You are on page 1of 90

Statele Unite ale Americii United States of America

I. Introducere
• Statele Unite ale Americii (în engleză United States of America), cunoscută și ca United States, the U.S., the USA,) este numele unei republici constituționale federale, constând din 50 de state și un district federal (Districtul federal Columbia sau D.C.) . • Situare: În partea centrală a Americii de Nord, între 24 grade, 33 minute - 49 grade latitudine nordică și 66 grade, 57 minute - 124 grade,45 minute longitudine vestică (fără statele Alaska și Hawaii).

situat la circa 3. respectiv în Caraibe.U.în partea centrală. preeriile imense au devenit simbolul valorificării de noi teritorii și al vieții în libertate a coloniștilor. Prezentare Geografică • Din punct de vedere geografic. Caracteristice pentru America de Nord sunt și marea diversitate a climei și bogăția lumii vegetale. mai precis între Canada și Mexic.II.A sunt situate aproape integral în America de Nord. .200 km sud-vest față de sud-vestul statului California. între Canada la est și strâmtoarea Bering la vest. Statul Hawaii este un arhipelag din Oceanul Pacific. respectiv Oceanul Atlantic (la est) și Oceanul Pacific (la vest). Țara posedă de asemenea niște teritorii în Pacific. În secolul 19. • S. și câmpiile întinse de preerie (Great Plains) . țara se împarte în trei regiuni principale: Munții Stâncoși (Rocky Mountains) . Statul Alaska este situat în extremitatea nordvestică a continentului America de Nord. zona de podiș și de munte a Apalașilor la est.la vest.

.

fiind a treia din lume. .• La o suprafață totală de peste 9. suprafața Statelor Unite este de aproximativ de 40 de ori mai mare decât suprafața României.79 milioane square miles). Partea sa continentală măsoară peste 5. • Deoarece au ieşire la cele două oceane (Pacific şi Atlantic).A beneficiază de o poziţie strategică avantajoasă. care îi asigură legătura cu Asia şi Europa.83 milioane km2 (sau circa 3.000 de kilometri de la granița canadiană (la nord) până la cea mexicană (la sud).000 de kilometri de la Oceanul Atlantic (la est) până la Oceanul Pacific (la vest) și peste 2. dintre care circa 85 % reprezintă teritoriul Statelor Unite continentale (în engleză Contiguous United States sau adesea "The Lower 48").U. putem spune că S.

.

Podișul Marelui Bazin și Podișul Colorado. Nevada etc. se întind din nord-est spre sud-vest munții Apalași. . • Lanțul estic al Cordilierilor îl constituie Munții Stâncoși iar lanțul vestic Munții Cascadelor și Sierra Nevada. Zona centrală cuprinde câmpii și podișuri: în nord-est o parte a podișului Laurențian. podișuri (Colorado. Aceste două lanțuri încadrează un șir de podișuri dintre care cele mai importante sunt: Podișul Columbiei. spre sud.) și câmpii (Cp. Munții Coastei. paralel cu țărmul Oceanului Atlantic. Munții Mauna Loa. Câmpiile centrale mărginite de podișul Ozark și apoi munții Ouachita. Munții Mauna Kea. În vest Marile Prerii și munții Anzii Cordilieri.036 m.III. • În zona estică. Preriilor. Munții Alaskăi. cu altitudinea maximă de 2. format din munți înalți (ex. iar în sud câmpia litorală a Golfului Mexic. Munții Appalachi etc.) formați prin orogeneză alpină. Munții Cascadelor. Munții Stâncoși. Mississippi). Relief • Relieful Statelor Unite ale Americii este variat.

.

Insulele Hawaii au un relief predominant montan cu munți vulcanici (Mauna Loa. Texas). În partea centrală apar o serie de dealuri și podișuri vechi (Pod. pătrunderea maselor de aer reci din regiunea polară. Între aceste șiruri se află două mari podișuri: Pod. Preeriilor. În partea de est apare un lanț de munți vechi care se continuă până în apropierea țărmurilor Oceanului Atlantic (Munții Appalași). podișuri care se continuă către sud cu câmpii joase și mlăștinoase (Câmpia Mississippi. sistemul andin. în această peninsulă găsindu-se cel mai înalt vârf din America de Nord (Vârful Mckinley în Munții Alaska). Fiind localizată predominant în zona temperată. Alaska). pe teritoriul SUA întâlnim o climă temperată cu mai multe tipuri de climate influențate de numeroși factori cum ar fi curenții oceanici. Munții Cascadelor. Pod. Marelui Bazin și Pod. • Peninsula Alaska are un relief predominant montan. clima mediteraneană. clima temperat oceanică. Câmpia Golfului Mexic). • În vest apar unitățile montane ale sistemului andin (Munții Coastelor. Pod. Ohio. Pod. . partea insulară și Alaska. clima temperat continentală. Colorado. Pacific și Munții Stâncoși spre interiorul continentului). El este format din trei părți: partea continentală.• Relieful SUA diferă de la nord la sud și de la est la vest. Missouri. clima tropicală. Mauna Kea). Tipurile de climă sunt clima subpolară (în Pen. Munții Sierra-Nevada-către Oc.

.

spre Sud.4418 m). Whitney .1500-2000 m) cum sunt. . și de la E la V.a aflate la poalele Stancosilor. Great Basin (600 600 km2). Marile Câmpii (Great Plains). cu altitudini scăzute și relief monoton.• Între Apalași în E și Stâncoși în V și de la Marile Lacuri în N până la Golful Mexic în S se desfășoară pe o lățime de peste 1 000 km . urcând de la mai puțin de 500 m în valea fluviului Mississippi la 1500m în podișurile Missouri. Munții Cascadelor( Cascade Range) și în continuarea lor. Columbia Plateau. max. Aspectul lor se modifică ușor de la N la S scăzând în altitudine pe aceeași direcție. Nebraska ș. în Mount Mckinley – 6193 m . de la N la S. Elbert 4369 m). Sierra Nevada (Mt. sector al lanțului Cordilierilor care străbat cele două continente americane din extremul N până în S munților Stâncoși (alt. Paralel și la V de marile câmpii centrale se întinde marele zid al munților stâncoși (Rocky Mountains). în general paralele: Stancosii propriu-ziși în E ( Northen Rocky Mountains și Southern Rochy Mountains) cu numerose vârfuri peste 4000 m (Mt. din Alaska) se prezintă sub forma unor lanțuri distincte. Colorado Plateau (300 000 km2). Aceste lanțuri muntoase închid vaste podișuri interioare înalte (alt.

.

la S de tropicul Cancerului și la 3700 km V de coastele Californiei. clima S. singurul stat (16.U. cele două mari sisteme muntoase izolând interiorul de influențele moderatoare oceanice.• Paralel cu litoralul pacific se desfășoară Coast-Range.U. Hawaii. situat în partea centrală a Oc.A aflat în afara continentului nord-american. Kilauea (1 247m). Pe continent. Avem de-a face cu o puternică activitate eruptivă actuală. Pacific. datorită vulcanilor activi: Mauna Loa (4176 m).A. care erupe la 3-4 ani. cu erupții mai frecvente etc.638 km2) aparținând S. este puternic influențată de relief. în timp ce în zona joasă centrală nici un obstacol geografic nu împiedică pătrunderea maselor de aer rece polar din N iarna și a celor tropicale provenind din Golful Mare vara. Relieful său este în mare parte muntos culminând la 4205 m în vulcanul stins Mauna Kea din insulele Hawaii. un lanț muntos mai puțin înalt. este constituit din arhipelagul vulcanic cu același nume. .

.

IV. Marile câmpii centrale sunt drenate pe bazinului Mississippi care. Erie și Ontario). important sistem hidroenergetic și de navigație. are 6 262 km lungime. Afluenții mai importanți: Kansas (1 000 km) și Arkansas (2 410 km) pe partea dreaptă și Ohio (1 580 km ) pe partea stângă. 3 250 000 km2 suprafața (a bazinului) și 2 000 m3/sec debit. Michigan. . Huron. iar cele de pe coastă pacifică mai lungi: Columbina (2 250 km ). de origine glaciară. cu mari amenajări hidroenergetice și Colorado (2 740 km ) care taie cel mai lung și spectaculos canion din lume (320 km lungime. În NE. fiind astfel unul dintre cele mai mari din lume. împreună cu afluentul său Missouri. cel mai mare sistem de lacuri cu apă dulce de pe glob (246 000 km2). Resursele de apă • Rețeaua hidrografică este impusă de cele mai mari unități geografice. la granița cu Canada se află Marile Lacuri (Superior.). Râurile de pe coasta atlantică sunt scurte și cu debite mari.1 800 m adîncime max.

.

ajungând la o cantitate medie de 25 mm în Los Angeles. . • Precipitațiile sunt foarte abundente în apropierea coastei de est.În Alaska. Temperat Continentală în centrul țării.1000 -1500 mm pe coastele nord-atlantică și nord-pacifică. climatul este rece subpolară. în Nevada temperată și în Hawai este tropicală umedă. 500 -1 000 mm în E și 250500 mm în V marilor câmpii centrale. subtropicală în Florida și California). Clima • Clima este predominant temperată (ex. Coborând însă spre California. între -10°C la Minneapolis și 13°C la Los Angeles.V. ariditatea se accentuează în podișurile înalte și depresiunile interioare: Valea Morții (Death Valley) este unul dintre cele mai aride deșerturi de pe glob (sub 50 mm precipitații anual). Temperat Oceanică pe țărmul Oceanului Atlantic. precipitațiile devin tot mai rare.Florida. Temperatura variază în iulie între 18°C în Seattle și 28°C în New Orleans. • Precipitațiile însumează până la 2 000 mm anual în pen. în Washington și Oregon 80 mm în zonele joase și 100-150 mm în zonele muntoase. iar în ianuarie.

.

8 familii de salamandre . castorul etc. semideșertică și deșertică în Podișul Marelui Bazin. . vegetație stepică.în funcție de schema climatică. în zona centrală din preerii cu ierburi înalte în câmpiile centrale și ierburi joase în Marile Prerii.). bogată și variată.) și arctică. iepurele. lupul. pădurile de conifere în Cordilieri. include cea mai mare parte a animalelor caracteristice zonelor temperate (vulpea. Vegetația naturală este formată în E din păduri amestecate (de conifere și foioase). Fauna. vegetație subtropicală în S și tropicală în Florida. dar și multe elemente subtropicale și tropicale (aligatorul. etc. Vegetaţia şi Fauna • Diferitele tipuri de sol și de vegetație se distribuie în linii mari. jaguarul.cel mai mare număr de pe glob .VI.

.

.

Rainbow Lake. Ciudad Pemex) și deasemenea în estul Mexicului.locul I pe glob . sulf . Oklahoma City.locul I pe glob. Alaska). Middlecontinent. Mexic.VII. cupru (2 478 000-locul II pe glob).locul I pe glob. . minereu de fier . fosfați naturali . gaze naturale (529. aur.Mexic . stibiu.5 miliarde m3 locul ÎI pe glob în G.locul I pe glob. cărbuni (bazinul fluviului Mississippi. Resurse naturale • America de Nord deține numeroase depozite de minereuri importante. staniu. plumb . lignit. m-ții Apalași și m-ții Stâncoși).molibden.locul I pe glob.locul I pe glob. azbest. toriu. zinc. sare. nichel. crom.locul I pe glob. nichel. tungsten locul III pe loc. săruri potasice. roci de fosfat și uraniu. bauxită. sud-estul și vestul Statelor Unite (Umiat. • Resursele minerale : huilă ( 849 000 000 t). Middlecontinent și în Alaska). Petrolul și gazele naturale se găsesc în cantitate mare în partea nordică a Alaskăi. uraniu . Barrow.locul II pe glob . vanadiu. argint-locul II pe glob.petrol (386 000 000 t – în G. • Statele Unite dispun de mari cantități de cupru. vestul Canadei.

.

.

Populație • Cu o populație de peste 312 milioane de pesoane.p. întrucât oameni din toate țările lumii au emigrat cândva sau continuă să emigreze în Uniune.VIII.2 trilioane de dolari a produsului intern brut (cunoscut și sub acronimul PNB). contând pentru circa 22% din PNB nominal global și peste 19 % din PNB nominal global considerând ajustările determinate de paritatea puterii de cumpărare) .U. • La o valoare de 15. Statele Unite este nu numai a treia țară ca suprafață din lume.A reprezintă. în același timp. S.d. dar și a treia cea mai populată țară a lumii.v etnic și cultural din lume. economia Statelor Unite este cea mai mare a lumii. și una dintre țările lumii cele mai divers d. conform recensământului din anul 2010.

.

5 % .albi 74 %. coreeni. portughezi. catolicism • Este a treia țara ca număr de persoane după China și India.natalitate 15. unul dintre cele două cele mai scăzute nivele din secolul trecut . japonezi). italieni.mortalitate 9.4 % spor natural 6. Populație urbană 73. francezi) și popoare cu origine asiatică (chinezi. Predomină populația de limba engleză. negri 13. • Religii: Protestantism. asiatici 4. a atins 9. urmată de numeroase categorii de popoare europene (spanioli. . care rămâne una dintre cele mai dinamice din țările industrializate.2 %.7%.6 % . vietnamezi.0 %.0 %. alții 9.0 %.• Rata de creștere a populației americane.

.

.

354. în anul 2008. dintre care: .Conform datelor oferite de Biroul de Statistică a Muncii din cadrul Departamentului Muncii al Statelor Unite.250 de persoane. în economia SUA erau ocupate 134.

.

IX. Orașele
• Peste ¾ din populația S.U.A. este concentrată în orașe. Pe teritoriul S.U.A. se află cele mai multe aglomerații urbane de pe glob , inclusiv cele mai multe megalopolisuri: BosWash, al Marilor Lacuri și cel Californian. • • • • • • • • • • Orașe: New York (7 323 000 loc. ,cu aglomerație urbană de 18 000 000 loc.) Los Angeles (3 500 000 loc. ,cu aglomerație urbană de 14 500 000 loc.) Chicago (2 800 000 loc., cu aglomerație urbană de 8 100 000 loc.), Houston (1 700 000 loc.,cu aglomerație urbană de 3 700 000 loc.) Philadelphia (1 600 000 loc., cu aglomerație urbană de 5 900 000 loc.) San Diego (1 200 000 loc., cu aglomerație urbană de 2 500 000 loc.) Dallas(1 000 000 loc., cu aglomerație urbană de 3 900 000 loc.) Phoenix (1 000 000 loc.,cu aglomerație urbană de 2 100 000) Detroit (1 000 000 loc., aglomerație urbană de 4 700 000 loc.) San Francisco (780 000 loc., cu aglomerație urbană de 6 300 000 loc.)

Laguardia). . • Aeroporturi principale: Chicago (O’Hara).6). Long Beach.9). Norfolk (42.5). Dallas.7).• Porturi principale: New York ( 131.F. Houston (61. New Orleans (101). San Francisco.8). Baton Rouge (48. Baltimore Harbour Channels (39. Philadelphia (51. Los Angeles.5).Kennedy. Santa Ana. New York (J.

.

.

Totodată. gaze naturale.între 1800 și 1913 sosind în total cca. 50 milioane de oameni). petrol.X. Datorită abundenței bogățiilor naturale (cărbune. Un alt avantaj al său îl constituie culturile agricole: America este privită drept grânarul globului. el este mai puțin dependent de importul de energie decât majoritatea celorlaltor state industrializate. hidroenergie). . ceea ce a permis SUA să ocupe o poziție de frunte pe arena internațională. industria s-a dezvoltat într-un ritm rapid. iar o parte importantă a producției agricole este exportată în lumea întreagă. Economie Datorită condițiilor naturale propice și a sporului demografic (inițial mai ales prin imigrație din Europa . statul este considerat simbolul economiei libere de piață.

.

aluminiu . .1 mld. .0 mld.aparate optice și fotografice.acid sulfuric -locul I pe glob . mașini agricole și textile .acid azotic .locul I pe glob. de scris.locul I pe glob.locul I pe glob .cocs metalurgic . de calculat .5 mld.locul I pe glob .capacitatea rafinăriilor de petrol -€ “locul I pe glob .cupru rafinat . uleiuri ușoare.Produse industriale: .locul I pe glob a€ “din care 276. kwh hidroenergie.locul I pe glob . mașini de cusut.benzină.magneziu .locul I pe glob .oțel .zinc . 54.kwh energie geotermică) .acid clorhidric .locul I pe glob .fontă . .autoturisme (Detroit și Cleveland) .plumb .locul ÎI pe glob .turbine.energie electrică .96 601 000 t a€ “locul III pe glob . uleiuri grele .kwh energie nucleară și 1.locul II pe glob .locul I pe glob.

.

.

.

locul II pe glob Țesături de lână.cel mai mare centru din lume). vin Avioane (Seattle și San Diego) și tehnică aerospațială .locul I pe glob Confecții (New York .locul I pe glob Carne -€ “locul I pe glob Conserve de carne. fire de lână.locul I pe glob Anvelope . fire și fibre artificiale. . țesături de bumbac.unt. Brânză . de pește Margarină .țigări.locul I pe glob.locul I pe glob Materiale plastice și rășini sintetice . hârtie Ciment .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sodă caustică -€ “locul I pe glob Îngrășăminte azotoase .țigarete.locul I pe glob Farmaceutice Cherestea . țesături artificiale Fire și fibre asintetice . țesături de mătase naturală. de fructe.locul II pe glob Fire de bumbac .locul I pe glob Zahăr -€ “locul III pe glob Bere.lapte.îmbrăcăminte și încălțăminte.locul I pe glob Cauciuc sintetic .locul II pe glob Celuloză.

.

.

.

mere. orz. orez. cafea.18. struguri. păduri a€ “31. piersici. prune. cabaline -€ “ locul III pe glob .6% . cartofi .7% . sorg. tutun -€ “locul I pe glob. ovine . lămâi.locul II pe glob. pășuni și fânețe a€ € 27.ovăz . portocale și mandarine. porcine (59 992 000 capete) -€ “locul II pe glob.locul I pe glob.locul III pe glob.porumb -€ “locul I pe glob. caprine.• Resurse agricole: • grâu -“locul I pe glob. culturi arborescente . soia .locul I pe glob. secară. sfeclă de zahăr. • modul de utilizare a terenurilor: arabil . • Creșterea animalelor: • bovine (102 755 000 capete) -€ “locul III pe glob).9%. arahide. ananas. pere.0. bumbac . banane.alte terenuri a€ “21. trestie de zahăr.2% .6% . .

.

.

Chicago (O’Hara). . New Orleans. flotă comercială maritimă (locul VIII în lume). încadrează 15 din primele 22 de aeroporturi ale lumii . șosele (6 000 000 km lungime). Kennedy. Laguardia). aeroporturile S.A. Dallas. Los Angeles. Mexic). Hampton Roads (la Atlantic). Los Angeles (la Pacific) și Honolulu (Insulele Hawaii). Houston (la G.F.• Transporturi : căi ferate (aproape dublă față de rețeaua feroviară a Europei). Porturi: New York. Transporturi fluviale dezvoltate pe Mississippi și Marile Lacuri.New York (J. transport aerian. autoturisme (200 000 000).U.

.

.

.

U. și ale altor 75 de organizații internaționale guvernamentale.. O. În plus. I.I.O. deoarece Statele Unite ale Americii sunt pe primul loc în lume în termeni de cheltuieli militare. U. . F.M.I..C. aceasta fiind superioară tuturor celorlalte țări (cu mici excepții). O.A. nu trebuie uitată armata.. O.R.I. .T.Așadar… S.. F. Diplomația reprezintă de asemenea o armă importantă în arsenalul S..A.P..A.M.I.D. G. având un rol predominant în cadrul majorității acestora.U.A – Putere mondială? • Principalul factor care o recomandă ca putere mondială îl reprezintă economia.F.S.U.M..M. Armata S. C.I.M. U.E.. cu 661 de miliarde de dolari în 2009.S. adică 43% din totalul mondial.A.B. O.N.I.I.C..E.U.I..M..C.A. acestea întreținând relații diplomatice cu peste 180 de state și sunt de asemenea membre ale O.T.A.N. . .A..D.O.A.O.T.U. poate interveni în orice punct de pe planetă în maxim 24 de ore.U.

.

Galerie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reproducerea.Il GeorGIo’s educatIon socIety Toate drepturile rezervate.Sfârșit Proiect realizat de Bunescu Ion și Opriș Tiberiu Georgian Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” Ploiești © 2012 . fără aprobarea scrisă prealabilă emisă de signore Il Georgio este interzisă. . sub orice formă. distribuirea sau înregistrarea parţială sau totală a conţinutului. transferul.