You are on page 1of 20

Titular de curs: Conf. dr.

Florin Streteanu

DREPT PENAL PROGRAMA DE STUDIU
2011 - 2012 Anul I Semestrul I+II Numar de ore de prelegeri 32 Numar de ore dezbateri 96

I.PREZENTARE GENERALA A CURSULUI: Cursul îşi propune să asigure familiarizarea auditorilor cu dispozi țiile Noului Cod penal prin evidențierea principalelor modificări față de reglementarea în vigoare. În acest sens, se va realiza o caracterizare de ansamblu a noului cod penal, o examinare comparativă a principalelor instituţii cuprinse atât în partea generală, cât şi în cea specială a codului precum şi a soluţiilor ce se impun în rezolvarea cazurilor concrete deduse judecăţii.

Cod: PO-02-Ed2-R0-F3

Dezbaterile din cadrul seminariilor presupun: soluţionarea unor dosare; simularea de procese penale, urmate de discuţii cu toţi auditorii de justiţie; întocmirea unor referate, care cuprind un examen teoretic al practicii judiciare privind unele soluţii controversate; întocmirea de acte procedurale ş.a. Obiective generale La sfîrşitul anului universitar auditorii vor trebui să poată identifica greşelile de drept substanţial şi remediile acestora într-un dosar penal să redacteze corect acte de procedură în materie penală să cunoască jurispridenţa ÎCCJ în materia recursurilor în interesul legii, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa comunitară şi actele comunitare relevante în materia dreptului penal să analizeze corect situaţia de fapt într-un caz practic şi consecinţele asupra soluţiei, să interpreteze şi să utilizeze corect probele Evaluarea sumativă Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:  Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere: participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare; probele scrise: testări obligatorii (2 teste constând în rezolvarea unor speţe: lucrările periodice de evaluare vor consta în: soluţionarea de speţe; redactarea de minute, hotărâri şi rechizitorii. Prin intermediul acestora se testează capacitatea de interpretare şi de aplicare corectă a legii, spiritul de analiză şi de sinteză şi, nu în ultimul rând, însuşirea, în scopul folosirii corecte, a termenilor tehnico – juridici de specialitate) acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 3 minute şi 2 dispozitive de rechizitoriu)  Examen la sfârşitul anului de studiu. II. Structura dezbaterilor

Cod: PO-02-Ed2-R0-F3

V. Comentat şi Adnotat. 47-83. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. 2. Antoniu.Nr. Lucriescu. Dărângă. Gh. 2003. partea Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 1. de trimitere sau de referire -Concursul de norme Metode Material didactic didactice folosite Analiza de Noul Cod penal (L. Papadopol. Academiei Române şi Ed. C-tin. Săptă mâna 0307. 1/1987 Bibliografie orientativă: 1. Curs de Drept penal.V. Bulai. 63.stabilirea modului de lucru la seminarii . I.R.V. Popescu. V.Determinarea legii penale mai favorabile în cazul normelor cadru. Bucureşti 2000. a II-a. Dongoroz. precum şi pentru modificarea si completarea altor legi Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. Bucureşti. Penal (Reeditarea ediţiei din 1939). Ed. Fodor. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. pg. 4. Rodica Stănoiu. Dongoroz. G. N. Detalierea conţinutului Timp de lucru -Prezentarea Seminar formatorului şi a 3 ore auditoriului . 2011 Tema Seminar Aplicarea legii penale în timp. I.prezentarea disciplinei . V. vol. Vasiliu. 96-116. T. Ed. I.8 din 2010 (RIL) T. All Beck. Ştefan Daneş.Pașca.10. Codul penal al R. Siegfried Kahane. Iliescu. Oancea. Doru Pavel. D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti. Partea Generală. Dr. decizia de îndrumare nr. INM 2006 Decizia nr 12 din 2008 (RIL) Decizia nr 8 din 2008 (RIL) Decizia nr VIII din 2007 (RIL) Decizia nr. Rămureanu.286/2009) caz Legea nr 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. D.Probleme privind aplicarea în timp a legii penale determinate de declararea neconstituţionalităţii unei legi sau de respingerea unei ordonanţe de urgenţă Determinarea principalelor situaţii de aplicare a legii penale mai favorabile în momentul intrării în vigoare a Noului Cod penal . pg.S. S. pg. 1972. 3. crt. Partea Generală.

Aplicarea legii penale române în timp în lumina Noului Cod penal. Bucureşti. Editura Universul Juridic. Antoniu. 3. accesorii. Dreptul nr.I. Tratat de drept penal. 2008. Aplicarea legii penale în timp. Ed. nr. O. L. S. Lefterache.1/2007 12.H. M. L. Bucureşti. Universul Juridic. crt. vol I.Determinarea legii penale mai favorabile în cazul succesiunilor de legi determinate de incidenţa unor reglementări comunitare Seminar: Aplicarea legii penale Aplicarea mai favorabile în legii penale după condamnarea în timp definitivă.A. caz 8. Aplicarea complementare legii penale -Incriminatio ex novo în timp . Lascu. 2011 Curs: Aplicarea legii penale în timp. vol. Un bilanţ al interferenţelor între dreptul comunitar şi dreptul penal.D. C. Dreptul nr. C. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului ( de calificări) Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic 2 1014. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. C. Cristian Mitrache. Standarde europene și dreptul penal român. București. Drept penal. editura C. Mitrache.H.P. Drept. Fl Ivan. Editura Universul Juridic. 2005 10. 2010.4/2008 16. 2010 5.Bîrsan.Udroiu. Aplicarea legii penale în timp din perspectiva Legii nr. 2000.10. Analiza de Lumina Lex. Dreptul nr.Coraș. G.4/2010 Analiză de 14. vol.7/2010 13. Aplicarea legii penale în Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . I. 9. Manacorda. 2011 -Criterii de determinare a legii penale mai favorabile -Legea mai favorabilă în domeniul pedepselor Seminar: principale.286/2009 privind Codul penal. 7.10. Penal Român. L. Principiul caz neretroactivității legii penale. 17. 6.Beck.Predescu. Beck. Florin Streteanu. Partea generală. Studiu de caz: concursul de Curs 2 ore Seminar 3ore Seminar 3 ore generală. C-tin. Ed. Partea generală.10 – 21. Ed. Partea generală. 2009. Bucureşti.Nr.

4/2001. pg. Regimul ore sancționator potrivit Seminar Exerciţii de Noului Cod penal 3 ore redactare a unor acte Infracțiunea omisivă de improprie (comisivă prin procedură omisiune).Beck.R. Revista de drept penal nr. George Antoniu şi dr. Revista Dreptul nr. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului infracțiuni și recidiva Analiza principalelor dispoziții tranzitorii cuprinse în Proiectul legii pentru aplicarea Noului Cod penal Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic timp şi spaţiu. C. Codul penal adnotat. 2011 Curs: Infracțiunea omisivă Seminar: Infracțiunea Omisivă Infracțiunea omisivă Curs 2 Studiu de caz proprie. I. 2/2000. Ed. Aplicarea în spaţiu şi timp a legii penale române în cazul concursului de infracţiuni.10- Seminar: Analiza de Decizia nr I din 23 februarie 2004(RIL) Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 .H. 93. pg. coordonatori dr. vol. Poziția de garant în reglementarea Noului Cod penal Conţinutul infracţiunii Seminar 5 31. C. 2. 2008 3. 16. 2010 4 24. vol. Partea generală. București.Domocoș. Jurisprudenţă: 1. Ed.S. crt. 2008.H. Ed. Fapta omisivă și incriminarea ei în lșegea penală română. Streteanu. 1949. Academiei R. Partea generală. Jurisprudenţa instanţei supreme în unificarea practicii judiciare (1969-2008). Universul Juridic. Ed. Ed.Nr. Tratat de drept penal.1028.10. C-tin Bulai.Beck. C.. Universul Juridic. Bucureşti.A. F. 2007 Florin Streteanu. I. Practica judiciară penală.

L. 2007 6 07. C. Săptă mâna 04. Editura CH Beck. Mihai Udroiu Conventia Europeana Drepturilor Omului si dreptul procesul penal roman. vol I. Dongoroz. Ed. Bucureşti.Bucureşti.Bîrsan -Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.Nr.. Bucuresti. Raportul de cauzalitate Detalierea conţinutului Timp de lucru şi obiectul judecăţii. Formele unităţii de infracţiune în dreptul penal român.R. Ed.11.H.INM2006 Ghid de bune practici în materie penală Editura Universul Juridic. Şansa S. V. Papadopol. 3 ore Schimbarea încadrării juridice Aspecte practice privind stabilirea corectă a legăturii cauzale Metode didactice folosite caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Material didactic Decizia nr IV din 26 septembrie 2005(RIL) Decizia nr VIII din 24 octombrie 2005(RIL) Decizia nr I din 16 ianuarie 2006(RIL) Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Drept penal (Reeditarea Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 .1111.2007 Bibliografie: 1. 2011 Tema Conţinutul constitutiv al infracțiunii.11.Bucureşti. 1992 2. Bucureşti.2007 C. V. crt. D. Editura Universul Juridic. BECK.editia doua. Pavel. 2011 Curs Unitatea și pluralitatea de infracțiuni în Noul Cod penal Seminar Unitatea și Curs Modificări aduse de 2 ore Noul Cod penal în Seminar materia unităţii de 3 ore infracţiune Aspecte practice privind sancționarea formelor de pluralitate infracțională Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Culegerea de siete pentru auditorii de justiţie. 2005 Ovidiu Predescu.

3/1999 5. G. 3.1125.P. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.11. Concursul de infracţiuni. Recidiva în teoria şi practica procedură dreptului penal român. Bucureşti. R. 1996 8. F. pg. R. 2003.P. Antoniu. Întreruperea rezoluţiei Analiza de infracţionale. Streteanu.Nr. 21. 4. 407-433. nr.1118. Contribuţii. Unitatea de infracţiune. Mateuţ.a.II pg. Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . vol.4/1998. 162175.9/2010 Decizia Decizia Decizia Decizia Decizia Decizia nr nr nr nr nr nr XIV din 2006 (RIL) 49 din 2007 (RIL) LXXXI din 2007 (RIL) XVIII din 2007 (RIL) XXXV din 2006 (RIL) VIII din 20 martie 2006(RIL) 8.Lumina Lex. I. All Beck. Criteri de determinare. V. Ed. 2011 Curs: Distincția între cauzele Curs Aspecte justificative și de 2 ore practice în neimputabilitate Seminar Analiza de Culegerea de speţe pentru auditorii de caz justiţie.D. V. vol. Ed. Bucureşti.D. Streteanu. F. Exerciţii de 6. Ed. 2011 Unitatea și Aplicarea Seminar 3 ore pluralitatea de tratamentului infracțiuni sancționator în cazul coexistenței mai multor forme de pluralitate infracțională ediţiei din 1939). Ed.INM2006 Exerciţii de Ghid de bune practici în materie penală. Dreptul nr. Academiei Române. Pașca. Reglementarea recidivei în Noul Cod penal – o schimbare a paradigmei. Săptă mâna Tema pluralitatea de infracțiuni în Noul Cod penal Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic 7.. Bucureşti. 14. redactarea Lumina Lex. 2000. 234-235.11. Dongoroz ș. Gh. Bucureşti. pg. caz nr. crt. 1999 actelor de 7.

Bulai. București.Beck. crt. Ed. Universul Juridic. București. Curs de Drept penal. Ed. Bucureşti.Seminar: 02.. Ed.I.11. vol. Mitrache – Drept penal român.Nr. F. vol. Individualiz 2011 area pedepsei Analiza și evidențierea Seminar modului de aplicare al 3 ore criteriilor generale de individualizare prevăzute Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Bucureşti. 2008 Practica judiciară penală. Ed. C. p. 9 28. Universul Juridic. 1995. 2010 Exerciţii de redactarea Ghid de bune practici în materie penală. 2010 Constantin Bulai. 1988 (Coord. Academiei. Gabriel Tănăsescu. vol.H.297 Iancu Tănăsescu. G.I. Săptă mâna Tema materia cauzelor justificative și de neimputabilita te Seminar: Aspecte practice în materia cauzelor justificative și de neimputabilita te Detalierea conţinutului Probleme practice legate de aplicarea dispoziţiilor privind legitima apărare şi eroarea în reglementarea Noului Cod penal Timp de lucru 3 ore Metode Material didactic didactice folosite redactarea ediţia a doua. 2002 Analiza de L. Editura Academiei Române. C. Partea Generală. Tratat de Drept penal. C.Pașca. Drept penal general. Bucureşti. Antoniu) Bibliografie orientativă F. actelor de Bucureşti.Beck. Manual de drept penal. 2008 V.I. 2007 George Antoniu. Streteanu. Ed. Bogdan Bulai. 2010 C. Camil Tănăsescu. Fișe de individualizare a caz pedepsei. 2007 procedură Codul penal adnotat. Universul Juridic. C. Bucureşti.Vasile. Editura All Beck. Bucureşti. Editura Universul Juridic.Vinovăţia penală.Lefterache. Ed. Bucureşti.12. partea generală. Mitrache.H.

INM.74 din Noul Cod penal Circumstanțe atenuante și agravante Timp de lucru Metode Material didactic didactice folosite actelor de ediţia a doua.ediţia adoua Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 2007 C. crt. Universul Juridic. Bucure ști. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului de art.Mitrache. 05. 1 din 2011 (RIL) Decizia nr. 2006 Ghid de bune practici în materie Exerciţii de penală. Suspendarea executării pedepsei. 2008 Proiectul legii privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate Proiectul legii privind executarea pedepselor și măsurilor neprivative de libertate Decizia nr. 2007 10. Editura Universul Juridic.42 din 2008 (RIL) 11 12. Editura Universul Juridic.12 Curs Individualiz area modului de executare a pedepsei Seminar Individualiz area modului de executare a pedepsei 2 Analiză de Renunțarea la aplicarea Curs ore caz pedepsei Amânarea aplicării pedepsei Seminar Redactarea Suspendarea sub 3 ore unor acte supraveghere de procedură Ghid de bune practici în materie penală.Nr. ediţia a doua.12. Bucureşti. Ed. 2011 Liberarea condiţionată Atribuţiile judecătorului delegat pentru executarea pedepselor preventive de libertate şi judecătorului delegat la compartimentul executării penale Seminar Confiscarea specială Măsurile de Seminar siguranță Măsurile de siguranță 3 ore cu caracter medical Analiza de Culegerea de speţe pentru auditorii de caz justiţie.12 – 16.1209. procedură Bucureşti.

partea generală. Bucureşti. Bucureşti 1939 Analiza de pg. actelor de 3. Partea Generală.01. Drept Penal.Bucureşti. Iancu Tănăsescu. 406-407. Turianu.01 – 13. Dongoroz şi colaboratorii.2007 actelor de C.2007 Proiectul legii privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate Proiectul legii privind executarea pedepselor și măsurilor neprivative de libertate 12 09. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode Material didactic didactice folosite redactarea Editura Universul Juridic.01. 2005 V. Ed. Curs de drept penal.II.Bucureşti.vol I. 2012 Curs: Regimul sancţionato r al minorilor Seminar: Regimul sancţionato r al minorilor. Criterii de Seminar individualizare 3 ore a sancţiunilor aplicabile minorilor Motivarea individualizării sanctiunilor aplicabile minorilor Bibliografie: 1. procedură 4. Continent simulat XXI. Edit. vol. Pașca. V.Bucureşti. Măsurile educative aplicabile minorilor Executarea măsurilor educative Curs 2 ore Seminar 3 ore 13 16.II. crt. editura ALL BECK.Nr. Răspunderea penală pentru Proces faptele săvârşite de minori.vol.01 – 20. Partea redactarea Generală. Universul Juridic.C. Ed. Editura Universul Juridic. 1996 Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Dongoroz. All Beck 2003. Drept Penal. 2003 Ghid de bune practici în materie penală. 2. 2010 Exerciţii de redactarea actelor de procedură Justiţia pentru minori. 2012 Seminar: Regimul sancţionato r al minorilor. V. Ed.Bîrsan -Convenţia Europeană a Drepturilor procedură Omului .ediţia adoua. Explicaţii caz Exerciţii de teoretice ale codului penal român. Universul juridic.

Ed. crt. Explicaţii teoretice ale codului penal român. Individualizarea judiciară a pedepselor.II. 2. Daneş.34 din 2008 (RIL) Decizia nr.Beck.ediţia adoua. Ed. Bucureşti 1939 pg. Papadopol. Universul Juridic. 406-407. V.0127. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic 23. Dongoroz. 2008 T.ediţia adoua. Bucureşti. Şt. Edit. V. 23. Amnistia şi graţierea. Drept Penal. Seminar Reabilitare Reabilitarea de drept Seminar Condițiile și procedura 3 ore Bibliografie: 1.. All Educational.2007 Jurisprudenţa instanţei supreme în unificarea practicii judiciare. decizia de îndrumare nr. vol.Nr. Editura Universul Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Editura Universul Juridic. 4. 3. Iancu Mândru. Bucureşti. Edit.H. Bucureşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică 1985 Analiză de Ghid de bune practici în materie caz penală. 2/1987 Decizia nr. 2008 Codul penal adnotat. Partea Generală.01. Bucureşti. V. Aspecte 2012 practice privind cauzele care înlătură răspundere a penală şi executarea pedepsei Seminar Aspecte practice privind cauzele care înlătură răspundere a penală şi executarea pedepsei Analiza situaţiilor Curs 2 Analiză de particulare de ore caz aplicare a actelor de Seminar Exerciţii de graţiere 3 ore redactare a unor acte Procedura plângerii de prealabile şi a procedură împăcării în Codul penal din 2009 Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. S. INM 2006 Ghid de bune practici în materie penală.01. Dongoroz şi colaboratorii. 1998. C.01.36 din 2008 (RIL) 15.Curs 27. 14.

. C. Răspunderea persoanei penală a persoanei juridice. Săptă mâna 2012 a Tema Detalierea conţinutului reabilitării judecătorești Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic 16.Beck. Infracțiuni ore caz ediţia a doua. 06.02.Seminar Cauzele de înlăturare Studiu de 10. Infracțiunile de 3 ore corporale și violență domestică actelor de Bucureşti.Beck. 17. Ed. Ed. 2012 Lovirea și vătămarea Seminar Exerciţii de Bucureşti.01. Jurma. Revista de juridice drept Penal nr. Răspunder a răspunderii penale Seminar caz 2012 ea penală a sau executării 3 ore persoanei pedepsei în cazul juridice persoanei juridice 13.02. Bucureşti. Ed. R. C. pag. persoanei Seminar redactare a Bucureşti.Beck. Bucureşti. Răspunderea penală persoanei ore 2012 ea penală a juridice Exerciţii de a persoanei juridice. 2008 Codul penal adnotat. procedură Practica judiciară penală. Chiriţă. 1 din 2005. Bucureşti.2007 Redactare Jurisprudenţa instanţei supreme în de acte de unificarea practicii judiciare. C.H. Răspunder răspunderii caz F.H. corporală.III.H. Streteanu. Ed. 2007 contra integrității redactarea Codul penal adnotat. 2010 Răspunder ea penală a George Dimofte.Nr.02. 122. ed.Curs Conţinutul infracţiunii Curs 2 Analiza de Ghid de bune practici în materie penală.vol. Sancțiunile aplicabile 3 ore juridice unor acte persoanei juridice de A. Persoana juridică – subiect al Seminar: procedură răspunderii penale. Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 2007.Curs: Condițiile de angajare a Curs 2 Studiu de 03. Ciprian Rus.02.H.02. 17.. 18 Juridic. C. 2008 30. Universul procedură Juridic. 2007 sănătății. Editura Universul Juridic. Beck. 2. Ed. crt.

Oancea. Bucureşti. Iliescu. V. N.0224. 2003 2. Editura Universul Juridic. S. Roşca.02. I.Beck. 1992 Antoniu. Ed. Tudorel Toader. I. Kahane.I. Kahane. 19. vol. Edit. 20 27.I.02 – 02. Bucureşti. G. Bucureşti. T. Vasiliu. R.Nr. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. 2007 Bibliografie: 1. Fodor.I. V. Academiei Române. I. C. Bucureşti.Bulai) Decizia nr. vol. Academiei Române. 2012 Seminar: Infracțiuni contra integrității corporale și sănătății. 2008 4. partea specială. Oancea. vol. ediţia a doua. Edit. Editura All Beck.03. muncă Bibliografie: 1. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Infracţiuni contra persoanei. Bucureşti. crt. Dongoroz. 2012 Curs: Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale Seminar Infracțiuni Violul și agresiunea sexuală Actul sexual cu un minor și coruperea sexuală a minorilor Curs 2 ore Seminar 3 ore Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 2009 Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Ghid de bune practici în materie penală. Valerian Cioclei. Iliescu. 20. Editura Ştiinţifică şi enciclopedică. V. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic Academiei. Stănoiu. Drept penal. Stănoiu. I. partea specială. C. Dongoroz. partea specială. Ed. Codul penal comentat şi adnotat. Drept penal român. 1975 3. Seminar Infracțiunile din culpă Seminar Infracțiuni contra integrității corporale 3 ore și sănătății. Fodor. Hamangiu.H. V. R. Bucureşti. contra integrității Infracțiuni privind corporale și sănătatea și securitatea în sănătății. S. N.37 din 2008 (RIL) (coord. C-tin Bulai. Roşca. C-tin Bulai.

partea specială.III. Bucureşti. Drept penal. partea specială. Hamangiu. Valerian Cioclei. Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Dongoroz. partea specială. Vasiliu.Beck. S. Drept penal român. Ed. Stănoiu. Editura Ştiinţifică şi enciclopedică. I. vol. 2003. procedură Ed. Roşca. Infracţiuni contra persoanei. C-tin Bulai.Nr. vol. Bucureşti. 2008 4. Bucureşti. 2. Editura Ştiinţifică şi enciclopedică. R.03. 1975 3. Bucureşti. Valerian Cioclei. N. C. V. Hamangiu. Kahane.I. 26. Editura Universul Juridic. Codul penal comentat şi adnotat. Săptă mâna Tema contra libertății integrității sexuale Detalierea conţinutului și Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic 21. 2012 Seminar Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale Seminar Comparaţie între 3 ore infracţiunile contra libertății și integrității sexuale Editura All Beck. Universul Juridic. 1975 3. caz ediţia a doua. 2008 Bibliografie: 1.H. Ed. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. T. Edit. I.pg. 2. 2009 Analiza de Ghid de bune practici în materie penală. Iliescu. 2007 redactarea Jurisprudente instanţei supreme în actelor de unificarea practicii judiciare (1969-2008). Vasiliu. Drept penal român. Tudorel Toader. Ed. Exerciţii de Bucureşti. Codul penal comentat şi adnotat. V. partea specială. Oancea. partea specială. Infracţiuni contra persoanei. Ed. Tudorel Toader. vol. partea specială. Fodor. Bucureşti. Bucureşti.03 – 30.I. T. Drept penal. Bucureşti. 2008 4. Academiei Române. crt.

C. 2007 Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Ed. ediţia a doua. ediţia a doua.04. Bucureşti. Bucureşti. Comparaţie între Seminar infracţiunile contra 3 ore patrimoniului Infracţiuni prevăzute în legi speciale Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. Ed. Infracţiuni contra patrimoniului.Toader.04 – 06.Beck. Bucureşti. Partea specială. Editura Universul Juridic. 2012 Curs: Infracţiuni contra patrimoniul ui Seminar: Infracţiuni contra patrimoniul ui Conţinutul infracţiunilor Comparaţie infracţiunile patrimoniului Curs 2 ore între Seminar contra 3 ore Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie.Beck. C. partea specială. crt.H. T. pg.2007 Codul penal adnotat. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală.Beck. Valerian Cioclei. Bucureşti. Bucureşti. contra 2012 patrimoniul ui. Drept penal. 2010 3. Dongoroz şi colaboratorii.H. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Material didactic C.Beck.H. Explicaţii teoretice ale codului penal român – Partea Specială –vol.Nr. Editura Universul Juridic. Hamangiu. 2009 22 02. 23 09. Ed.04 Seminar: – Infracţiuni 13.II de V. Bucureşti. 2009 2.04. Drept penal român. Bucureşti. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Ed. 419-607. 2007 Bibliografie: 1.2007 Codul penal adnotat.H. C.

Bucureşti. Universul Juridic. 2010 24 23. Bucureşti.04 – 27.H. Ed. 419-607. C. redactarea 2010 actelor de Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 2.04 – 04. Dongoroz şi colaboratorii. Drept penal. Drept penal. Explicaţii teoretice ale codului penal român – Partea Specială –vol. Ed. Editura Universul Juridic. Drept penal român. Bucureşti. Infracţiuni contra patrimoniului. partea caz Exerciţii de specială. ediţia a doua. Ed. T. Analiza de 2008 Sergiu Bogdan. Valerian Cioclei. partea specială.II de V.05.H. Ed. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic Bibliografie: 1.Nr. Bucureşti. 2012 Conţinutul infracţiunilor Incriminări introduse prin Cod penal Seminar 3 ore noi Noul Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. 3. Universul juridic. Partea specială. Seminar: Infracţiuni contra patrimoniul ui. Bucureşti. pg.Beck. 2007 Avram Filipaş. C.04. Ed. Drept penal român. Bucure ști. Seminar: Infracţiuni de serviciu Curs Incriminări noi în 2 ore materie instituite de Seminar Noul Cod penal 3 ore Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură 25 30. 2012 Curs: Infracţiuni contra patrimoniul ui. partea specială. crt. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Hamangiu.Toader.Beck. 2007 Codul penal adnotat. 2009 2.

II. Academiei Române. T. Kahane. vol. Drept penal român. Edit. vol. I. V. Avram Filipaş. Vasiliu. Bucureşti. crt. Drept penal român. partea specială. 2007 Bibliografie: 1. Bucureşti. partea specială. Ed. Bucureşti. Bucureşti. 1975 3. Universul Juridic. R.IV.05. ediţia a doua. N. Dongoroz.05. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. 2008 4. V. 2008 Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. Iliescu. Hamangiu. Roşca. Stănoiu.05 – 10.INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Ed. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Editura Ştiinţifică şi enciclopedică. I.Nr. 2012 Curs Infractiuni contra înfăptuirii justiției Seminar Infracțiuni contra înfăptuirii justiției Comparaţie între principalele infracţiuni privind înfăptuirea justiției Incriminări noi aduse de Noul Cod penal Curs 2 ore Seminar 3 ore Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite procedură Material didactic 26 07. S. Oancea. Fodor.05 – 18. Editura Universul Juridic. 2. Codul penal comentat şi adnotat. 2012 Seminar Infractiuni contra înfăptuirii Dificultăţi în aplicarea Seminar textelor de 3 ore incriminare a infracţiunilor privind înfăptuirea justiției Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . Tudorel Toader. C-tin Bulai.ediţia a doua 27 14.

Săptă mâna Tema justiției Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite procedură Material didactic Editura Universul Juridic. 2007 Decizia nr. XIX din 2007 (RIL) Bibliografie: 1. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.Nr. N. Bogdan. Tudorel Toader. Ed. Editura Universul Juridic. 1975 3. Iliescu. Fodor. Ed.05 – 25. S. partea specială. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi enciclopedică. T. crt.IV. Oancea.II. Infracţiuni de fals. Hamangiu. editia a doua. 2. 2009 4. Dongoroz. Roşca. Drept penal român. I. Bucureşti. vol. Stănoiu. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Drept penal.Bucureşti. S. V. Bucureşti. Hamangiu. R.2007 28 21. Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 .05. partea specială. I. V. partea specială.2007 Cristina Rotaru. C-tin Bulai. Codul penal comentat şi adnotat. Edit. vol. Kahane. Academiei Române. Vasiliu. 2012 Curs: Infracţiuni de fals Seminar: Infracţiuni de fals Conţinutul infracţiunilor Comparaţie între infracţiunile de fals Modificări aduse de Noul Cod penal Curs 2 ore Seminar 3 ore Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Decizia nr XV din 21 noiembrie 2005(RIL) Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie. Bucureşti.

2007 G. București. Editura Universul Juridic.Nr.06 – 08.06.2007 30. Ed. 28. 2010 29.06. editia a doua. crt.05 – 01.Popescu. 04. Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.06. București. Hamangiu. Editura Universul Juridic.F. procedură Bucureşti. Săptă mâna Tema Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite Material didactic Ed. 2009 Analiza de caz Exerciţii de redactarea Conţinutul Seminar infracţiunilor 3 ore Corelații cu alte infracțiuni din Codul penal Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . 2012 Curs Infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere Seminar Infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere Seminar Infracţiuni la regimul circulaţiei Conţinutul infracţiunilor Expertize Comparaţie elementele conţinutului constitutiv infracţiunilor Curs 2 oră Seminar între 3 ore al Analiza de caz Exerciţii de redactarea Ghid de bune practici în materie penală. actelor de ediţia a doua. 2012 Seminar Infracţiuni contra familiei Abandonul de familie Seminar Împiedicarea 3 ore accesului la învățământul obligatoriu Analiza de caz Exerciţii de redactarea actelor de procedură Culegerea de speţe pentru auditorii de justiţie.06 – 15. Circulația rutieră. INM2006 Ghid de bune practici în materie penală. Bucureşti. 2012 31 11. Universul Juridic.

Editura Infracțiuni Ştiinţifică şi enciclopedică. și liniștii partea specială. Edit. crt. Academiei Române.IV. 2012 Curs Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice Conţinutul Curs 2 Analiza de Bibliografie: infracţiunilor ore caz 1. Tudorel Toader. I. I.06. Bucureşti. Explicaţii teoretice ale Codului penal contra persoanei 3 ore român. R. Corelații cu infracțiuni Stănoiu. vol. Codul penal comentat şi Seminar adnotat. publice 2009 Cod: PO-02-Ed2-R0-F3 . T. partea specială. C-tin Bulai.0622. N. Fodor. Kahane. Iliescu. Săptă mâna Tema rutiere Detalierea conţinutului Timp de lucru Metode didactice folosite actelor de procedură Material didactic 32 18. V. vol. Dongoroz. Hamangiu.Nr. Bucureşti. S. Drept penal român.II. Seminar Roşca. V. Ed. Oancea. Vasiliu. 2. 1975 contra ordinii 3.