You are on page 1of 5

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT

LICENŢĂ, MANAGEMENT, ID , SIBIU, 2012

Raport privind
ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
CU TEMA:

POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Studiu de caz: POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA

COORDONATORUL ŞTIINŢIFIC AL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE: PROF.UNIV.DR. LUCIAN PAUL ABSOLVENT : VĂCAR (RĂULEA) TATIANA MARIA

php?page=ABOUT_ROP_AXES Lucrarea “ Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană” este structurată pe patru capitole.ro/index. „Economia Uniunii Europene”.inforegio. Bibliografia generală recomandată pentru asigurarea viziunii de ansamblu a temei lucrării de licenţă de către coordonatorul ştiinţific este următoarea: Dumitru Miron. „Politica transportului în UE”.Economie şi societate. Editura Economică. Bucureşti. Petre Prisecaru. Teoria Integrării Economice Europene. balanţă de plăţi. Polirom . Editura Economică.1. Inflaţie. În perioada 2007-2013 România va primi 19.eu/regiunile_de_dezvoltare_ale_Romaniei. 2.” Economie Europeană”.fonduri-structurale.  Georegescu. creştere economică”. Irina Popescu. Bucureşti  Daniel Daianu. Bucureşti. „O lume agitată.”. 2001 Gheorghe H.. în 1996.europeana.aspx?t=Regional http://www. Ed.ro/index.asistenta-juridica. 2004. Ed.2007. Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.667 miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene . 2006.php/2010/12/13/bei-banca-europeana-de-investitii/ www. 20004 Petre Prisecaru.europa. Ed. Editura ASE.2008. „Integrarea euroatrantică şi dezvoltarea economică”. În primele trei capitole am încercat să prezint noţiunile teoretice referitoare la : .POR – Programul Operaţional Regional de dezvoltare a României în perioada 2007-2013 Alte surse : • • • • • http://www. Economică. „Uniunea Europeană”. Marius Profiroiu. „România şi Uniunea Europeană.. Bucureşti. 2006 Paul Lucian. Popescu.php www.ro/Detaliu. Ed. Radu Vrânceanu.eu http://www. „Economia Uniunii Europene”. Fundamentarea teoretică a lucrării de licenţă În România. Paul Lucian. a societăţilor de recrutare şi consultanţă specializate a fost următoarea :  Coralia Angelescu. 2008. Ed. Dan Popescu. politica de dezvoltare regională a început să se contureze odată cu funcţionarea programului Phare. Am ales tema „ Politici de dezvoltare regională în UE”. Continent 2004 Bibliografia de specialitate recomandată pentru a se realiza o analiză aprofundată şi pentru cunoaşterea riguroasă a cadrului de manifestare a fenomenului economic cercetat ce a presupus extinderea cercetării şi asupra site-urilor specializate. România în Istoria Europei secolului XX. Ed. Sylvi. Economică. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.” Economia României şi Uniunea Europeană”. Luceafărul. deorece am considerat că este necesar a cunoaşte şi înţelege importanţa acesteia având în vedere că trecem în prezent prin acest proces şi trebuie să ştim în ce constă acesta şi cum se poate dezvolta ţara noastră prin intermediul acestei dezvoltări regionale.”Politici europene”. concepute astfel încât să cuprindă atât noţiuni teoretice referitoare la tema aleasă – capitolul 1. „Politici Comune ale Uniunii Europene”.Titu. Ed. şi 3 dar şi noţiunile practice în capitolul 4 -referitor la studiul de caz: “Poltitica de dezvoltare Regională în România” Sructurarea lucrării în patru capitole a fost impusă de către coordonatorul ştiinţific al lucrării şi a fost respectată în totalitate. 1945-1990. 1999 Dan Popescu. 2002  Programe operaţionale româneşti .

în urma parcurgerii bibliografiei am întocmit o serie de fişe ale autorilor din care am reţinut ca şi idei generale cele pe care le-am dezvoltat în lucrare. Ed.Evoluţia politicii de dezvoltare regională Evoluţia politicii de dezvoltare regională oglindită în tratatele europene Obiectivele politicii de dezvoltare regionala Principiile politicii de dezvoltare regională Actorii instituţionali implicaţi în politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene Reformele politicii de dezvoltare regională în UE Necesitatea reformelor politicii de dezvoltare regională Cele trei reforme ale politicii dezvoltării regionale Viitorul reformei politicii regionale Reforma bugetului politicii comunitare Finanţarea politicii de dezvoltare regională prin fondurile structurale Prezentare generală a principalelor fonduri Fondul Social European Fondul European de Orientare şi Garantare pentru Agricultură Dezvoltarea rurală a devenit al doilea pilon al PAC Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului Studiul de caz prezentat în capitolul 4 l-am structurat astfel încât să evidenţiez cât mai exact etapele procesului de dezvoltare regională pe cae l-am studiat. FIŞA NUMĂRUL 1 Paul Lucian. Astfel am elaborat următoarea structură a capitolului: Instrumente de solidaritate Fondul de coeziune Fondul de solidaritate Studiu de caz. atât din partea autorităţilor cât şi ţărilor aderente. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. „Economia Uniunii Europene”. Subdiviziunea Subdiviziunea lucrării în care se lucrării din care se Ideea găseşte ideea găseşte ideea reţinută reţinută Nr crt . Abordarea din mai multe perspective a politicilor de dezvoltare mi-a dat posibilitatea tratării nu numai la modul general a acestui proces ci şi aprofundarea paşilor ce sunt parcurşi în procesul de dezvoltare regională. Pentru a trata cât mai corect aceste aspecte şi noţiuni. 2008. Politica de dezvoltare regională în România Regiunile de dezvoltare din România Documentele de programare ale politicii regionale naţionale Programe Operaţionale româneşti (2007 – 2013) Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 Axele prioritare de dezvoltare În vederea elaborării noţiunilor teoretice am încercat să identific în cărţile recomandate ca bibliografie noţiunile legate de definirea aspectelor referitoare la politicile de dezvoltare regională în UE.

7 – pag. 230 Pag. Ed. Bucureşti. 429 regională pag.2 – pag.235 Pag. 202 Subcapitolul 3. 2006 Subdiviziunea Subdiviziunea lucrării în care se lucrării din care se Ideea găseşte ideea găseşte ideea reţinută reţinută Problematica dezvoltării Subcapitolul 5. 7 – Evoluţia PIB Pag.247 Pag. 414 Fondul European de Subcapitolul 5.3 – Pag. 508 pag.3 – pag. 202 Capitolul 3 – pag. 232 Pag.503 pentru Agricultură FIŞA NUMĂRUL 3 Petre Prisecaru. „Politici Comune ale Uniunii Europene”.1 – Pag. 75 fondurilor structurale Subcapitolul 2. Ed. 420 regiunilor pag. Bucureşti. – regionale aplicate utlizării Pag.7 – Orientare şi Garantare Pag.1 2 3 4 5 Conceptul de coeziune teritorială dat de „Tratatul de la Maastricht” Dezvoltarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est conform Tratatului de la Maastricht Principiul cofinanţării politicilor de dezvoltare regională Cooperarea teritorială europeană finanţată din FEDER Participarea activă a oamenilor la promovarea Fondului Social European Capitolul 3 – pag. 20004 Subdiviziunea Subdiviziunea lucrării în care se lucrării din care se Ideea găseşte ideea găseşte ideea reţinută reţinută Principiile politicii Subcapitolul 2.341 Pag.346 N rc rt 1 2 3 FIŞA NUMĂRUL 2 Dumitru Miron. 242 Subcapitolul 5. 81 pag. Luceafărul. Economică. 234 Subcapitolul 3. 97 pag 93 N rc rt 1 2 . 405 Reformele politicii de dezvoltare Subcapitolul 5.3. „Economia Uniunii Europene”.

2008. Aspectele teoretice şi practice fiind specifice politicilor de dezvoltare regională în România. Irina Popescu. Documentarea privind partea aplicativă a lucrării de licenţă s-a efectuat pe parcursul anului 2012. Regulament CE nr. iar apoi cel din România . 1260/99/EEC şi Programul Operaţional Regional în România în perioada 2007 – 2013. Ed.N rc rt 1 FIŞA NUMĂRUL 4 Mirela Diaconescu.3. Schema cadru de reflectare a etapelor directe ale documentării practice • • • informarea asupra specificului activităţii – sursele de documentare : . hotărârile consiliului UE.actelele normative care reglementează cadrul de funcţionare al UE şi cel al dezvoltării regionale: Directiva Consiliului Uniunii Europene nr 208/93/EEC. – Pag. fapt ce a dus la o colaborare fructuoasă şi la încheierea acestei lucrări în termenii impuşi de Regulamentul de licenţă şi disertaţie al Facultăţii. 170 FIŞA NUMĂRUL 5 Marius Profiroiu. în urma demersurilor în întocmirea şi elaborarea acestei lucrări a fost nevoie de multe ore de căutări. – 1 Pag.3.”Politici europene”. N Subdiviziunea Subdiviziunea rc lucrării în care se lucrării din care se Ideea rt găseşte ideea găseşte ideea reţinută reţinută Competitivitatea regională şi ocuparea forţei Subcapitolul 4. . elaborării şi redactării lucrării am primit sprijinul necondiţionat al coordonatorului ştiinţific. 2004 Subdiviziunea Subdiviziunea lucrării în care se lucrării din care se Ideea găseşte ideea găseşte ideea reţinută reţinută Tratatul de la Subcapitolul 4. De menţionat că pe tot parcursul cercetării. Bucureşti. Editura Economică. 225 de muncă finanţata din pag. În decurs de câteva luni.a vizat aspectele manageriale. precum şi axele prioritare de dezvoltare. tehnice şi de strategie la nivelul UE şi României. documentarea generală – a avut ca obiect cunoaşterea ansamblului procesului de dezvoltare regională în România. organizatorice. Uranus.POR . am îcercat abordarea studiului de caz sub diverse aspecte care să cuprindă în practică reflectarea noţiunilor teoretice. 213 FEDER 2.a presupus un contact direct cu cadrul funcţional de desfăşurare propriu procesului de dezvoltare regională în UE. documentarea specializată – a presupus cercetarea directă a temei care face obiectul lucrării prin documentarea de pe site-urile ce conţin detalii despre POR a condiţiilor care au generat necesitatea procesului de de dezvoltare regională. . 172 Amsterdam pag. „Economie Europeană”.