalizat prin rechizitoriu).10/2008 a C. Liberarea condiţionată. a excepţiilor. Actele dosarului. Plângerea împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată (la alegere.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti).

pe fiecare disciplină (notate fiecare de la 1 la 10) Lucrări obligatorii: (cel puţin) 2 rezoluţii. însă cu note distincte. de la finalul semestrelor I şi II se vor desfăşura în afara celor 96 de ore alocate dezbaterilor Testarea obligatorie unitară din semestrul II va fi comună (drept penal şi drept procesual penal). pe fiecare disciplină (notate fiecare de la 1 la 10) Procesele simulate se organizează în comun (disciplinele drept penal şi drept procesual penal) Examenul de la sfârşitul anului de studiu va fi comun (drept penal şi drept procesual penal) însă cu note distincte. 2 încheieri şi 2 sentinţe (în semestrul II) 3 Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 2 rechizitorii (în semestrul I). 2 ordonanţe.Cele 2 testări unitare obligatorii (toate grupele).