You are on page 1of 6

TEMĂ PENTRU ACASĂ CARPAŢII OCCIDENTALI

I. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect: 1. Marea varietate de roci ⇒ „mozaic de roci” este specifică Munţilor……………… 2. Peşterile fac parte din tipul de relief numit……………… 3. Culoarul Bistrei se află în partea de ……………………………. a Munţilor Poiana Ruscă 4. Ţara Moţilor- o zonă depresionară din Munţii Apuseni se află pe valea superioară a râului……………………………. 5. Pe valea Nerei se află depresiunea……………………………. 6. Masivul principal al Munţilor Apuseni este……………………………. 7. Între Munţii Codru-Moma şi Pădurea Craiului se află depresiunea……………………………. 8. Principala caracteristică a Carpaţilor Occidentali este……………………………. 9. Ramura Carpaţilor Româneşti cu cele mai mici altitudini medii este………… 10. Cele mai mari altitudini din Carpaţii Occidentali abia depăşesc………… 11. Treapta cea mai înaltă din Munţii Banatului situată în partea de Est este formată din Munţii………… şi Munţii………… 12. Depresiunea Almăjului este traversată de râul………… 13. Cheile Caraşului şi Peştera Comarnic s-au format pe calcare în subunitatea Munţilor Banatului numită Munţii………… 14. Între văile Mureşului, Bistrei şi Timişului, alcătuită predominant din şisturi cristaline şi intruziuni de calcare se află subunitatea Carpaţilor Occidentali numită………… 15. Partea cea mai masivă şi mai înaltă din Munţii Apuseni este reprezentată de Munţii………… 16. Partea centrală a Carpaţilor Occidentali este reprezentată de Munţii ………… 17. Depresiunile Almăjului şi Brad din Carpaţii Occidentali sunt depresiuni………… 18. Munţii Poiana Ruscă sunt delimitaţi la nord de Valea………… 19. Carpaţii Occidentali sunt mărginiţi la vest de unitatea de relief numită………… 20. În Carpaţii Occidentali cea mai mare altitudine o au Munţii ………… 21. Depresiunea Beiuş este străbătută de râul................... 22. Cel mai lung defileu din Europa este cel al Dunării care este situat în sudul unităţii de relief numită………… 23. Munţii Zărandului sunt mărginiţi la sud de ………… 24. Cea mai sudică depresiune din ţara noastră este ………… 25. Depresiunea Almăjului este străbătută de râul………… 26. Între Mureş, la nord şi Bistra, la sud, se află Munţii………… 27. Cea mai mare altitudine din Munţii Banatului se află în Munţii………… 28. Cel mai lung defileu din Europa (144 km) este creat de ………… 29. Munţii Poiana Ruscă sunt despărţiţi de Carpaţii Meridionali prin Culoarul………… 30. Depresiunea Vad- Borod este traversată de râul………… 31. Pasul Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m) se află în Culoarul………… 32. Culoarul Bistrei se află în sudul Munţilor ………… 33. Defileul Dunării se desfăşoară între Baziaş şi ………… 34. Vârful Padeşu cu altitudinea de 1 374 m, reprezintă altitudinea maximă din Munţii………… 35. Unitatea de relief montană, care se desfăşoară între valea Dunării la sud şi valea Someşului la nord se numeşte………… 36. Defileul Dunării este situat la sud de Carpaţii………………….. 37. La marginea exterioară a Carpaţilor Orientali şi Meridionali se află……………… II. Încercuiţi răspunsul corect: 1. Este considerată o depresiune „golf” Depresiunea: a. Brad b. Beiuş c. Zlatna d. Huedin 2. Culoarul Bistrei este limită sudică pentru Munţii: a. Apuseni b. Poiana Ruscă c. Banatului d. Ţarcu 3. Munţii cei mai înalţi situaţi la sud de Mureş din Carpaţii Occidentali sunt: a. Bihor b. Retezat c. Poiana Ruscă d. Semenic 4. Limita sudică a Munţilor Apuseni o reprezintă râul: a. Dunărea b. Olt c. Someş

Mureşului c. masivitatea accentuată . 9. Depresiunea colinară a Transilvaniei c. Mureşului c. Vlădeasa Relieful Carpaţilor Occidentali este puternic fragmentat tectonic. discontinuitatea culmilor d. Carpaţii Meridionali Cele mai mari altitudini din Carpaţii Occidentali se întâlnesc în Munţii:: a. 13. Cernei b. Carpaţii Meridionali c. Valea Dunării b. Culoarul Timiş-Cerna Munţii Apuseni sunt delimitaţi la sud de valea râului: a. Bistrei b. Timiş c. Dunării d. Câmpia de Vest b. 14. 15. fapt ce-i determină să apară ca nişte masive izolate înconjurate de : a. 12. Crişul Alb d. Munţii Metaliferi c. altitudinile de peste 2 000 m b. 7. văi adânci d. 10. depresiunile mari c. 16. a. Dunării d. Crişul Repede d. culoare largi b. Almăjului c. Barcău b. Valea Mureşului c. Arieş b. d. Dealurile de Vest d. 8. Dealurile de Vest d.5. Munţii Bihor b. 11. Depresiunea colinară a Transilvaniei b. Timiş-Cerna La vest de Carpaţii Occidentali se află unitatea de relief cu care aceştia se delimitează în cea mai mare parte: a. Munţii Gilău Munţii Banatului şi Grupa Retezat-Godeanu sunt despărţiţi de. Timişului La Est de Munţii Apuseni se desfăşoară unitatea de relief numită: a. Mureş O caracteristică importantă a reliefului Carpaţilor Occidentali este: a. văi largi Munţii Poiana Ruscă sunt separaţi de Munţii Apuseni de către culoarul: a. Munţii Zarand d. Ceahlău d. Parâng c. 6. Bihor d. Semenic b. Vlădeasa O regiune cu roci vulcanice şi minereuri neferoase din Munţii Apuseni o reprezintă: a. Culoarul Bistrei d. Almăjului b. Câmpia de Vest În sud Munţii Apuseni se învecinează cu valea râului: a. Mureş c. Bega În partea de Sud Carpaţii Occidentali sunt delimitaţi de valea: a. depresiuni joase c. Mureş Au relief glaciar Munţii: a.

.” Precizaţi. 3. 1 . Seva avea în vedere: modul de formare. o trecere naturală dinspre Transilvania spre Câmpia de Vest. Dognecea. Făgăraş. Rodnei. Altitudini mai mari de 1 800 m se regăsesc numai în Munţii a... Codru Moma b. mai apoi. Almăjului 19. Bihor. Bihor c. în dreptul ei. Timişului c. Poiana Ruscă. Văile sunt înguste şi culmile largi. Codru-Moma.. cu referire la conţinutul textului. cu o succesiune de îngustări şi lărgiri pe parcursul său. Denumirea unităţii de relief situată în vestul acestei unităţi este ………………. Semenic b. Căpăţânii. tipuri şi forme de relief. 1. Pasul Poarta de Fier a Transilvaniei se află pe valea : a.. altitudini. Vlădeasa d. În nord sunt delimitaţi de culoarul Mureşului. Scrieţi. Metaliferi d. locul de trecere a unor drumuri încă din antichitate. Bistrei 22. în Munţii…………. bogăţii ale subsolului 2. 4. Metaliferi c. Valea Mureşului desparte aceşti munţi de Grupa Munţilor…………. Limita dintre Carpaţii Occidentali şi Carpaţii Meridionali o formează: a. se pot enumera: zăcăminte metalifere. altitudinea maximă fiind de 1 374 m. aceşti munţi au altitudini reduse. Poiana Ruscă 21. roci de construcţie. Semenic. vulcanice. Bistra şi Bega III. unde se înregistrează altitudinea maximă de 1 849 m. Mureş şi Bistra d. Este şi o zonă turistică. datorită faptului că sunt alcătuiţi în cea mai mare parte din şisturi cristaline. Aninei. cristaline. termenul potrivit din lista alăturată: Lista de termeni: Banat. Se dau denumirile: Almăjului. Mureş şi Bega b. cu intercalaţii de calcare şi intruziuni eruptive. Bihor. Denumirea vârfului cu altitudinea maximă din această unitate este………………. 5 şi prin defileul Crişului Repede. 4 . Două obiective turistice din zonă sunt………………. ………………. Alcătuită predominant din roci…………. Semenic b. Bine reprezentată este industria siderurgică şi industria materialelor de construcţie . Mureşului b.Trei resurse ale subsolului din această unitate de relief sunt ………………. având multe şi importante monumente istorice valoroase. Semenic Textul: Sectorul central al Carpaţilor Occidentali este o culme unitară şi masivă numită…………. Citiţi cu mare atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. cifra corespunzătoare fiecărui spaţiu liber şi. Munţii Poiana Ruscă se desfăşoară între văile râurilor: a. Între resursele de subsolului. Ciucea. Gilău c. Comparaţi Munţii Apuseni cu Munţii Banatului. La est de Munţii Zărand se desfăşoară Munţii: a. Calea ferată şi şoseaua care fac legătura între Depresiunea colinară a Transilvaniei şi Câmpia de Vest străbate aceşti munţi prin pasul…………. Metaliferi.Limita geografică din est este dată de ………………. Culoarul Rucăr-Bran b. Meseşului. 3 . următoarele: În textul de mai sus este vorba de Munţii……………….17. Se cere să grupaţi subunităţile ce aparţin: . şi ………………. Pădurea Craiului 20. Zarandului. Valea Prahovei c. Bihor d. Citiţi cu mare atenţie textul de mai jos: „Deşi sunt masivi. fragmentare. În sud sunt delimitaţi de culoarul Bistrei. Cernei d. Mureş şi Timiş c. Locvei. 2 . Valea Oituzului d. Culoarul Timiş-Cerna-Bistra 18. alcătuirea petrografică. Suhard. Apuseni. Cele mai mari altitudini se înregistrează în Munţii: a.Trecătoarea situată în Culoarul Bistrei este de ……………….. precizând trei deosebiri şi două asemănări privitoare la relief.

Şureanu. Ţarcu. Gilău. Parâng Se dau următoarele denumiri: Bihor. Nordică a Carpaţilor Orientali b. Ţibleş. Făgăraş. 6. Gurghiu. Ciuc. Harghita. Trascău. Brad. Căpăţânii. Petroşani. Rodnei. Aninei. Şureanu. Munţilor Apuseni 2. Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali b. Locvei. Semenic. Oraviţei. Vad-Borod. Beiuş. Zarand. Se cere să identificaţi munţii şi depresiunile ce alcătuiesc grupa: a. culmi muntoase din Munţii Banatului b. Vlădeasa Se cere să selectaţi din lista de mai sus cinci denumiri de munţi din: a. Semenic. Caraş-Ezeriş Se cere să identificaţi: a. Suhard. Leaota. 1.5. Lotrului. metaliferi. Munţii Apuseni . Goşmanu. Munţilor Banat Se dau următoarele denumiri: Almăjului. Bozovici. Metaliferi. Bistriţei. Gutâi. Semenic. depresiuni din Munţii Apuseni Se dau următoarele denumiri: Almăjului. Giurgeu. Obcina Feredeu. Cândrel. 7. Petroşani. Dognecei. Gilău. culmi muntoase din Munţii Apuseni c. Bihor. Codru Moma.

.. Crişul Negru (…) 4. Bozovici a... din ţară. Cernei. aspecte specifice şi subdiviziunile Caracterizaţi Munţii Apuseni prezentând: limitele.. Enumeraţi munţii . Semenic. Poiana Ruscă Precizaţi dacă următoarea afirmaţie este adevărată sau falsă: Argumentaţi alegerea făcută: „Munţii Apuseni sunt fragmentaţi datorită mozaicului petrografic din care sunt alcătuiţi” Adevărat / Fals Citiţi cu atenţie afirmaţia următoare şi daţi răspunsul corect... Almăjului a. astfel încât afirmaţiile să fie corecte din punct de vedere geografic: Munţii Apuseni se desfăşoară între. 11.. Oraviţei d. câte cinci denumiri de munţi care aparţin: a.. caracteristicile generale ale reliefului.. Codru-Moma (…) 3. 19. următorii munţi: Rodnei. Explicaţi cauza varietăţii reliefului şi a resurselor subsolului din Carpaţii Occidentali Definiţi noţiunea de „depresiune golf” şi exemplificaţi prin două exemple Precizaţi două caracteristici ale Munţilor Banatului Caracterizaţi Munţii Banatului şi Poiana Ruscă prezentând: limitele... Munţii Bucegi. 16. 10.. Nera În coloana A sunt denumirile unor depresiuni din Carpaţii Meridionali. Metaliferi. 7. 13.... Crişul Repede (…) 5. utilizând termenii şi numele proprii de mai jos: • relieful carstic. Ceahlău. Realizaţi un text coerent. 9.......... Vlădeasa. 11. Carpaţilor Orientali b. În Munţii Pădurea Craiului se află singurul zăcământ de . 10.. Argumentează răspunsul dat. Trascău. Munţii Vlădeasa. Scrieţi litera corespunzătoare râului ce traversează depresiunea corespunzătoare: A B (…) 1. alcătuirea petrografică.. Bucegi.. 8. IV..la sud şi valea Barcăului la nord.... altitudinea... 17..... Munţii Lotrului..... Locvei (…) 5. Munţii . Argumentaţi pe scurt răspunsul dat: Carpaţii Occidentali sunt mai puţin fragmentaţi decât celelalte ramuri carpatice. Selectaţi din lista de mai jos. Beiuş d. Ampoi f.. Caraş-Ezeriş e.. Munţii Metaliferi..... Munţii Ciucaş...... Vrancei... 12... Zlatna e.... Leaota Completaţi din textul de mai jos.. Situaţi în partea centrală .sunt alcătuiţi mai ales din roci eruptive şi sedimentare care au permis formarea unor importante zăcăminte auro-argintifere... sate risipite . altitudinea.... Munţii Călimani. Munţii Şureanu. aspecte specifice şi subdiviziunile Comparaţi relieful munţilor Apuseni şi al munţilor Banatului analizând: Altitudinile. 18. Ampoiul şi Arieşul îşi au izvoarele în Munţii Apuseni şi se varsă în râul .... 9. Dognecea. precizând cinci subdiviziuni 1.. Almăjului (…) 2. Carpaţii Meridionali Scrieţi aceste denumiri în două grupe: Munţii Rodnei...... Depresiunea Ciuc. Munţii Semenic. Dognecei (…) 4. Vad-Bord c. Depresiunea Braşov Selectaţi din lista de mai jos. Munţii Măcin.. Baraolt... Şureanu. de maximum 10 rânduri despre Munţii Apuseni... Carpaţii Occidentali b.. Ciucaş Enumeraţi munţii .. iar în coloana B sunt denumiri de munţi din apropierea acestora... Muntele Mare. Parâng. În coloana A sunt denumirile unor depresiuni din Carpaţii Occidentali.......ating altitudinea de 1849 m.. 15. Zarand b. iar în coloana B sunt denumirea unor râuri ce traversează aceste depresiuni. Carpaţilor Occidentali Ciuc. Zarand b. Vad-Bord c. depresiunile şi culoarele de vale din Muţii Apuseni.. Călimani. cu conţinut geografic corect. Pădurea craiului f. format din peşteri şi chei mai ales.. Adevărat / Fals Citeşte cu atenţie următoarea afirmaţie si alege răspunsul corect. Crişul Alb (…) 3. Depresiunea Petroşani. alcătuirea petrografică.8.. 14. a. depresiunile şi culoarele de vale din Muţii Banatului. Pe platourile calcaroase se dezvoltă un relief . Munţii Piatra Craiului.. Ţarcu. Bihor.. Munţii .. În Carpaţii Occidentali sunt numeroase peşteri deoarece sunt cei mai joşi dintre Carpaţii Româneşti Adevărat / Fals Ordonaţi descrescător. după altitudine.. acele denumiri care se referă la . Stabiliţi perechile corespunzătoare: A B (…) 1.. Mureş (…) 2.. Munţii Pădurea Craiului... Ciucaş.... Depresiunea Beiuş....

Urşilor.• Scărişoara. denumirea depresiunilor notate cu literele de la a la e c. cristaline. denumirea grupelor montane separate de culoarul notat cu a . denumirea subdiviziunilor notate cu literele de la A la F b. şi f b. Urmăriţi harta de mai jos ce reprezintă Munţii Apuseni şi identificaţi: a. peşteri. b. c c. 1. denumirea depresiunilor notate cu literele de la a la f c. geneza depresiunilor notate cu literele a. eruptive. depresiuni „golf” V. Urmăriţi harta de mai sus ce reprezintă Munţii Banatului şi Poiana Ruscă şi precizaţi: a. denumirea râurilor notate cu cifre de la 1 la 7 2. denumirea subdiviziunilor notate cu literele de la A la K b. b. c. Urmăriţi harta de mai jos ce reprezintă Munţii Banatului şi Poiana Ruscă şi identificaţi: a. Vlădeasa. Realizaţi un text cu conţinut geografic despre Carpaţii Occidentali. denumirea râurilor ce traversează depresiunile notate cu literele a. Urmăriţi harta de mai sus ce reprezintă Munţii Apuseni şi precizaţi: a. denumirea râurilor ce traversează depresiunea notată cu d b. calcare. Bihorului. numele depresiunilor traversate de râul notat cu 2 3. denumirea râurilor notate cu cifre de la 1 la 8 4. Munţii Apuseni. Arieş 2. numele râurilor care dau numele culoarului intramontan notat cu a c. utilizând următorii termeni şi denumiri: Culoarul Timiş-Cerna.