You are on page 1of 2

Subiecte examen IBOR An I; Sem.

I
1. Geto-dacii; romanii. Clasificarea popoarelor (vedeţi notiţele de la curs; Carte M. Păcurariu., p. 16-19). 2. Vestirea Evangheliei la geto-daci şi romani. Sf. Andrei (Carte MP., p. 19-24). 3. Mărturii lingvistice (Carte MP., p. 24-30). 4. Mărturii arheologice (Carte MP., p. 30-33). 5. Persecuţii împotriva creştinilor (Carte MP., p. 34-39). 6. Organizarea bisericească în provinciile romane dunărene (Carte MP., p. 39-42; Curs A, cap. 1). 7. Niceta de Remesiana (Carte MP., p. 42-43). 8. Episcopia Tomisului (Carte MP., p. 46-49). 9. Sf. Ioan Cassian (Carte MP., p. 49-50). 10. Sf. Dionisie Exiguus (Carte MP., p. 50-51). 11. Problema continuităţii după retragerea aureliană (Carte MP., p. 59-62). 12. Populaţii migratoare în Dacia (Carte MP., p. 62-63; Curs B, cap. 1). 13. Slavii şi bulgarii (Carte MP., p. 63-66). 14. Statele slave din Balcani ( Curs A, cap. 2). 15. Ritul bizantino-slav la români (Carte MP., p. 66-70). 16. Situaţia românilor şi albanezilor din Balcanii de Vest în sec. VII-XII (Curs A, cap. 4). 17. Vlahii din Balcanii de Est. Asăneştii (Curs A, cap. 5). 18. Viaţa bisericească a românilor din Balcanii răsăriteni (Carte MP., p. 73-77). 19. Organizarea bisericească din Dobrogea în sec. VII-XIV (Carte MP., p. 78-81). 20. Aşezarea ungurilor în Panonia (Curs B, cap. 3). 21. Încreştinarea ungurilor (Curs B, cap. 3). 22. Cronica lui Anonimus (Curs B, cap. 4.1; 4.2; 4.3). 23. Ducatul lui Menumorut cf. Cronicii lui Anonimus (Curs B, cap. 4.4). 24. Ducatul lui Glad şi Ahtum (Curs B, cap. 4.5; 4.6). 25. Ducatul lui Gelu (Curs B, cap. 4.7). 26. Ducatul lui Geula [Jula] (Curs B, cap. 4.8). 27. Organizarea bisericească a românilor ortodocşi în preajma venirii ungurilor (Carte MP., p. 8590). 28. Cucerirea Transilvaniei de către maghiari (Curs B, cap. 5.1). 29. Colonizările saşilor şi secuilor în Transilvania (Curs B, cap. 5.2).

91-92). p. Tradiţia istorică despre Negru Vodă sau descălecatul în Ţara Românească (Curs A. p. cap.. 33. 6).30.. 90-91).. . 7). Diploma Ioaniţilor (Curs A. 94-95). 34. 31. p. Viaţa bisericească pe teritoriul Moldovei în secolele XIII-XIV (Carte MP. Scrisoarea papei Grigorie IX către Bela IV (Carte MP. cap. Viaţa bisericească a românilor din teritoriile extracarpatice (Carte MP. 32.