You are on page 1of 3

Hoorcollege 6 Schatten (Dichotome uitkomsten) Continue uitkomsten: Normale verdeling T verdeling F verdeling Chi verdeling Discrete uitkomsten: Binomiale

miale verdeling Poisson verdeling Bionomiale verdeling: N experimenten o Ieder experiment met twee mogelijke uitkomsten A en B o Per experiment dezelfde kans op uitkomst A Dichotoom: variabele met 2 mogelijke uitkomsten Combinatoriek: Aantal mogelijkheden Wat is de kans op r successen in n experimenten:

Met binomiaalcofficint:

Poisson verdeling: Aantal (onafhankelijke) gebeurtenissen in een vast interval (tijd, ruimte etc)

= het (theoretisch) gemiddeld aantal gebeurtenissen per interval. Als = dan lijkt de poisson verdeling op een normaal verdeling. Normale benaderingen: Normale benadering van de binomiale verdeling: Gemiddelde: = n Variantie: 2 = n(1 ) Goede benadering: n groot

Normale benadering poisson verdeling: Gemiddelde = variantie: = 2 = Goede benadering voor is groot 5 Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie: Populatie proportie Steekproef proportie p Wald betrouwbaarheidsinterval:

I.g.v. kleine n en/of kleine X: adjusted Wald Tel bij elke cel in je steekproef 1 op:

Dichotome uitkomsten, 2 groepen: Wald b.i. voor verschil in twee proporties:

Adjusted:

Risico schattingen: Risk Ratio (RR) Odds Ratio (OR) Risk Difference (RD)

RD: R1 R2 = (a/n1) (b/n0) OR: (a x d) / (b x c) RR: (a/n1)/(b/n0)