You are on page 1of 1

ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE Ţara Austria Belgia Bulgaria Cehia Cipru Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia

Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit România Slovenia Slovacia Spania Suedia Ungaria Populaţia(mil.loc.) 8,1 10,3 7,3 10,2 0,7 5,4 1,3 5,2 62,7 82,4 10,6 4 58,1 2,2 3,5 0,4 0,4 18,4 38,5 10,6 60,6 21,6 2 5,4 40,3 9 9,9 Unităţi de relief M. Alpi, Bazinul Vienei Câmpia Europei de Nord M. Balcani Patrulaterul Boemiei Insulă în Marea Mediterană Câmpia Europei de Nord Câmpia Europei de Est Podişul Finlandei Masivul Central Francez Câmpia Europei de Nord, M. Pădurea Neagră M. Pindului C. Irlandei M. Alpi, M. Apenini, C. Padului Câmpia Europei de Est Câmpia Europei de Est Câmpia Europei de Nord Insulă în Marea Mediterană Câmpia Europei de Nord Câmpia Europei de Nord C. Portugaliei M. Penini, C. Londrei M. Carpaţi, C. Română M. Dinarici Câmpia Panonică Meseta Spaniolă, M. Pirinei, M. Cordilia Betică M. Scandinaviei Câmpia Panonică

Capitala Viena Bruxelles Sofia Praga Nicosia Copenhaga Tallin Helsinki Paris Berlin Atena Dublin Roma Riga Vilnius Luxemburg Valleta Haga Varşovia Lisabona Londra Bucureşti Ljubljana Bratislava Madrid Stockholm Budapesta

Râuri Dunărea Meuse Dunărea, Mariţa Vîltava

Sena, Ron Rin Mariţa Pad Dvina de Vest Neman

Regiuni industriale Viena Bruxelles – Anvers Sofia Praga Nicosia Copenhaga Tallin Helsinki Paris, Lyon, Marsillia Berlin, Rhur-Rin Atena, Tesalonic Dublin Milano - Torino Riga Vilnius Luxemburg Valleta Amsterdam – Rotterdam Vraşovia, Cracovia Lisabona, Porto Londra – Liverpool – Manchester Bucureşti Ljubljana Bratislava Barcelona, Madrid, Sevilla Stockholm Budapesta

Rin Vistula Duero, Tajo Tamisa Dunărea Sava Dunărea Duero, Guadalqivir

Dunărea

Magazin Alexandra Cl. a XII-a A1