You are on page 1of 5

PROIECT DIDACTIC Profesor Octavian Butuza Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu Baia Mare Clasa

: a VII a Disciplina: cultură civică Unitatea de învăţare : Instituţii şi practici democratice Lecţia Autoritatea legislativă. Legile şi raportul lor cu valorile şi normele . Nesupunerea civilă. Tipul de lecţie: mixt Obiectivul fundamental: comunicarea şi însuşirea de noi cunoştinţe privind autoritatea legislativă a statului român Obiective de evaluare: la sfârşitul lecţiei , elevii vor fi capabili • • • • să clasifice autorităţile în statul român să argumenteze necesitatea separării puterilor într-un stat democratic să distingă diferenţele dintre lege şi normă morală să cunoască principalele atribuţii şi structura Parlamentului.

Metode şi strategii didactice : • • • • Conversaţia , explicaţia , comparaţia Activităţi individuale , frontale, lucrul cu fişe, puzzle Copacul ideilor, etape ale brainstormingului, jocul de rol, diagrama Venn Ştiu - vreau să ştiu – am învăţat • • •

Resurse : Materiale fişe de lucru, fişe de evaluare, imagini ale unor personalităţi politice ale statului român. Umane elevii clasei a VII-a De timp : 50 minute.

Bibliografie : 1. Manualul de cultură civică, clasa a VII a , ed. All 2. Manualul de cultură civică, clasa a VII a , ed. Humanitas 3. Manualul de cultură civică, clasa a VII a , ed. Univers 4. Constituţia României, 2003

realizarea unui climat optim desfăşurării lecţiei 3 min. atât pe tablă . principii constituţionale. . ORGANIZAREA . Rousseau Conversaţia Explicaţia Observare directă Aprecierea verbală a răspunsurilor elevilor Apreciere verbală . mijloace didactice didactic I. strategii .J. Se va lua de la fiecare elev câte o idee . Elevii lucrează în perechi şi completează fişa „Copacul ideilor” cu idei care reprezintă cunoştinţele lor despre Parlamentul României . structura Activitate frontală Constituţiei Evaluare III. cât şi pe fişe. Autoritatea legislativă. completându-se tabelul la rubrica „ŞTIU”. Autorităţile statului român.exerciţiu de spargere a gheţii – elevii îşi caracterizează starea personală de dimineaţă printr-un cuvânt scris pe un post-it II. Puzzle . REALIZAREA SENSULUI 25 min. valori şi Organizator grafic 10 min.pregătirea şi selectarea materialelor conversaţia CLASEI . EVOCARE Constituţia României: istoric. activitate pe grupe Copacul ideilor Modelul „ştiu – vreau să ştiu – am învăţat” Citat J.DESFĂŞURAREA LECŢIEI Evenimentul Conţinutul ştiinţific Metode . Pe grupe elevii reconstituie imagini sugestive ale autorităţilor statului român.

găsind asemănări şi deosebiri. reliefându-se importanţa Diagrama Venn legilor în stat Simularea unei şedinţe a celor 2 camere . V. Elevii vor nota pe spatele fişei ce ar dori să afle despre autoritatea legislativă. Se vor culege din nou întrebările elevilor şi se vor nota pe tablă şi pe fişe la rubrica „VREA SĂ ŞTIU”.joc de rol ale Parlamentului . EXTINDERE 2 min. REFLECŢIA 10 min. aprecierea verbală notare . cu scopul aprobării a 2 propuneri de modificare a Legii învăţământului Tema acasă .IV. Rubrica „AM ÎNVĂŢAT „ se completează după analiza anexelor primite de elevi. Se realizează o comparaţie între normele morale şi cele juridice. Căutaţi în presa locală sau centrală articole care să reflecte activitatea Parlamentului României.

de anchetă sau .Cine poate fi ales Parlamentar? universal direct . liber exprimat .Ce adoptă Parlamentul? Au fiecare câte un preşedinte.adoptă bugetul României .organizează sistemul de învăţământ .organizează armata şi apărarea Cum sunt organizate cele 2 camere? naţională . cu . grupuri parlamentare . în prezenţa majorităţii membrilor.lege şi norme morale AM ÎNVĂŢAT Lege=act normativ care este realizat de organul legislativ al statului Norme morale=reguli nescrise.putere legislativă . cetăţenii .aprobă componenţa Guvernului .este bicameral .Care sunt atribuţiile Parlamentului? vârsta de minim 23 ani pentru deputaţi şi minim 35 ani pentru senator . comisii permanente. recunoscute şi acceptate de membrii . organice şi ordinare.adoptă legi .Cine poate propune proiecte de legi? speciale Parlamentul adoptă legi constituţionale.stabileşte sistemul de taxe şi impozite . Guvernul.orice cetăţean cu drept de vot.mandat pe 4 ani.. VREAU SĂ ŞTIU .ŞTIU .cuprinde Senatul şi Camera Deputaţilor .Procedura de alegere a parlamentarilor unei comunităţi Parlamentarii sunt aleşi prin vot . un birou permanent . egal secret . unul sau mai mulţi parlamentari .