You are on page 1of 1

Despre emoţiile mele

Indicaţii: Completaţi fiecare dintre aceste propoziţii despre emoţii, folosind propriile cuvinte şi exemple
reale despre cum vă simţiţi.
Mi-e teama atunci când ________________________________________________
Sunt fericit când ________________________________________________________
Sunt trist atunci când ______________________________________________________
Sunt calm atunci când ______________________________________________________
Sunt furios când _____________________________________________
Mă simt singur când ______________________________________________________
Mă simt ruşinat când _________________________________________________________
Sunt dezamagit când ________________________________________________________