You are on page 1of 3

Reflectie Minor Het laatste jaar van de opleiding was druk en hectisch.

Naast mijn stage op de redactie van J/M volgde ik ook de minor bedrijfsjournalistiek in de avonduren. Het is gelukt om de minor met een goed resultaat af te sluiten. Ik ben dan ook erg trots op het eindresultaat. Opdrachten De minor bestond uit twee opdrachten. De eerste opdracht was in groepsverband en de tweede opdracht was individueel. Voor de eerste opdracht is er een bedrijfsblad voor dierenasiels opgezet. Een grote klus, want het opzetten van een tijdschrift vergt tijd en energie. Ik heb samen met de andere drie deeltijders veel motivatie gehad om het bedrijfsblad tot een goed eindresultaat te maken. Het maken van een communicatieplan ging individueel. Een behoorlijke klus, want alles moet in het plan kloppen. Hoe ga ik beginnen?, Wat is het probleem?, hoe zet ik het duidelijk op papier?. Ik heb veel werk zelfstandig uitgevoerd en overal zoveel mogelijk antwoord op gegeven. Het was niet altijd even gemakkelijk, want niet iedereen wilde meewerken. Op zo’n moment moet je oplossingen zoeken. Met hulp van collega’s ben ik tot een goed eindresultaat gekomen. Docenten De docenten Ellen van der Peet en Mark Hasperhoven hebben mij goed begeleidt tijdens de eerste opdracht van de minor. Zij hebben feedback gegeven en waar nodig hulp geboden. Bij de tweede opdracht ging de begeleiding iets anders. De invaldocent (Peter van Noppen) liet het erg afweten tijdens de opdracht. Er was altijd een excuus om iets niet te doen. Te veel werk, naar de huisarts, ziek etc. Ik heb vaak lopen bellen en mailen, maar niets hielp. Ik kreeg op ten duur een schuldig gevoel. Ben ik een slechte student door te eisen dat mijn werk wordt nagekeken? Dat is natuurlijk een irrationele gedachte. Natuurlijk is dat geen slecht iets. Uiteindelijk bleek Van Noppen geen zin te hebben om naar Tilburg te gaan. Oei, dat is niet fijn om te horen. Wat nu? Ik heb toen de knoop doorgehakt en ben teruggegaan naar Ellen en Mark. Zij hebben de laatste paar weken de opdracht overgenomen en nagekeken. Persoonlijke ontwikkeling De minor heeft mij veel op persoonlijk vlak geleerd. Het gaat niet alleen om het maken van een bedrijfsblad of communicatieplan, maar alles wat erom heen gebeurd. Je leert keuzes maken, problemen op lossen en met bepaalde situaties om te gaan. Het begin van de minor verliep iets lastiger dan de tweede helft van de minor. Dat had te maken met de opdracht. Ik kreeg bij de tweede opdracht meer vrijheid en zelfstandigheid. Maar ik ben door mijn stage en minor heel anders als journalist geworden. Ik ben meer zelfverzekerd en durf mijzelf te laten zien. Dat was in het begin van de opleiding heel anders.

Competentie 5: Ordenen Na het selecteren was het belangrijk om de informatie te ordenen. Voor de ene doelgroep schrijf je anders dan voor de andere doelgroep. Competentie 6: Verwerken Na het ordenen was het belangrijk om de informatie te verwerken. Ik probeer hierbij te kijken naar de positieve en negatieve kanten. Competentie 8: Reflecteren op het vak In reflectieverslagen probeer ik te reflecteren op het vak. En hoe ik het de volgende keer beter kan aanpakken.Competentiegroei Minor Competentie 1: Kiezen In de minor heb ik verschillende keuze gemaakt om naar de volgende stap te gaan. Competentie 9: Werken in een team of redactie Ik heb geleerd om in een team en redactie samen te werken. Competentie 7: Evalueren Wanneer het einddoel is bereikt is het belangrijk om terug te kijken op het resultaat. Competentie 2: Plannen en organiseren In vier jaar tijd leer je om te plannen en organiseren. . Het verwerken van informatie is verschillend per doelgroep. Competentie 4: Selecteren Na het verzamelen was het belangrijk om de juiste informatie te selecteren. Competentie 3: Verzamelen Het verzamelen van informatie gebeurde vaak individueel. Ik moest bijvoorbeeld zelfstandig een interview maken bij een dierenasiel in Den Haag of een enquête afnemen voor het communicatieplan. maar door ervaring van stage op een redactie verliep het goed. Bijvoorbeeld een sponsor voor het bedrijfsblad. Ik heb individueel en in groepsverband lopen plannen en organiseren. Het zorgde ervoor dat ik leerde van mijn fouten en bepaalde dingen op een andere manier ging doen. Bijvoorbeeld het kiezen van een thema voor het bedrijfsblad of een onderwerp voor een artikel. Bij een interview betekent het de belangrijkste informatie te selecteren voor de lezers. Het is niet altijd gemakkelijk.

Competentie 11: Reflecteren op maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen. Het is voor mij belangrijk om op de hoogte te blijven en mijn ervaring zodanig toe te passen. studie en ook de minor. De afgelopen jaren is mijn algemene kennis flink gegroeid door werkervaring. . Het was voor mij niet moeilijk om mijn weg te vinden. Ik heb stage gelopen bij de uitgeverij.Competentie 10: Werken binnen een bedrijf De tweede opdracht van de minor is uitgevoerd binnen een uitgeverij.