You are on page 1of 3

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
ДОБОЈ

РАСПОРЕД ЧАСОВА

За III годину VI семестар студија – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Смјер: друмски и градски, жељезнички, поштански, телекомуникације и логистика
шкoлска 2012/2013год.

Понедељак

ДАН

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ВЕРТИКАЛНИ ТРАНСПОРТИ
Др Асиб Алихоџић, доц.
РЕГУЛАТИВА У ЖЕЉЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
Др Бранислав Бошковић, доц.
ТЕОРИЈА ТОКА И КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА
Др Владан Тубић, ред.проф.
РЕГУЛАТИВА У ЖЕЉЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
Др Ратко Ђуричић, ван.проф.
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ
Др Ратко Дејановић, ван.проф.
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Мр Гордана Јотановић, проф.инф.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Др Смиљан Вукановић, ред.проф.
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Др Ратко Дејановић, ван.проф.
МРЕЖНИ СЕРВИСИ И ИНТЕРНЕТ АПЛИКАЦИЈЕ
Др Љубиша Прерадовић, ван.проф.
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ
Др Драган Ђурановић, доц.

Уторак

MOTOРИ СУС
Мр Милан Милотић, дипл.маш.инж.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Мр Марко Суботић, дипл. инж.саоб.
ОСНОВНИ ВИДОВИ ТРАНСПОРТА II
Др Здравко Нунић, доц
ТЕХНОЛОШКЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА
Др Борислав Гојковић, дипл.маш.инж.
ТЕОРИЈА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
Др Славко Ђурић, доц.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Мр Марко Суботић, дипл. инж.саоб.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИМЈЕНА ДИГИТАЛНИХ
СИСТЕМА
Мр Мирослав Костадиновић, дипл.ел.инж.

ЧАСОВИ
Предавања
930 – 1100 А1,A2,A5
Вјежбе
930 – 1100 А2
Предавања
1100 – 1300 А1
Предавања
1100 – 1300 А2
Предавања
1100 – 1400 А4
Вјежбе
1200 – 1400 А3
Предавања
1300 – 1500 А1
Предавања
1400 – 1530 А3
Предавања
1500 – 1800 А5
Предавања
800 – 1100
А1,А2,A5
Вјежбе
800 – 1100 A1
Вјежбе
1100 – 1400 A1 – 2
Предавања
1200 – 1500 А5
Вјежбе
800 – 1100 А2
Предавања
1300 – 1600 А3
Вјежбе
1600 – 1900 A1 – 1
Вјежбе
1400 – 1530 А4

САЛА
1
8
2
8
18
23
2
18
14
2

20
14
19
20
13
14
8

дипл. доц.геод. Предавања 800 – 1000 А1 2 Предавања 1200 – 1500 А2 16 Вјежбе 900 – 1100 А3 Предавања 900 – 1100 А5 Вјежбе 1000 – 1300 A1 – 1 Вјежбе 1100 – 1400 А5 Вјежбе 1100 – 1400 А3 Вјежбе 1200 – 1500 A5 Вјежбе 1230 – 1400 А4 Вјежбе 1400 – 1600 A1 – 2 Вјежбе 1400 – 1600 A3 Вјежбе 1500 – 1700 A1 – 1 Вјежбе 1500 – 1700 А5 Вјежбе 1500 – 1800 А2 Вјежбе 1700 – 1900 A1 – 2 Предавања 800 – 1000 А2 23 14 2 23 24 22 20 16 27 22 22 20 22 8 СКЛАДИШНИ СИСТЕМИ Др Здравко Божичковић. Вјежбе 1300 – 1500 А5 14 МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ Мр Светлана Терзић.инж.инж. Вјежбе 1100 – 1400 A1 – 2 16 МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ Мр Светлана Терзић.проф.инф.маш. доц. доц. дипл.инж. доц. МОБИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Мр Гордана Јотановић. Вјежбе 900 – 1100 А4 23 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТ. ТЕХНОЛОШКЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА Др Борислав Гојковић.инж. МРЕЖНИ СЕРВИСИ И ИНТЕРНЕТ АПЛИКАЦИЈЕ Мр Горан Јаушевац. ТЕОРИЈА ТОКА И КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА Мр Марко Суботић. дипл. Вјежбе 1400 – 1700 A2 13 МОТОРНА ВОЗИЛА Мр Бошко Ђукић. Вјежбе 800 – 1100 А5 Предавања 800 – 1100 А1 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ Мр Гордана Јотановић. доц. САОБРАЋАЈА У МРЕЖАМА Мсц Сузана Миладић. Предавања 1100 – 1300 А5 14 ТЕОРИЈА ТОКА И КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА Mр Марко Суботић. доц.ецц. ван. дипл. дипл. Вјежбе 1000 – 1300 А2 13 МОТОРНА ВОЗИЛА Др Борислав Гојковић. ОПТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Мр Александар Стјепановић.саоб.саоб. дипл.проф.инж.маш. ван.инж. дипл. дипл.саоб. дипл. ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТРИ Др Марко Васиљевић.инж. ван.ел. дипл. инж. МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ Мр Светлана Терзић. ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА Др Месуд Ајановић. Вјежбе 1500 – 1700 А5 14 14 20 . дипл.инж. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИМЈЕНА ДИГИТАЛНИХ СИСТЕМА Мр Мирослав Костадиновић. проф. Вјежбе 1000 – 1200 А3 8 ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Мр Мирослав Костадиновић. ЖЕЉЕЗНИЧКИ СС УРЕЂАЈИ Др Зоран Аврамовић.ел. дипл. Вјежбе 1100 – 1400 A1 – 1 15 ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТРИ Мр Зоран Ристикић. инж.ел. дипл. проф. дипл.инж. ТЕОРИЈА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА Мр Горан Кузмић.инж.саоб. ОСНОВНИ ВИДОВИ ТРАНСПОРТА II Мсц Дарко Драгић.проф. ПУТЕВИ Мр Драган Мићановић.ецц. дипл. инж.Сриједа Четвртак ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА Др Ранко Божичковић. MOTOРИ СУС Др Борислав Гојковић. ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА Др Месуд Ајановић.инф.ецц. ЖЕЉЕЗНИЧКИ СС УРЕЂАЈИ Др Зоран Аврамовић.саоб.инф. дипл.

ред. A5 – Логистика. доц. дипл.ецц.инж.инж. ред. МОБИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Др Горан Марковић.проф. ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТИ Мр Снежана Тадић. Вјежбе 1400 – 1600 A1 – 1 Предавања 1600 – 1900 А3 Предавања 900 – 1100 А3.А2. доц.инж. САОБРАЋАЈА У МРЕЖАМА Мсц Сузана Миладић. ван. год. Предавања 1000 – 1200 A1. МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ Мр Светлана Терзић.саоб. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТ. А3 – Поштански саобраћај. ред.инж. дипл. МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ Мр Мирослав Костадиновић. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ И МРЕЖЕ I Мр Ђорђе Поповић. год.проф. проф. доц.проф. ДЕКАН Др Перица Гојковић. ван. ред.геод. ван.саоб. 14 8 А1 – Друмски и градски саобраћај. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИМЈЕНА ДИГИТАЛНИХ СИСТЕМА Др Душка Бундало. МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ Др Златко Бундало.проф. ПУТЕВИ Др Драган Михајловић. дипл. Вјежбе 800 – 1000 А1.саоб. ван.проф.Петак Субота ВЕРТИКАЛНИ ТРАНСПОРТИ Др Асиб Алихоџић.2013. A4 – Телекомуникацје. .03.А4 Предавања 1300 – 1600 А5 16 13 22 13 1 18 14 8 17 16 ПУТЕВИ Мр Драган Мићановић. Др Ранко Божичковић. 07. дипл. НАПОМЕНА: Настава ће се одржавати према овом распореду од 11.проф. ван. СКЛАДИШНИ СИСТЕМИ Др Илија Ћосић. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ И МРЕЖЕ I Др Дејан Марковић.проф.А2 2 Предавања 1100 – 1300 А4 14 Вјежбе 1200 – 1500 А1.проф.проф.2013. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Др Гојко Савановић.А4 15 ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТИ Др Слободан Зечевић. А2 – Жељезнички саобраћaј.А5 Вјежбе 800 – 1100 А4 Предавања 1000 – 1300 А3 Вјежбе 1100 – 1300 А4 Предавања 1100 – 1400 А1 Вјежбе 800 – 1030 A1 – 2 Предавања 1100 – 1400 А2 Вјежбе 1300 – 1500 А3 Предавања 1300 – 1600 A3. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТ.03. Добој.А2 2 Предавања 1200 – 1500 А4 16 ОПТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Др Ферид Софтић.ел. ред. САОБРАЋАЈА У МРЕЖАМА Др Горан Марковић. дипл.инж. дипл.