You are on page 1of 6

Libera circulatie a persoanelor, dreptul de stabilire si libera circulatie a serviciilor

Ele sunt toate legate, au caracteristici comune si sunt tratate impreuna. Trasaturile comune ale celor trei tipuri de libertati: 1. Titularii drepturilor

Ei se impart in doua categorii: Prima categorie sunt cetatenii Uniunii Europene: persoane fizice – art 45 TFUE:1. lucratorii, 2. liber profesionistii, 3. Prestatorii de servicii si 4. Beneficiarii de servicii persoanele juridice, adica societatile comerciale lato sensu – art 54 si 62 din TFUE, care similar cu persoanele fizice, sa aibe nationalitate b) Membrii de familie ai cetatenilor Uniunii Europene Spre deosebire de cetateni, acestia se impart in doua categorii: sunt fie cetateni ai Uniunii, fie cetateni ai unor tari terte 2. Drepturile pe care le presupun concret libertatile de circulatie mentionate (Art 45, 49, 56 si 57 din TFUE a) Dreptul la acces egal pe piata (piata comuna) Accesul pe piata inseamna urmatoarele lucruri: b) Dreptul de a fi angajat Dreptul la remuneratie si la tot ce tine de lucrul asta (ex: sporuri) Se aplica de asemenea regulile in materie de concediere Regulile care privesc reangajarea sau reainstalarea in locul de munca Toate celelalte drepturi ale cetatenilor Acces la anantaje sociale si fiscale obisnuite Acces la centrele de training si de pregatire profesionala Ca poti sa fi membru de sindicat si toate lucrurile aferente Poti sa inchiriezi sau chiar sa cumperi o locuinta Copii trebuie sa aibe acces la sistemul de educatie Alte drepturi specifice a)

Prima subcategorie: dreptul de a circula, dreptul de a avea resedinta in statul membru in care te duci, dreptul de a parasi statul membru de origine, dreptul de a intra in statul membru gazda, dreptul de a cauta un loc de munca

Conditiile pentru a determina discriminarea indirecta sunt urmatoarele: a) trebuie sa existe un anumit dezavantaj real. Proportionalitate inseamna ca masura aceea trebuie sa fie adecvata. interpretate limitativ. sa fie adecvata si necesara. adica sa nu depaseasca ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmarit. 4. a) Derogari Motive expres prevazute de tratate si. Cu alte cuvinte ai voie sa faci discriminari sau sa iei masuri restrictive la libera circulatie pe motivele: ordine publica. actual sau potential pentru straini (o conditie care este mai probabil sa fie indeplinita de catre cetatenii statului respectiv decat de catre straini) b) Absenta unei justificari obiective pentru aceasta situatie. pentru acest dezavantaj al unul strain Interzicerea oricarei restrictii = este interzisa orice masura menita sa impiedice libera circulatie sau sa faca circulatia mai putin atractiva. nu sunt considerate masuri restrictive. spune Curtea si necesara. acestia din urma beneficiind de anumite drepturi 3. (mi se pare perfect normal. Exista o conditie prevazuta de jurisprudenta si anume proportionalitatea. interpretata strict in jurisprudenta. Aceasta lista este una limitativa. dooh!) Decizii in acest sens: 161/89.A doua subcategorie se refera la: dreptul de a aduce membri de familie in statul membru gazda. 379/87 – in aceste surse se spune clar ca aceasta cerinte lingvistica care este legata de job. deci. a) b) Aspectele de integrare negativa Interzicerea discriminarii directe sau indirecte Interzicerea oricaror restrictii (avem jurisprudenta Curtii in aceste cazuri) Discriminare directa = tratament diferit al persoanelor sau grupurilor de persoane aflate in situatii comparabile pe motiv precizat expres de cetatenie sau nationalitate. siguranta publica sau sanatate publica. Poti totusi avea masuri restrictive in mod exceptional daca exista o justificare obiectiva (ex: cerinte imperative legate de un interes general. atunci este acceptabila. Potrivit jurisprudentei Curtii. un bine general) si daca exista o proportionalitate. Discriminare indirecta = tratament diferit al persoanelor sau grupurilor de persoane aflate in situatii comparabile pe motiv aparent neutru. . cerintele lingvistice legate de locul de munca sunt acceptabile.

certa in beneficiul altei persoane si sub conducerea acesteia in schimbul unei remuneratii. in care se deplaseaza beneficiarul. sucursale sau filiale de catre cetatenii unui stat membru stabiliti pe teritoriul altui stat membru. Lucratorul salariat = este persoana care realizeaza o activitate cu valoare economica. Libera circulatie este caracterizata de continuitatea activitatii economice. Libertatea de stabilire implica si constituirea si . adica liber profesionistii persoane fizice sau persoane juridice. Libera circulatie a lucratorilor in interiorul Uniunii este asigurata. sau ambii sau nici unul. Serviciile sunt si ele de mai multe feluri: in care se deplaseaza cel care efectueaza serviciile. Lucratorii independenti sunt reglementati in tratat de art 45 si 56 din TFUE. Mai avem si serviciile. Potrivit lui. un concept autonom in dreptul Uniunii Europene. odata ce esti cetateai. fiind. fiecare stat membru in conditii de suveranitate stabileste modul in care acorda cetatenia sa si.Lucratorii salariati Temeiul legal: art 45 din TFUE. ai drepturile care decurg din faptul ca esti cetatean european. aceasta este inteleasa intr-un sens larg de Curte in jurisprudenta sa. Cu privire la activitatea profesionala sau economica. restrictiile privind libertatea de stabilire a cetatenilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru sunt interzise. Conditii ce trebuie indeplinite de un lucrator salariat: Sa fie cetatean al Uniunii Sa desfasoare o activitate profesionala Cu privire la conditia cetateniei. Art 45 care este intitulat “libertatile de stabilire” sunt reglementati liberprofesionistii si companiile. Ex: in opinia Curtii inclusiv judecatorii profesionisti de fotbal pot fi incadrati fie in categoria de salariati fie de lucratori. se mai numesc si liber profesionisti. Libera circulatrie a persoanelor are doua categorii: lucratorii salariati care sunt persoane fizice si libertatea de stabilire. ca si notiunea de lucrator. Interdictia se extinde si asupra restrictiilor care se refera la infiintarea de agentii. Libertatea de stabilire implica accesul la activitatile care nu sunt salariate si la exercitarea lor pentru persoanele fizice. acestea avand insa caracter temporar.

capitalurilor si persoanelor. Nici beneficiarul serviciului nu se deplaseaza (ex: serviciile on-line). au un caracter rezidual se spune in doctrina. Elementele esentiale are serviciilor Serviciile sunt prestatiile furnizate in mod obijnuit in schimbul unei remuneratii in masura in care nu sunt reglementate de dispozitiile referitoare la libera circulatie a marfurilor. Persoanele fizice care sunt destinatarele unui serviciu Regula este ca persoanele care presteaza un serviciu se deplaseaza in statul unde se gaseste beneficiarul serviciului respectiv.gestionarea societatilor comerciale in conditiile in conditiile prevazute pentru propriii cetateni de legea statului membru gazda. chiar daca activitatea desfasurata necesita o anumita mobilitate. serviciile au un caracter temporar (dicolo avem activitate economica permanenta = “participarea pe baza stabila si continua la viata economica a altui stat membru) De libera circulatie a serviciilor beneficieaza si persoanele fizice si persoanele juridice. pentru ca legiuitorul se asigura ca nimic nu va ramane pe dinafara. De asemenea exista ipoteza in care nici prestatorul. art 57 din TFUE. Exceptia este reprezentata de posibilitatea ca persoana care beneficiaza de un serviciu determinat sa se deplaseze in alt stat membru. nereglementat. crearea unei structuri permanente. Libertatea de stabilire presupune implementarea durabila pe teritoriul unui stat membru. Potrivit tratatului. (art 57 din TFUE) Serviciile sunt definite astfel prin excludere. Spre deosebire de dreptul de stabilire si de libera circulatie a lucratorilor salariati. serviciile cuprind in special (enumerare exemplificativa): Activitati cu caracter industrial Activitati cu caracter comercial Activitati artizanale Activitati care tin de profesiile liberale Membrii familiei (o alta categorie de titulari) lucratorilor salariati sau independenti. precum si ai beneficiarilor unor servicii . pentru persoanele juridice.

descendentii directi in varsta de cel mult 21 de ani sau care se afla in intretinerea titularului libertatii respective. Societati = societati civile si comerciale. s-au creat drepturi si pentru membrii familiei. precum si descendentii directi ai sotului sau partenerului si ascendentii directi care se afla in intretinere ai titularului sau ai sotului ori partenerului.Ratiunea acestei prevederi. 54 si 62 din TFUE. sotia. Avem ca sediu al meteriei legislatie secundara: regulamentul nr. Transporturile sunt servicii supuse unor reglementari speciale si au alte baze legale in TFUE. 492/2011 privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii si o directiva nr. inclusiv cooperativele si celelalte persoane juridice de drept public sau privat cu exceptia celor fara scop lucrativ. ar putea renunta la proiectul sau de a se deplasa in alt stat membru stiind ca va trebui sa se separe de membrii familiei. decat art 56-62 care reglementeaza serviciile. partenerul in masura in care legislatia statului respectiv recunoaste parteneriatul. Persoanele juridice care beneficieaza de dreptul de stabilire si de dispozitiile privitoare la libera prestare a serviciilor in masura in care au un sediu secundar. . Societatile constituite in conformitate cu legea unui stat membru si avand sediul statutar. Persoanele juridice care indeplinesc cerintele inscrise in cadrul prevederilor legale ale Uniunii Europene Sediul materiei: art 49. 2004/38 cu privire la dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii de familie ai acestora. activitatea acestor persoane juridice care sunt cu sediu secundar sa aibe o legatura efectiva si continua cu economia statului membru gazda. acesta din urma trebuie sa indeplineasca o conditie suplimentara fata de cele trei de mai sus pe care leam indentificat in definitie. Pentru a impiedica aceasta restrictie nenaturala. Ele sunt considerate un domeniu separat. administratia centrala sau sediul principal in interiorul Uniunii sunt asimilate pentru aplicarea prevederilor referitoare la dreptul de stabilire persoanelor fizice care sunt cetateni ai Uniunii Europene. si anume. adica faptul ca membrii de familie au anumite drepturi: titularul libertatii. oricare ar fi ea din cele 3. Membrii familiei avuti in vedere de legislatia Uniunii: sotul.

( a se vedea relatia dintre art 45. stabilirea si serviciile se exclud reciproc. => nu poti avea o situatie guvernata de doua tipuri de libertati. 49 si 56/57 de la servicii din TFUE) .Prevederile privind lucratorii.