You are on page 1of 1

PROBLEMA ENERGIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA

EUROPA Resursele energetice
Cărbunii superiori – Germania, Marea Britanie, Cehia, Polonia Cărbuni inferiori – Germania, Polonia şi cehia Petrolul se exploatează din Marea Nordului de către: Marea Britanie, Norvegia Uraniul – Suedia, Cehia, Franţa.

ROMÂNIA
Cărbuni superiori – Depr. Petroşani, M. Banatului Cărbuni inferiori – Subcapaţii Getici, Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Moldovei, Câmpia şi Dealurile de Vest Petrolul – Subcarpaţi, Pod. Getic, Câmpia şi Dealurile de Vest Gazele Naturale – Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Subcarpaţi, Pod. Getic, Câmpia Română.

Producerea energiei electrice

Hidroenergia este dominată în: Austria, Suedia Energia nucleară este dominată în: Franţa, Belgia, Finlanda, Bulgaria Termoenergia (prin arderea cărbunilor) este dominată în: Cehia, Germania, Polonia, România, Slovacia, Spania, Slovenia, Italia, Grecia Termoenergia (prin arderea petrolului) este dominată în: Danemarca, Marea Britanie, Olanda.

Hidroenergia se practică la: Porţile de Fier I şi II (pe Dunăre), Vidraru (pe Argeş), Lotru-Ciuget (pe Lotru), Stânca-Costeşti (pe Prut), Stejaru (pe Bistriţa). Termoenergia: Turceni, Işalniţa, Bucureşti Energia nucleară: Cernavodă Energia geotermică se poat exploata din Câmpia de Vest şi Dealurile de Vest

Principala problemă a energiei în Uniunea Europeană rezidă din faptul că toate ţările sunt nevoite să recurgă la importul a cel puţin o categorie de combustibil.

Magazin Alexandra Cl. a XII-a A1