You are on page 1of 12

FEM DUES CONSULTES DE LA TAULA CONTACTES

Les consultes sn objectes que anem a utilitzar per visualitzar part de la informaci que hi ha a la BBDD de forma ms detallada i ms adaptada a les nostres necessitats en una situaci puntual, per no haver de visualitzar tot el contingut de la taula de la nostra BBDD. Creaci de consultes sobre una taula fent servir l'Assistent. Obro la meva taula Contactes.

Faig una consulta a la taula Contactes . Tinc seleccionada la secci Consultes, i em situo sobre laparat de tasques i escullo Utilitzar lassistent per a crear consulta

Apareix una finestra de lassistent on escullo quins camps vull que es mostrin. Selecciono els camps Nom, Cognoms, Telfon i Lloc de naixement amb la tecla Ctrl i clicant amb el ratol. Desprs els passo amb la pestanya > a la altre finestra Camps de consulta. Segent

Selecciono que sordenin alfabticament (clicant Ascendent) pels Cognoms. Segent

Al segent pas puc escollir si vull indicar un o varis criteris de cerca. Indico que per el Camp Lloc de Naixement vull aquells que tinguin el valor Barcelona.

Segent fins 7.Alies:

Puc escollir amb quin nom (lies) es mostraran les capaleres de les columnes dels caps escollits, de moment ho deixo igual.

Indico el nom amb el qual es guardar la consulta, Consulta_Barcelona i que mostri la consulta. Finalitzar:

s mostra el resultat de la consulta on s pot comprovar quants contactes han nascut a Barcelona.

Tanquem i veiem que a la finestra principal hi ha aquesta consulta emmagatzemada. Per que s vegi marquem Document

Creaci de consultes combinant l'assistent amb el mode disseny. Faig una consulta que mostri el Nom, Cognom i Email. Obro el assistent i escullo els camps Nom, Cognoms i email.

Passo els Camps de consulta clicant a >

Indico que vull que el resultat s'ordeni, en primer lloc, en funci del Nom, i en cas de coincidir pel Nom, en funci dels Cognoms.

Canvio l'lies email per Correu electrnic:

Per deixar de treballar amb l'assistent i passar a treballar amb mode Disseny activo la casella Modificar consulta en la finestra segent:

Apareix una finestra que ens permet crear consultes en mode Disseny.

Per afegir un altre camp a la consulta noms clico al Camp que est en blanc i selecciono un dels camps de la taula. Escullo Relaci i desmarco Cognoms per que no s vegi.

Selecciono la icona d'execuci de consulta que es troba situada a la fial d'icones Executar consultes. Apareix el resultat de la consulta

Si estic d'acord amb el resultat, guardo com la consulta i li poso nom:

Tanco la finestra. Veig que tinc tres consultes Elimino la Consulta_Contactes

La meva consulta es veu si clico a sobre la Consulta_email.