You are on page 1of 2

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

1. Демократија и демократије
2. Предности демократије
3. Глобализација демократије или сукоб цивилизација
4. Историјски успони и падови
5. Демократски империјализам
6. Социјалне и политичке претпоставке демократије
7. Нивои демократије
8. Ко чини демос
9. Да ли је већина увијек у праву
10. Устав против већине
11. Изворна демократија
12. Заштитна демократија
13. Развојна демократија
14. Народна демократија
15. Консоцијативна демократија
16. Плебисцитарна демократија
17. Дискурзивна демократија
18. Надзирућа демократија
19. Извори и акумулација елитних атрибута
20. На чему се заснива елитност
21. Елите у неполитичком смислу
22. Регрутовање елита
23. Елитизам или социјална и политичка неједнакост
24. Вилфредо Парето
25. Гаетано Моска
26. Роберт Михелс
27. Џејмс Барнхам
28. Кристофер Лаш
29. Елитизам између фашизма и демократије
30. Демократски елитизам
31. Одређење идеологије
32. Шест функција идеологије
33. Дести де Траси: краљевска наука
34. Карл Маркс: искривљена свијест
35. Владимир Иљич Лењин: марксистичка идеологија
36. Антонио Грамши: културна хегемонија
37. Карл Манхајм: идеологија и утопија
38. Херберт Маркусе: репресивн толеранција
39. Луј Алтисе: идеолошки апарат државе
40. Тоталитарне и метаидеологије

Постнационална умјесто међународне политике 75. Транзиција и ресоцијализација 60. Глобалократија . Елементи политичке културе 48. Одређење политичке културе 47. Глобализација као културна унификација 69. Проблеми европског идентитета 63. Како се мјења: генерацијски допринос 54. Глобализација као економска интеграција 68. антиглобализам и алтерглобализам 72. Два Јанусова лика 64. Глобализам и американизам 62. Европска унија и САД 76. Политичка баштина: утицај великих догађаја 52. Глобализација као ширење комуникација 67. Особине лидера 43. Култ личности и лидери из сјенке 45.41. Глобализација као идеолошка хегемонија 71. Савремена држава и нарушени суверенитет 74. Основни формативни фактори политичке културе 49. Системи личне власти 44. Ауторитарна политичка култута 55. Глобализација као империјализам 70. Функције политичке културе 50. хиперглобалисти и трансформационалисти 73. Дефиниција глобализације 65. Истраживања Алмонда и Вербе 57. Друге типологије 59. Шта је лидерство? 42. Глобалоскептици. Однос структура и култура 51. Глобализација-вестернизација-американизација 77. Политичка социјализација: с кољена на кољено 53. Глобализација: процес или пројекат 66. Глобализам. Критика концепта цивилне културе 58. Демократска политичка култура 56. Тешкоће савременог лидерства 46. Подкултуре под заједничким кровом 61.