You are on page 1of 3

Concept: Tipizarea turbopompelor: domeniul Q-H al tiposeriei

,
domeniul Q-H al unei tipodimensiuni

1. Descriere

Tipizarea se impune în domenial turbopompelor prin avantajele sale tehnice şi economice, mai ales
atunci când este vorba de o fabricaţie de serie. Avantajele apar atât in sfera fabricaţiei cât şi a
exploatării, a întreținerii şi reparaţiei, inclusiv în asigurarea pieselor de schimb.
Tipizarea în acest domeniu are două aspecte distincte:
a) Tipizarea organelor şi a subansamblelor componente (lagăre, placă de bază, cuplaje, cutii de
etanşare, arbori, organe de asamblare, etc.)
b) Tipizarea circuitelor hidraulice şi a organelor care materializează aceste circuite (rotoare,
statoare, colectoare, racorduri)
Primul aspect este comun cu alte domenii ale construcţiei de mașini şi a fost dezvoltat in cadrul
disciplinei de organe de maşini.
Al doilea aspect este legat de fluido-dinamica pompelor şi ventilatoarelor. Avantajele tipizării
circuitelor hidraulice apare mai mult în sfera proiectării, respectiv a cercetărilor ce se efectuează pentru
omologarea prototipurilor. La baza tipizării fluido-dinamice stau relaţiile de asemănare din domeniul
maşinilor hidraulice.
Mărimile funcţionale care sunt luate în consideraţie in tipizarea hidraulică sunt următoarele: turaţia
pompei (n), debitul (Q), înălţimea de pompare (H), funcţia caracteristică (n
q
), puterea absorbită (P
abs
).
În cadrul tipizării o pompă este reprezentată printr-un punct nominal (n, Q, H, P
abs
, n
q
, etc.). Tipizarea
se face pe familii înrudite prin construcţie (tiposerii).
Delimitarea domeniului Q-H acoperit de o familie de pompe
Această delimitare a tiposeriei depinde de condiţii constructive, de rezistenţă mecanică şi condiţii
hidraulice.
- fiecare familie poate fi realizată constructiv într-un interval al funcţiei caracteristice (ex. pompe
centrifuge înseamnă n
q
œ (6, 150);
- discul rotoric în funcţie de materialul de construcţie are o limită de rezistenţă, care limitează viteza
periferică (u
2max
) ;
- condiţiile cavitaţionale limitează debitul maxim până la care poate funcţiona o pompă funcţie de
condițiile de instalare, (Q
max
, NPSH
max
)
Având in vedere intervalele mari de debite şi înălţimi de pompare ale unei familii tipizate, pentru a nu
pierde unele detalii la debite mici, se utilizează reprezentări în coordonate logaritmice (lg H = f(lg Q)).
In acest sistem pot fi reprezentate cu uşurinţă linii de egală funcţie caracteristică şi linii de egală
putere. Logaritmând relaţiile respective rezultă linii drepte:
a)
( )
4 / 3 4 / 3
sau
gH
Q
H
Q
n n
q q
e e = = (1)
( ) Q g H Q
n
n
H
q q
lg
3
2
lg lg
3
4
lg sau lg
3
2
lg
3
4
lg + ÷ = + =
e
e
(2)
b)
q
µgQH
P
abs
= (3)
Q
g
P
H
abs
lg lg lg ÷
|
|
.
|

\
|
=
µ
q
(4)

In fig. l se poate urmări delimitarea unui domeniu de tipizare pentru o familie de pompe centrifuge
monoetajate. În cazul pompelor etajate domeniul se repetă amplificând înălţimea de pompare cu
numărul etajelor.

Fig. 1. Domeniul Q-H respectiv Q-NPSH acoperit de o familie de pompe

Câmpul Q-H acoperit de o tipodimensiune din tiposerie
Acest câmp se realizează în modul următor:
- se recomandă utilizatorilor folosirea pompei într-un interval de debite în care randamentul este
apropiat de cel maxim, iar performanţele cavitaţionale sunt acceptabile (fig. 2).
- pompele se echipează cu rotoare diferite, în principa1 cu diametre de ieşire diferite. La serii mici de
fabricaţie această diversificare se realizează prin strunjirea rotorului, la serii mari pot fi fabricate
rotoare care diferă şi prin geometria paletajului, rotor „a” la D
21
, rotor „b” la D
22
, rotor „c” la D
23
,
etc., (fig. 3).
- pompele pot fi reutilizate la turaţii diferite (fig. 3).
- prin reglarea paletelor rotorice la pompe axiale (fig. 4) sau a paletelor statorice (fig. 5).

Fig. 2. Domeniul optim de exploatare Fig. 3. Domeniul optim de exploatare extins
al unei tipodimensiuni la mai multe diametre sau turaţii

Fig. 4. Extinderea domeniului optim Fig. 5. Extinderea domeniului optim
prin reglarea unghiului paletelor rotorice prin reglarea unghiului paletelor statorice
2. Cuvinte cheie: tipizare, turbopompe, domeniu Q-H, tiposerie, tipodimensiune.

3. Bibliografia

1. Gyulai F., Pompe, ventilatoare, compresoare, Vol II, Lito. Univ. “Politehnica” Timişoara,
1988, ppg. 61- 85.
2. Miloş T., Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale, Editura „Politehnica”, Timişoara, 2009,
ppg. 58 - 88.